Rozwod za porozumieniem stron na jednej rozprawie

Rozwód za porozumieniem stron na jednej rozprawie

Rozwody trwają długo, niekiedy nawet kilka lat. Ale rozwód na jednej rozprawie również jest możliwy. Zależy od wielu czynników, w tym od stopnia złożoności sprawy, postawy stron oraz obecności lub braku spornych kwestii między małżonkami.

Rozwód za porozumieniem stron na jednej rozprawie

Przedstawiam kilka kluczowych aspektów, które mężczyźni powinni wziąć pod uwagę, rozważając możliwość zakończenia procesu rozwodowego już na pierwszej rozprawie.

Szansa na zakończenie procesu rozwodowego na pierwszej rozprawie znacznie wzrasta, gdy małżonkowie są w stanie osiągnąć porozumienie w kluczowych kwestiach przed rozprawą. Obejmuje to nie tylko sam rozwód ale też istotne jest chociażby ugodowe ustalenie alimentów (zarówno na rzecz dzieci, jak i ewentualnie na rzecz małżonka) oraz kwestie związane z opieką nad dziećmi. Czy w tym obszarze macie porozumienie? PORADA PRAWNA

 • Brak spornych kwestii

Jeśli obie strony zgadzają się co do wszystkich istotnych aspektów rozwodu, w tym nie wnioskują o orzekanie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może być skłonny zakończyć sprawę na pierwszej rozprawie.

 • Dobrze przygotowana dokumentacja

Kluczowe jest również odpowiednie przygotowanie i zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów przed rozprawą. Obejmuje to dokumenty potwierdzające uzgodnienia między stronami, takie jak porozumienie o podziale majątku czy ustaleniach dotyczących opieki nad dziećmi i alimentów.

Obejrzyj o ugodowym rozwodzie na moim kanale YouTube:

Etapy rozwodu:

 1. Złożenie pozwu rozwodowego
  • Proces rozpoczyna się, gdy jeden z małżonków (pozwany) składa pozew rozwodowy w sądzie. Pozew powinien zawierać podstawowe informacje o małżonkach, małżeństwie, dzieciach (jeśli są), a także żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów itp.
 2. Doręczenie pozwu drugiej stronie
  • Pozew rozwodowy musi zostać doręczony drugiemu małżonkowi (pozwanemu), który ma określony czas na złożenie odpowiedzi.
 3. Mediacja i próby polubownego rozwiązania
  • W niektórych jurysdykcjach przed kontynuowaniem procesu rozwodowego pary są zachęcane lub zobowiązane do udziału w mediacji, aby spróbować rozwiązać sporne kwestie polubownie.
 4. Rozprawa sądowa
  • Jeśli mediacja nie przyniesie rozwiązania, sprawa trafia na rozprawę sądową. Sąd analizuje przedstawione dowody, przesłuchuje stron i świadków, a następnie podejmuje decyzje dotyczące rozwodu, w tym podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów itp.
 5. Wyrok rozwodowy
  • Na zakończenie procesu sąd wydaje wyrok rozwodowy, który formalnie kończy małżeństwo i określa warunki rozwodu, w tym wszystkie ustalenia dotyczące dzieci, majątku i alimentów.

  Rodzaje rozwodów:

  1. Rozwód bez orzekania o winie
   • Jest to rodzaj rozwodu, w którym nie ustala się winy żadnej ze stron za rozpad małżeństwa. Strony zgadzają się, że małżeństwo nie może być kontynuowane z powodu nieodwracalnego rozpadu pożycia.
  2. Rozwód z orzekaniem o winie
   • W tym przypadku sąd orzeka rozwód z powodu winy jednej ze stron w rozpadzie małżeństwa. Przykłady przyczyn to zdrada, porzucenie, nadużycie substancji czy przemoc domowa.

  Jak wygląda rozwód za porozumieniem stron?

  W przypadku rozprawy o rozwód bez orzekania o winie powstrzymaj się od zbędnych komentarzy i emocji. Jeśli nie chcesz zniweczyć Waszego planu na zgodny rozwód, odpowiadaj na pytania spokojnie. W każdej chwili oczywiście możesz zmienić zdanie, ale zakładam w tym wpisie, że jesteś zdecydowany. 

  Najpierw odpowiada strona powodowa. Na rozprawie należy mówić konkretnie i precyzyjnie. W zakresie rozpadu pożycia można powołać się na kłótnie, oddalenie, nieporozumienia, trudności komunikacyjne, brak zadowolenia ze związku, wspólną decyzję o zakończeniu relacji.  Co mówić na rozprawie w sądzie?

  Do sądu zawsze zwracamy się „Wysoki Sądzie”. Ważne – nawet, kiedy pytanie zadaje adwokat, odpowiedź należy kierować do sądu.

  Wskazując okoliczności zawinienia za rozpad pożycia, należy być konkretnym. Jeżeli Sąd będzie zadawał niewygodne pytania, wówczas należy mówić: „Nie pamiętam”. Możemy wskazać Sądowi, że nie chcemy eskalować konfliktu, naszym celem jest rozwiązanie małżeństwa, jednakże dalej jesteśmy rodzicami i zależy nam na prawidłowym ustaleniu kwestii związanej z wychowaniem dzieci.

  Rozwód za porozumieniem stron na jednej rozprawie – dzieci

  Proszę stanowczo mówić, że wykonuje Pan wszystkie czynności przy dziecku, co do zasady jest między Wami porozumienie. Uważa się Pan za dobrego ojca, Pana priorytetem jest szczęście małoletnich. Dzieci są szczęśliwe, gdy przebywają z Panem i nie ma żadnych problemów z nocowaniem.

  Proszę mówić pozytywnie, wskazać, że ma Pan dobre kompetencje wychowawcze i dzieci są z Panem szczęśliwe. Warto podkreślić, że aktywnie spędza Pan z dziećmi czas i wobec tego ponosi Pan koszty utrzymania dzieci. Dla przykładu, planuje Pan zabrać dzieci do parku rozrywki, kupuje Pan ubrania, zabawki, książeczki. 

  Każda osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi znać na pamięć, jakie koszty ponosi i umieć porównać je z zarobkami. Sąd zadaje w tym zakresie szczegółowe pytania, wobec czego należy dobrze się przygotować. Przed sądem warto podkreślić, że ponosi Pan koszty w związku z realizacją kontaktów. W tym miejscu warto również sądowi wskazać, z jakimi kosztami Pan się nie zgadza i stwierdzić, że przedstawione koszty są zawyżone.

  Po co świadek w sprawie o rozwód? 

  Świadek w sprawie o rozwód jest powoływany na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. Taka osoba poświadcza, że dzieci są przygotowane do rozwodu i oswoiły się z rozstaniem rodziców. Generalnie świadek jest po to, żeby upewnić sąd, iż dobro dzieci nie cierpi. Świadek przy rozwodzie. O co będzie pytany?

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu za porozumieniem stron:

  Czy istnieje możliwość zakończenia procesu rozwodowego na pierwszej rozprawie?

  Tak, istnieje możliwość zakończenia procesu rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jeśli porozumieliście się w kluczowych kwestiach przed rozprawą i macie wszystko szczegółowo omówione – to rozwiązanie jest dla Was.

  Jakie są kluczowe aspekty, na których powinno się osiągnąć porozumienie przed rozprawą?

  Kluczowe aspekty, na których powinno się osiągnąć porozumienie przed rozprawą, obejmują m.in. rodzaj rozwodu, alimenty (na dzieci oraz ew. małżonka) oraz kwestie związane z opieką nad dziećmi.

  Jakie dokumenty są kluczowe do przygotowania przed rozprawą w przypadku rozwodu za porozumieniem stron?

  Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów przed rozprawą, takich jak porozumienie o podziale majątku czy ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi i alimentów.

  Jakie są etapy procesu rozwodowego, w tym rozprawa sądowa?

  Proces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu. Następnie jest on doręczany drugiej stronie. Później następuje próba mediacji i polubownego rozwiązania. Na końcu mamy rozprawę sądową oraz sąd wydaje wyrok.

  Jakie są różnice między rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z orzekaniem o winie?

  Różnice między rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z orzekaniem o winie polegają na tym, że w pierwszym przypadku strony zgadzają się, że małżeństwo nie może być kontynuowane, podczas gdy w drugim sąd orzeka rozwód z powodu winy jednej ze stron, na przykład zdrady, porzucenia, nadużycia substancji czy przemocy domowej.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .