Rozwód za granicą

Rozwód za granicą – Ja mieszkam za granicą a żona w Polsce

Rozwód za granicą to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. Czy możliwe jest przeprowadzenie całej procedury rozwodowej, nie opuszczając kraju zamieszkania? Jakie są zasady i możliwości dla obywateli Polski, którzy zdecydowali się na życie za granicą, ale chcą zakończyć małżeństwo w polskim sądzie?

Rozwód za granicą – jak przeprowadzić?

Oto 8 najważniejszych rzeczy, które warto wiedzieć na temat rozwodu za granicą. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przeprowadzenia rozwodu, gdy mieszkasz za granicą, umów się na konsultację. PORADA PRAWNA 

1. Możliwość złożenia pozwu w Polsce

Polacy mieszkający za granicą mogą złożyć pozew o rozwód w Polsce, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków posiada polskie obywatelstwo. Kluczowe jest miejsce zamieszkania – jeśli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania było w Polsce, możliwe jest złożenie pozwu w polskim sądzie.

2. Gdzie wnieść pozew?

Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. W sytuacji, gdy obydwoje małżonków nie mieszka już w Polsce, konieczne może być uzyskanie oznaczenia sądu właściwego przez Sąd Najwyższy.

3. Uznawanie rozwodów za granicą w UE

Rozwody orzeczone w jednym z krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) są automatycznie uznawane w pozostałych państwach członkowskich. Nie wymaga to dodatkowych procedur.

4. Rejestracja wyroku rozwodowego w Polsce

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od momentu wejścia Polski do Unii są bezpośrednio uznawane przez polskie władze. Konieczna jest jednak rejestracja takiego wyroku w polskim urzędzie stanu cywilnego, z dołączeniem tłumaczenia przysięgłego wyroku na język polski.

5. Rozwód online dla Polaków mieszkających za granicą

Pandemia COVID-19 oraz rozwój technologii umożliwiły przeprowadzenie rozpraw rozwodowych online, co jest szczególnie korzystne dla Polaków mieszkających za granicą. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z podróżą do Polski. Szybki rozwód – jak szybko załatwić rozwód? 

6. Procedura online i hybrydowa

Rozprawy rozwodowe mogą odbywać się w pełni online lub w formie hybrydowej, gdzie część uczestników łączy się zdalnie. Jest to wygodna opcja dla osób, które nie mogą lub nie chcą fizycznie stawić się w sądzie.

7. Rozwód bez stawiania się w sądzie

W przypadku, gdy jedna ze stron nie chce lub nie może wziąć udziału w rozprawie rozwodowej osobiście, możliwe jest przeprowadzenie procesu rozwodowego bez jej obecności, a nawet uzyskanie wyroku zaocznego.

8. Wybór jurysdykcji

Polacy mieszkający za granicą mają możliwość wyboru, czy chcą przeprowadzić rozwód w kraju swojego zamieszkania, czy w Polsce. Decyzja ta może być podyktowana różnymi czynnikami, takimi jak koszty, bariery językowe, znajomość lokalnego prawa, a także indywidualne preferencje i sytuacja życiowa.

Podjęcie decyzji o rozwodzie za granicą wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale jednocześnie polskie prawo oferuje obywatelom mieszkającym poza granicami kraju szereg możliwości, które ułatwiają ten proces. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i skorzystanie z dostępnych opcji, aby proces rozwodowy przebiegł sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu za granicą:

Czy mogę złożyć pozew o rozwód w Polsce, jeśli mieszkam za granicą?

Tak, polscy obywatele mieszkający za granicą mogą złożyć pozew o rozwód w Polsce, jeśli przynajmniej jeden z małżonków ma polskie obywatelstwo.

Jakie są kroki do złożenia pozwu o rozwód w Polsce, jeśli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania było poza granicami kraju?

Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którym znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W przypadku, gdy obydwoje małżonków nie mieszka już w Polsce, konieczne może być uzyskanie oznaczenia sądu właściwego przez Sąd Najwyższy.

Czy rozwód orzeczony za granicą będzie uznany w Polsce?

Tak, rozwody orzeczone w krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) są automatycznie uznawane w Polsce i innych państwach członkowskich UE, bez konieczności dodatkowych procedur.

Jak zarejestrować wyrok rozwodowy wydany przez sąd za granicą w Polsce?

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE są bezpośrednio uznawane przez polskie władze. Konieczne jest jednak zarejestrowanie takiego wyroku w polskim urzędzie stanu cywilnego, z dołączeniem tłumaczenia przysięgłego wyroku na język polski.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia rozwodu online dla Polaków mieszkających za granicą?

Tak, pandemia COVID-19 oraz rozwój technologii umożliwiły przeprowadzenie rozpraw rozwodowych online, co jest szczególnie korzystne dla Polaków mieszkających za granicą, umożliwiając zaoszczędzenie czasu i kosztów podróży do Polski.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia rozwodu bez osobistego stawiania się w sądzie?

Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia procesu rozwodowego bez osobistego stawiania się w sądzie, nawet uzyskania wyroku zaocznego, co jest przydatne w przypadku, gdy jedna ze stron nie może lub nie chce wziąć udziału w rozprawie osobiście.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .