Świadek w sprawie o rozwód

Świadek w sprawie o rozwód

Świadek w sprawie o rozwód niewątpliwie odgrywa bardzo ważną rolę. Niekiedy bowiem zdarza się, że nie mamy innych dowodów niż właśnie zeznania świadków. W takiej sytuacji sąd przesłuchuje wskazanych świadków i bierze pod uwagę ich zeznania przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy.

Klienci często pytają mnie, jak przygotować świadka do rozprawy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż świadek zeznaje na konkretną okoliczność. Mówi to, co wie na dany temat. Jeżeli jesteś świadkiem i boisz się rozprawy, pamiętaj jedno – jeżeli będą niewygodne pytania bądź nie będziesz chciał odpowiadać, powiedz, że nie pamiętasz albo nie wiesz. PORADA PRAWNA 

O czym mówi świadek? Świadek w sprawie o rozwód

Przygotowując się do sprawy o rozwód, musimy ustalić podstawową kwestię – czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez winy. 

Ważne jest również to, na jaką okoliczność powołujemy świadka.

Jeżeli dla przykładu świadek jest powołany tylko w zakresie dotyczącym małoletniego dziecka, wówczas pytania będą obejmować wyłącznie kwestie związane z dzieckiem. Sąd może zadać takie pytania jak: czy dziecko jest przygotowane do rozwodu? Czy dziecko jest pod dobrą opieką? Jak rodzice wychowują dziecko? Kto uczestniczy w życiu dziecka? Czy świadek wie, jakie są relacje między stronami?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak nie zachowywać się w sądzie, zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube:

Rozwód z wyłącznej winy a świadek

W sytuacji gdy rozwód jest trudny i strony dochodzą winy drugiego małżonka, często powołuje się świadków dla ustalenia przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego. W takim przypadku pytania będą dotyczyły tego, kto konkretnie zawinił i co świadkowi wiadomo w tym zakresie. Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Przykładowe pytania do świadka

Poniżej przedstawiam zestaw przykładowych pytań do świadka.

  • Czy świadek ma wiedzę o tym, żeby strony miały problemy w małżeństwie? Jeżeli tak, to czy świadek może coś więcej powiedzieć o tych problemach?
  • Proszę powiedzieć, czy świadek ma wiedzę, kto opiekuje się dziećmi?
  • Czy świadek ma wiedzę, żeby któraś ze stron weszła w relację pozamałżeńską? Jeżeli tak, to która ze stron?
  • Czy świadek widział którąś ze stron z kobietą/mężczyzną w relacji pozamałżeńskiej?
  • Proszę powiedzieć, czy według wiedzy świadka strony mieszkają razem?
  • Czy ojciec opiekuje się wspólnym dzieckiem?
  • Wiadomo świadkowi, żeby w rodzinie dochodziło do przemocy fizycznej/psychicznej?
  • Od kiedy strony miały problemy w małżeństwie?
  • Czy świadek podczas wspólnych spotkań zauważył jakieś nieprawidłowości w rodzinie?

W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące świadka podczas rozwodu:

Jak przygotować świadka do udziału w rozprawie rozwodowej?

Przed rozprawą rozwodową należy omówić z świadkiem kwestie, na które może zostać zapytany przez sąd oraz zapoznać go z istotnymi faktami dotyczącymi sprawy rozwodowej.

Czy świadek może odmówić odpowiedzi na niektóre pytania podczas rozprawy rozwodowej?

Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, jeśli uważa, że odpowiedź może mu zaszkodzić lub jest niezgodna z prawdą. 

Jakie informacje są istotne dla świadka w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie istotne dla świadka są informacje dotyczące przyczyn rozpadu małżeństwa oraz zachowań winnego małżonka, które mogą być istotne dla ustalenia winy w procesie rozwodowym.

Czy istnieje różnica w pytaniach do świadka w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i bez winy?

Tak, pytania do świadka mogą się różnić w zależności od tego, czy sprawa dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie czy rozwodu bez winy. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, świadek może być pytany o zachowania obu stron, które mogą mieć wpływ na rozpad małżeństwa. Podczas rozwodu bez orzekania świadek jest właściwie wyłącznie potrzebny, gdy małżonkowie mają dzieci.

https://www.traditionrolex.com/32

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .