rozwód z orzeczeniem o winie konsekwencje

Rozwód z winy Alimenty na rzecz małżonka Wzór

  Alimenty na żonę Warszawa. Zastanawiasz się ile będziesz płacił alimentów na żonę i od czego to zależy? Chciałabym Ci przedstawić case study, który pomoże Ci zrozumieć czym kieruje się sąd w sprawach o alimenty na małżonka. Są tu konkretne kwoty, więc po przeczytaniu tego wpisu będziesz lepiej rozumiał cały mechanizm procesu o alimenty.

  Tu możesz zobaczyć jak wygląda pozew o rozwód z winy z wnioskiem o zasądzenie alimentów.

  Pobierz wzór: Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z wnioskiem o zasądzenie alimentów oraz z wnioskiem o zabezpieczenie

  Dla kogo alimenty?

  Poniżej znajdziesz podstawę prawną, jednakże najpierw kilka słów, jak wygląda to w praktyce. Co robić, gdy jeden z małżonków poświęca się rodzinie, nie pracuje, a drugi po pewnym czasie go zostawia? Ustawodawca zabezpieczył to, określając alimenty na rzecz małżonka. Jednakże w sytuacji, kiedy małżonkowie są osobami pracującymi i zarabiają na podobnym poziomie, zaś rozstali się z uwagi na wspólne porozumienia, wówczas nie do końca widać tutaj możliwość prawną zasądzenia alimentów. Masz wątpliwości i pytania? Umów się na konsultację. PORADA PRAWNA

  Alimenty na rzecz małżonka

  Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o.: „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

  Małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów, które pozwolą mu żyć na takim standardzie życia, jak w trakcie związku małżeńskiego. 

  Wniosek o zabezpieczenie – czym jest?

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów na żonę to formalny dokument składany do sądu, mający na celu zapewnienie środków finansowych na utrzymanie żony przez męża w okresie trwania postępowania rozwodowego. Zabezpieczenie alimentów ma na celu ochronę ekonomiczną słabszej finansowo strony, która nie posiada wystarczających środków na samodzielne utrzymanie. Wniosek ten może być składany w sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii alimentów na drodze polubownej. Sąd, po rozpatrzeniu wniosku, może zadecydować o tymczasowym obowiązku alimentacyjnym, ustalając wysokość świadczeń, które mają być wypłacane na rzecz żony. Decyzja sądu jest wiążąca do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie rozwodowej. Zabezpieczenie alimentów – Co dalej?

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

  Podstawa prawna zabezpieczenia Wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny/alimentów

  Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. W sprawie o rozwód można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, którego celem jest finansowanie kosztów utrzymania małżonka oraz małoletniego dziecka. Zgodnie z art. 753 k.p.c. w takich sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

  Jakie alimenty na żonę w Warszawie? Case study

  Zacznijmy od najważniejszego czyli żądania żony. W tym przykładzie żona chciała uzyskać od męża 3 500 tys. alimentów miesięcznie na siebie. Byli małżonkowie mieli dorosłego, studiującego syna, na którego ojciec płacił alimenty w wysokości 4 tys. złotych. Dodatkowo dobrowolnie zobowiązał się do płacenia jeszcze 3 tys. złotych. 

  Żona wykazała jakie ponosi koszty swojego utrzymania. Musi to być precyzyjna lista potwierdzona odpowiedni dowodami np. fakturami, bo sąd nie wierzy na słowo. Sąd ma również wiedzę w zakresie powszechnych potrzeb np. wyżywienia i cen w Warszawie. Żona ujęła w zestawieniu takie koszty jak: odzież, wynajem mieszkania, chemia, usługi typu fryzjer czy kosmetyczka, opieka medyczna, kultura czy też transport. Wyliczyła, że koszty utrzymania wynoszą 4 900 zł. 

  Zapraszam na mój film na temat alimentów na małżonka.

  Żona chce alimentów. Co zrobić? 

  Mąż uznał, że żona zawyżyła koszty swojego utrzymania. Powołał się na fakt, że na niektóre z obszarów małżonka nigdy nie wydawała takich kwot. Istotne było również zauważenie, że niektóre koszty są jednorazowe. Dodatkowo część faktur była sprzed roku, więc te koszty nie były aktualne. Mąż poinformował sąd, że koszty lekarskie są zawyżone, ponieważ żona korzysta z publicznej opieki zdrowia i leczy się na NFZ.

  Co jest ważne w sprawie o alimenty na małżonka? Na pewno to jak małżonkowie podzielili się obowiązkami. Jeśli zgodziłeś, żeby żona nie podejmowała pracy zarobkowej i zajmowała się domem i dziećmi to jest to Wasza decyzja i to Ty będziesz płacił jako ten, który utrzymywał rodzinę. Alimenty na żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę?

  Jakie alimenty na żonę w Warszawie? Co wskazał sąd? 

  Musisz wiedzieć, że sąd podchodzi do wydatków bardzo uważnie i bada każdy precyzyjnie. W tej sprawie sąd zaakceptował wydatek żony na fryzjera, uznając, że nie jest to wydatek w kategorii zbytku. Natomiast wydatek na kosmetyczkę nie został przez Sąd wzięty pod uwagę, ponieważ nie bierze pod uwagę jednorazowych kosztów. Żona sama przyznała na rozprawie, że jest to koszt sporadyczny.

  Sąd nie wziął również pod uwagę kosztów, które nie zostały potwierdzone fakturami czy umowami. 

  Zeznania świadków podczas rozprawy o alimenty na żonę Warszawa

  Bardzo ważnym dowodem w sprawie są zeznania świadków. Świadkowie zeznali podczas rozprawy w Warszawie, że para utrzymywała wysoki standard życia, co odzwierciedlało się zarówno w ich codziennych wydatkach. Zgodnie z relacjami, małżonkowie doszli do porozumienia w kwestii podziału ról wewnątrz małżeństwa, gdzie żona skoncentrowała się na opiece nad domem i dzieckiem, co było akceptowalne dla męża w początkowych latach ich wspólnego życia.

  Żona pracuje czy nie? Ile zarabia? To ważne!

  Sam mąż przyznał przed Sądem na rozprawie z Warszawie, że zgadzał się na podział obowiązków, w którym to żona zajmowała się domem. W późniejszym czasie oczekiwał od żony, by podjęła pracę. Sąd wyraził negatywną opinię na temat braku konkretnych działań ze strony żony w kierunku poszukiwania zatrudnienia. Żona podjęła ostatecznie zatrudnienie, ale sąd musiał się skupić na faktycznych zarobkach obu stron.

  Wasze zarobki są bardzo ważne. W tej sprawie żona zarabiała 4 000 – 4 500 zł netto miesięcznie, a z kolei mąż otrzymuje około 16 000 zł netto miesięcznie. Jest to duża dysproporcja i sąd musiał wziąć ją pod uwagę. Tu przeczytasz kiedy wygasają alimenty na byłego małżonka

  Sąd ustalił, że mąż jest w stanie płacić 2 000 zł miesięcznie, a żona wtedy dysponowałaby kwotą 6 000 zł  (wraz z alimentami na syna), co zrównałoby stopę życiową stron postępowania.

  Sąd dąży do równego poziomu życia małżonków nawet po rozwodzie

  W postanowieniu sąd przy orzeczeniu alimentów musi mieć na względzie art. 27 k.r.o. czyli równą stopę życiową małżonków oddzielnie już żyjących.

  Art.  27.  [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny]

  Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Alimenty na żonę Warszawa – Podsumowanie

  • Sąd w Warszawie podkreślił, że alimenty mają na celu nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale również umożliwienie utrzymania podobnego standardu życia, jaki strony miały przed rozstaniem.
  • Alimenty zaspokajać mają aktualne potrzeby, nie zaś jednorazowo ponoszone bądź w znacznych odstępach czasu.
  • Sąd musiał wziąć pod uwagę konieczność zachowania równego poziomu życia małżonków, którzy już nie żyją razem.
  • Zobowiązania alimentacyjne są ustalane nie tylko na podstawie bieżących dochodów, ale także z uwzględnieniem standardu życia, do którego rodzina była przyzwyczajona.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów na małżonka: 

  Czy odmowa płacenia alimentów na żonę może mieć jakieś konsekwencje prawne dla męża?

  Tak, odmowa płacenia alimentów na żonę może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak nakaz egzekucji komorniczej lub kary grzywny. Sąd może również orzec inne środki przymusu, aby zmusić męża do wypełnienia swojego obowiązku alimentacyjnego.

  Czy istnieją sytuacje, w których alimenty na żonę mogą zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Tak, sąd może zmniejszyć lub zawiesić alimenty na żonę w sytuacji, gdy zmieniają się okoliczności życiowe obu stron, takie jak znalezienie przez żonę pracy zarobkowej lub zmiana sytuacji majątkowej męża.

  Czy obowiązek alimentacyjny dotyczy tylko przypadków, gdy jeden z małżonków jest uznany za winnego rozpadu małżeństwa?

  Nie, obowiązek alimentacyjny może też wystąpić przy rozwodzie ugodowym. Dotyczy to sytuacji, gdy jeden z małżonków znajdzie się w niedostatku. 

  Jakie koszty osoby ubiegającej się o alimenty są brane pod uwagę?

  Nie mogą to być koszty sporadyczne, a powtarzalne koszty utrzymania takie jak czynsz, wyżywienie, leczenie czy zakup odzieży.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: alimenty, Wzory. Tagi: , , , , .