Rozwód z winy żony

Oto główne punkty, które warto podkreślić w kontekście tego, co najważniejsze dla mężczyzn przechodzących przez rozwód z winy żony:

 1. Zbieranie dowodów – Niezwykle ważne jest, aby zgromadzić materiał dowodowy, który potwierdzi winę żony. Dowody mogą obejmować wiadomości, nagrania, świadków itp.
 2. Niebagatelizowanie roli detektywa – W niektórych przypadkach wynajęcie detektywa może być kluczowe w zgromadzeniu dowodów na niewłaściwe zachowanie żony.
 3. Rozważenie skutków rozwodu dla dzieci – Konieczne jest przemyślenie, jak rozwód wpłynie na dzieci, w tym kto będzie sprawował nad nimi opiekę i jak będą podzielone obowiązki rodzicielskie.
 4. Zrozumienie przepisów prawa rodzinnego – Ważne jest, aby mieć podstawową wiedzę na temat przepisów dotyczących rozwodu, w tym kwestii winy, podziału majątku i opieki nad dziećmi.
 5. Konsultacja z prawnikiem – Zasięgnięcie porady prawnej jest kluczowe w nawigacji po skomplikowanych aspektach prawa rodzinnego.
 6. Zwrócenie uwagi na zaburzenia emocjonalne – W przypadku, gdy żona ma zaburzenia emocjonalne, takie jak borderline czy narcyzm, warto zrozumieć, jak mogą one wpłynąć na sprawę rozwodową.
 7. Intuicja jako drogowskaz – Słuchanie swojej intuicji może pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy dążyć do rozwodu z winy żony.
 8. Zachowanie spokoju i obiektywizmu – W emocjonalnym okresie rozwodu ważne jest, aby zachować spokój i nie podejmować pochopnych decyzji.
 9. Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci – Należy dokładnie przemyśleć, z kim dzieci mają pozostać i jak będzie wyglądała ich opieka.
 10. Przygotowanie do procesu – Rozpoczęcie od opracowania strategii procesowej i dokładne przeanalizowanie dostępnych dowodów.
 11. Składanie pozwu jako strategia – W niektórych przypadkach złożenie pozwu o rozwód jako pierwszy może mieć strategiczne znaczenie dla wyniku sprawy.
 12. Rozważenie separacji – W niektórych sytuacjach separacja może być lepszym rozwiązaniem niż rozwód, szczególnie jeśli istnieje szansa na poprawę sytuacji.
 13. Mieszkanie wspólne a rozwód – Warto wiedzieć, że wspólne zamieszkiwanie nie wyklucza możliwości rozwodu z powodu całkowitego i trwałego rozkładu pożycia.
 14. Podział majątku – Należy zrozumieć, jak winy mogą wpłynąć na podział majątku w przypadku rozwodu.
 15. Znaczenie opinii dzieci – W niektórych przypadkach zdanie dzieci na temat tego, z którym rodzicem chcą mieszkać, może być brane pod uwagę przez sąd.
 16. Badania psychiatryczne i psychologiczne – W trakcie procesu rozwodowego mogą być konieczne badania, które pomogą ocenić sytuację rodzinną.
 17. Władza rodzicielska – Rozwód niesie za sobą konieczność ustalenia, jak będzie wyglądała władza rodzicielska po rozstaniu.
 18. Wpływ rozwodu na dzieci – Konieczne jest przemyślenie, jak rozwód wpłynie na dobro dzieci i ich przyszłość.
 19. Komunikacja z żoną – Mimo trudności, warto dążyć do jak najlepszej komunikacji w celu minimalizacji negatywnych skutków rozwodu.
 20. Wsparcie emocjonalne – Nieocenione może okazać się wsparcie bliskich, a także profesjonalne wsparcie psychologiczne w trakcie trudnego procesu rozwodowego.

Rozwód z winy żony z pewnością jest cięższy do wygrania niż rozwód z winy męża. Niestety w społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że najczęściej zdradzają mężczyźni, a kobiety są niewinne. Nic bardziej mylnego.

Jako prawnik zajmujący się od kilkunastu lat prawem rodzinnym wiem jedno – nie ma reguły.

Okazuje się, że kobiety niekiedy są dużo gorsze niż mężczyźni, jednakże mężczyźnie bardzo ciężko przedstawić przed sądem prawdę. Często też mężczyźni mają nadzieję, że to tylko chwilowy romans albo coś się zmieni….kobiety kłamią manipulują !

Chcesz wyłącznej winy? Zbierz dowody

Przypomina mi się przypadek mojego klienta z Grodziska Mazowieckiego, którego żona regularnie biła. Kiedy chciał założyć jej Niebieską Kartę, stwierdzono, że z pewnością nie mówi poważnie, bo przecież jak kobieta może bić męża?

Niestety, żadnych dalszych kroków nie wszczęto. Dopiero po konsultacji ze mną wiedział, że musi zdobyć materiał dowodowy. Bez twardych dowodów na żonę nic nie wskóra, gdyż „na słowo” nikt mu po prostu nie uwierzy.

Jeżeli zatem czeka Cię rozwód i chcesz dochodzić wyłącznej winy żony, to przede wszystkim musisz wybrać odpowiednie dowody w sprawie. Wina a zaburzenia emocjonalne np. Borderline , zaburzenia narcystyczne ! Czy słyszałeś o tym ? 

Często mężczyźni pytają, czy jest sens dochodzić winy żony. Oczywiście na to pytanie należy odpowiedzieć indywidualnie, ponieważ nie znam Twojej sytuacji, ale w większości przypadków – tak.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Przede wszystkim należy słuchać się intuicji. To właśnie intuicja powie Ci, czy powinieneś iść w tym kierunku czy też nie. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że żona odwróci kota ogonem i okaże się, że to Ty jesteś wszystkiemu winny. Konsekwencje są przykre, gdyż wpływają na sytuację związaną z dziećmi oraz z majątkiem. Dlatego jeżeli ktoś ma pierwszy składać pozew o rozwód, to właśnie Ty.

Czy ty możesz składać pozew o rozwód?

Podstawa rozwodu – art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały <słowo klucz zupełności i trwałość > rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Poniżej w praktyce przesłanki które dość rzadko mają zastosowanie !

§ 2. „Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Niedopuszczalność rozwodu

§ 3. „Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Mieszkanie wspólne a rozwód

Oczywiście w przepisach oraz w niektórych źródłach w internecie można znaleźć informacje, że konieczne jest, żebyście nie mieszkali razem. Nic bardziej mylnego – możecie ze sobą mieszkać, jednakże między wami muszą ustać więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza. Niezbędne jest zatem ułożenie strategii rozwodowej. Pamiętaj, że rozwód niesie ze sobą konsekwencje związane z dziećmi. W tym miejscu odpowiedz sobie na pytanie – z kim mają zostać dzieci? Niezbędne jest ustalenie miejsca pobytu małoletnich.

Miejsce zamieszkania dziecka – art. 26 Kodeksu cywilnego 

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Władza rodzicielska a rozwód

W zakresie dzieci niezbędne jest również ustalenie władzy rodzicielskiej oraz sposobu wychowania dzieci. Wyobraźmy sobie taką sytuację – matka dzieci opuszcza je, gdyż ma romans z kolegą z pracy. Przypomina mi się w tym miejscu sytuacja pewnego małżeństwa z Piaseczna. Kobieta złożyła pozew o rozwód, twierdząc, że mąż się nad nią znęca psychicznie i fizycznie. Jednakże nie było to prawdą, bo w rzeczywistości to właśnie ona dopuściła się zdrady. Chcąc walczyć o dzieci, usiłowała zrobić z siebie ofiarę, gdyż mój klient bardzo dużo zarabia. Żona chciała wysokie alimenty i jako pierwsza złożyła pozew o rozwód. W pozwie mijała się z prawdą, gdyż twierdziła, że rozpad nastąpił z winy męża. Oczywiście w pozwie zawarła wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu małoletnich dzieci przy niej oraz wysokie alimenty. 

Detektyw rozwód

Na szczęście mój klient wynajął detektywa i zebrał obciążający ją materiał dowodowy. Okazało się, że od kilku miesięcy nie pracowała i regularnie jeździła do domu swojego kochanka. Ich głównym celem było zdobycie wysokich alimentów. Podczas spotkania z koleżanką opowiadała jej o swojej strategii na rozwód. Na szczęście mojemu klientowi udało się wszystko sprawdzić i zdobyć materiał dowodowy, które wskazał, że to żona była winna za rozkład pożycia małżeńskiego i jej jedyny cel stanowiło właśnie osiągnięcie wysokich alimentów na rzecz dzieci.

Z kim ma zostać dziecko? Rozwód z winy żony

Istotne jest również to, czego pragną dzieci – ich zdanie ma znaczenie. Kiedy powiedzą, że pragną zostać z ojcem w dotychczasowym domu i nie chcą mieszkać z mamą, wówczas w niektórych sytuacjach ich zdanie może być uwzględnione. Oczywiście wszystko zależy, w jakim wieku jest dziecko. Zwróćmy uwagę, że dzieci w wieku 13 lat osiągają częściową zdolność do czynności prawnych.

Małoletni przy rozwodzie

Art. 15 Kodeksu cywilnego – Zdolność małoletnich do czynności prawnych

„Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”.

Z kim dziecko po rozwodzie

W przypadku sporu w zakresie tego, z kim mają zostać dzieci, niekiedy niezbędne jest powołanie ośrodka diagnostycznego, który będzie badał sytuację rodzinną stron. Wówczas wszystkie elementy będą brane pod uwagę. Odbędą się badania psychiatryczne, w których uczestniczą psychiatra, pedagog i psycholog. Musimy również wiedzieć, że jeżeli np. żona jest osobą egoistyczną i narcystyczną, to przedstawi siebie jako ofiarę, a Ciebie w roli sprawcy i odwróci kota ogonem. Musisz być zatem świadomy, że zebranie dobrych dowodów w sprawie jest absolutnie niezbędne.

Wina w procesie – Rozwód z winy żony

Wina przy sprawie rozwodowej ma również znaczenie w zakresie podziału majątku. Zwróćmy uwagę na to, iż w przypadku dochodzenia nierównego podziału majątku można powoływać się na orzeczenie wyroku sądu okręgowego, który rozstrzyga sprawy rozwodowe. Kiedy nierówny podział majątku?Proszę zwrócić uwagę na przepisy regulujące nierówny podział majątku oraz orzecznictwo, które ukształtowało się na przestrzeni lat. Jak wynika z orzecznictwa, rozwód z wyłącznej winy ma znaczenie przy podziale majątku.

Wygrać rozwód

Aby wygrać sprawę z orzeczeniem o winie przede wszystkim trzeba zacząć od strategii procesowej. W drugiej kolejności należy przejrzeć dowody w sprawie. Następnie należy odpowiedzieć sobie na pytanie co z dziećmi (o ile je posiadacie).

Uważam, że jako mężczyzna powinieneś pierwszy złożyć pozew o rozwód. Niestety – jeżeli żona Cię uprzedzi, mogą spotkać Cię bolesne konsekwencje, takie jak wysokie alimenty. Oczywiście wszystko można odwrócić, jednakże będzie to trwało.

Jeżeli zatem chcesz przejąć dzieci, to w szczególności ważny jest czas – jeśli wystąpisz pierwszy, będziesz mógł przedstawić swoją wersję wydarzeń!

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl