Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – co musi wiedzieć każdy ojciec

Władza rodzicielska. Bycie rodzicem to wyjątkowe doświadczenie życiowe. Są radość, łzy, odpowiedzialność. Bycie ojcem to oczywiście cudowny dar. Mnie osobiście poruszyła historia, którą opowiedziała mi niegdyś psycholog, o tym, jak ważny jest ojciec w życiu dziecka i jak duży wpływ na dalsze jego życie ma okres dzieciństwa w wieku 3-7 lat. Bycie ojcem to nie tylko zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność. 

Czy matka może ograniczyć władze rodzicielską ojcu ? Tak. Kiedy ? W zasadzie najczęściej wtedy kiedy między stronami nie ma współpracy. Ograniczenie władzy a pozbawienie – to coś zupełnie innego.

Władza rodzicielska – Walcz o swoje

Niekiedy zdarza się, że ludzie nie są świadomi konsekwencji swoich działań na przyszłość. Warto zauważyć, że nie bez powodu mówi się: „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Ojcowie często zgłaszają się do nas, bo matki ich dzieci chcą pozbawić ich praw do władzy rodzicielskiej. W rezultacie, mężczyźni szukają rozwiązań, aby chronić swoje prawa i zachować bliski kontakt z dziećmi. PORADA PRAWNA 

Władza rodzicielska – Co zrobić? 

Poniższa lista zawiera ogólne wskazówki i działania, które ojciec może podjąć, aby uniknąć ograniczenia władzy rodzicielskiej przez matkę.

Lista działań, które mogą pomóc:

 1. Aktywne uczestnictwo w życiu dziecka: Regularne spędzanie czasu z dzieckiem, uczestniczenie w jego życiu codziennym, edukacji i wydarzeniach ważnych dla dziecka.

 2. Pozostawanie w dobrych stosunkach z matką dziecka: O ile to możliwe, utrzymywanie pokojowych i konstruktywnych relacji z matką dziecka może pomóc w uniknięciu konfliktów dotyczących władzy rodzicielskiej.

 3. Wywiązywanie się z obowiązków finansowych: Regularne płacenie alimentów (o ile są ustalone) i udzielanie wsparcia finansowego na potrzeby dziecka.

 4. Dokumentowanie zaangażowania w życie dziecka: Zapisywanie czasu spędzanego z dzieckiem, uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych i innych istotnych momentach może być pomocne w ewentualnych sprawach sądowych.

 5. Unikanie negatywnych zachowań: Należy unikać wszelkich działań mogących negatywnie wpłynąć na dziecko, takich jak używanie alkoholu czy narkotyków, przemoc domowa czy inne nieodpowiednie zachowania.

 6. Komunikacja i współpraca w sprawach dotyczących dziecka: Aktywne komunikowanie się z matką dziecka na temat zdrowia, edukacji i ogólnego dobrostanu dziecka, pokazując gotowość do współpracy.

 7. Poszanowanie ustalonych umów: Przestrzeganie wszelkich umów dotyczących opieki nad dzieckiem, wizyt czy innych aspektów władzy rodzicielskiej, uzgodnionych sądownie lub prywatnie.

Pamiętaj, że utrzymanie skupienia na najlepszym interesie dziecka jest kluczowe w każdej sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej. W przypadku konfliktu lub wątpliwości co do prawnych aspektów opieki nad dzieckiem, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem.

Jak wygląda pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to poważna decyzja, która oznacza utratę wszystkich praw i obowiązków wobec dziecka. Jeśli stajesz przed koniecznością pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, musisz złożyć stosowny wniosek do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składamy do wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka albo do Sądu Okręgowego przy rozwodzie. 

Jednakże, warto zaznaczyć, że sąd podejmuje taką decyzję tylko w szczególnych przypadkach, takich jak:

 1. Władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, na przykład, gdy rodzic od dłuższego czasu jest nieznany, odbywa karę pozbawienia wolności, wyjechał na stałe zagranicę, cierpi na chorobę psychiczną lub nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem.

 2. Rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej, na przykład, stosując przemoc wobec dziecka lub nakłaniając je do popełnienia przestępstwa.

 3. Rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, na przykład, nie dostarczając mu odpowiedniego jedzenia, porzucając je lub ignorując jego potrzeby.

Władza rodzicielska a walka o dziecko

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to skrajna decyzja i oznacza utratę wszelkich praw wobec dziecka. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa do podejmowania decyzji dotyczących wychowania dziecka, zarządzania jego majątkiem czy reprezentowania go prawnie. Niemniej jednak, rodzice zachowują prawo do alimentów od dziecka oraz dziedziczenia po nim, chyba że zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.

Wobec tego, ważne jest, aby odróżnić pozbawienie władzy rodzicielskiej od ograniczenia jej zakresu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to łagodniejsza kara, która może być nałożona przez sąd w celu ochrony dobra dziecka w sytuacjach, gdzie rodzic nadużywa swoich praw, ale niekoniecznie trzeba go całkowicie pozbawiać tych praw. Walka o dziecko w Sądzie – Kto wygra?

Sprawa o władzę rodzicielską 

W polskim systemie prawnym, w sytuacjach, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w ważnych kwestiach dotyczących ich dziecka, konflikt rozstrzyga sąd opiekuńczy. Takie postanowienie oparte jest na artykule 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), który różni się od sytuacji wymagających zezwolenia sądu opiekuńczego na wykonanie czynności wykraczających poza zwykły zarząd majątkiem małoletniego, określonych w art. 101 § 3 k.r.o.

Istotne sprawy dziecka, które wymagają zgody obu rodziców lub, w przypadku braku takiej zgody, rozstrzygnięcia sądu, obejmują zarówno czynności faktyczne, jak i prawne. Do kluczowych kwestii, w których wymagana jest jednomyślność rodziców lub decyzja sądu, zalicza się:

 1. Zmiana nazwiska dziecka: Decyzja o zmianie nazwiska małoletniego wymaga zgody obu rodziców lub orzeczenia sądu.
 2. Zmiana obywatelstwa małoletniego: Podobnie jak w przypadku zmiany nazwiska, decyzja ta wymaga wspólnej zgody rodziców lub interwencji sądu.
 3. Miejsce pobytu dziecka: Lokalizacja, w której dziecko będzie mieszkać, jest istotną sprawą, wymagającą porozumienia rodziców.
 4. Wyjazd małoletniego za granicę: Zarówno na pobyt stały, jak i czasowy, wyjazd taki wymaga zgody obu rodziców.
 5. Wyrabianie paszportu dla małoletniego: To kolejna czynność, która nie może być wykonana bez zgody drugiego rodzica.
 6. Decyzja o publikacji wizerunku dziecka: Obejmuje określenie, gdzie i kiedy wizerunek dziecka może być opublikowany.
 7. Sposób realizowania wierzytelności alimentacyjnych: Dotyczy zarządzania alimentami należnymi dziecku od jednego z rodziców.
 8. Zabezpieczenie wykonania należnych dziecku alimentów: Wymaga porozumienia między rodzicami.

Kontakty z dzieckiem 

Władza a kontakty z dzieckiem to coś zupełnie innego. Często zdarzają się sytuacje, gdy matka dziecka utrudnia kontakty z ojcem. To może być wynikiem rozmaitych konfliktów między rodzicami, ale także braku wiedzy na temat psychologicznego wpływu tych sporów na dzieci.

Myślę, że czasem brakuje nam wiedzy w zakresie psychologii i tego, jak nasz konflikt wpływa na dzieci. Są to bardzo istotne sprawy i powinniśmy mieć to na uwadze. Dziecko często jest wykorzystywane jako broń przeciwko byłemu partnerowi. Rzadko kiedy matka myśli o opiece naprzemiennej. Dziecko chce mieszkać z ojcem – Czy mężczyzna ma szansę?

„Nie tędy droga” – należałoby powiedzieć. Chciałabym wystosować apel – drogie matki, nie wykorzystujcie dzieci jako przewagi w Waszych konfliktach z mężami. Dziecko na tym cierpi, a jego dobro powinno być dla rodziców zawsze na pierwszym miejscu. Należy oddzielić konflikt rodziców od kwestii związanych z dzieckiem i działać w najlepszym interesie malucha. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące władzy rodzicielskiej:

 • Gdzie złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek taki należy złożyć do wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka.

 • Co zrobić, gdy żona utrudnia kontakty z dzieckiem?

Przede wszystkim dobrze ustalić kontakty i zabezpieczenie kontaktów, by móc spotykać się z dzieckiem podczas trwania sprawy. Gdy są ustalone kontakty można zagrozić karą finansową i wnieść sprawę do sądu. 

 • Czy rodzic może odzyskać władzę rodzicielską po jej utracie?

Tak, istnieje możliwość odzyskania władzy rodzicielskiej po jej utracie, ale wymaga to spełnienia określonych warunków i procedur sądowych, w tym udowodnienia zmiany okoliczności.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Władza rodzicielska. Bycie rodzicem to wyjątkowe doświadczenie życiowe. Są radość, łzy, odpowiedzialność. Bycie ojcem to oczywiście cudowny dar. Mnie osobiście poruszyła historia, którą opowiedziała mi niegdyś psycholog, o tym, jak ważny jest ojciec w życiu dziecka i jak duży wpływ na dalsze jego życie ma okres dzieciństwa w wieku 3-7 lat. Bycie ojcem to nie tylko zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność. 

Czy matka może ograniczyć władze rodzicielską ojcu ? Tak. Kiedy ? W zasadzie najczęściej wtedy kiedy między stronami nie ma współpracy. Ograniczenie władzy a pozbawienie – to coś zupełnie innego.

Władza rodzicielska – Walcz o swoje

Niekiedy zdarza się, że ludzie nie są świadomi konsekwencji swoich działań na przyszłość. Warto zauważyć, że nie bez powodu mówi się: „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Ojcowie często zgłaszają się do nas, bo matki ich dzieci chcą pozbawić ich praw do władzy rodzicielskiej. W rezultacie, mężczyźni szukają rozwiązań, aby chronić swoje prawa i zachować bliski kontakt z dziećmi. PORADA PRAWNA 

Władza rodzicielska – Co zrobić? 

Poniższa lista zawiera ogólne wskazówki i działania, które ojciec może podjąć, aby uniknąć ograniczenia władzy rodzicielskiej przez matkę.

Lista działań, które mogą pomóc:

 1. Aktywne uczestnictwo w życiu dziecka: Regularne spędzanie czasu z dzieckiem, uczestniczenie w jego życiu codziennym, edukacji i wydarzeniach ważnych dla dziecka.

 2. Pozostawanie w dobrych stosunkach z matką dziecka: O ile to możliwe, utrzymywanie pokojowych i konstruktywnych relacji z matką dziecka może pomóc w uniknięciu konfliktów dotyczących władzy rodzicielskiej.

 3. Wywiązywanie się z obowiązków finansowych: Regularne płacenie alimentów (o ile są ustalone) i udzielanie wsparcia finansowego na potrzeby dziecka.

 4. Dokumentowanie zaangażowania w życie dziecka: Zapisywanie czasu spędzanego z dzieckiem, uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych i innych istotnych momentach może być pomocne w ewentualnych sprawach sądowych.

 5. Unikanie negatywnych zachowań: Należy unikać wszelkich działań mogących negatywnie wpłynąć na dziecko, takich jak używanie alkoholu czy narkotyków, przemoc domowa czy inne nieodpowiednie zachowania.

 6. Komunikacja i współpraca w sprawach dotyczących dziecka: Aktywne komunikowanie się z matką dziecka na temat zdrowia, edukacji i ogólnego dobrostanu dziecka, pokazując gotowość do współpracy.

 7. Poszanowanie ustalonych umów: Przestrzeganie wszelkich umów dotyczących opieki nad dzieckiem, wizyt czy innych aspektów władzy rodzicielskiej, uzgodnionych sądownie lub prywatnie.

Pamiętaj, że utrzymanie skupienia na najlepszym interesie dziecka jest kluczowe w każdej sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej. W przypadku konfliktu lub wątpliwości co do prawnych aspektów opieki nad dzieckiem, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem.

Jak wygląda pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to poważna decyzja, która oznacza utratę wszystkich praw i obowiązków wobec dziecka. Jeśli stajesz przed koniecznością pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, musisz złożyć stosowny wniosek do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składamy do wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka albo do Sądu Okręgowego przy rozwodzie. 

Jednakże, warto zaznaczyć, że sąd podejmuje taką decyzję tylko w szczególnych przypadkach, takich jak:

 1. Władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, na przykład, gdy rodzic od dłuższego czasu jest nieznany, odbywa karę pozbawienia wolności, wyjechał na stałe zagranicę, cierpi na chorobę psychiczną lub nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem.

 2. Rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej, na przykład, stosując przemoc wobec dziecka lub nakłaniając je do popełnienia przestępstwa.

 3. Rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, na przykład, nie dostarczając mu odpowiedniego jedzenia, porzucając je lub ignorując jego potrzeby.

Władza rodzicielska a walka o dziecko

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to skrajna decyzja i oznacza utratę wszelkich praw wobec dziecka. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa do podejmowania decyzji dotyczących wychowania dziecka, zarządzania jego majątkiem czy reprezentowania go prawnie. Niemniej jednak, rodzice zachowują prawo do alimentów od dziecka oraz dziedziczenia po nim, chyba że zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.

Wobec tego, ważne jest, aby odróżnić pozbawienie władzy rodzicielskiej od ograniczenia jej zakresu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to łagodniejsza kara, która może być nałożona przez sąd w celu ochrony dobra dziecka w sytuacjach, gdzie rodzic nadużywa swoich praw, ale niekoniecznie trzeba go całkowicie pozbawiać tych praw. Walka o dziecko w Sądzie – Kto wygra?

Sprawa o władzę rodzicielską 

W polskim systemie prawnym, w sytuacjach, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w ważnych kwestiach dotyczących ich dziecka, konflikt rozstrzyga sąd opiekuńczy. Takie postanowienie oparte jest na artykule 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), który różni się od sytuacji wymagających zezwolenia sądu opiekuńczego na wykonanie czynności wykraczających poza zwykły zarząd majątkiem małoletniego, określonych w art. 101 § 3 k.r.o.

Istotne sprawy dziecka, które wymagają zgody obu rodziców lub, w przypadku braku takiej zgody, rozstrzygnięcia sądu, obejmują zarówno czynności faktyczne, jak i prawne. Do kluczowych kwestii, w których wymagana jest jednomyślność rodziców lub decyzja sądu, zalicza się:

 1. Zmiana nazwiska dziecka: Decyzja o zmianie nazwiska małoletniego wymaga zgody obu rodziców lub orzeczenia sądu.
 2. Zmiana obywatelstwa małoletniego: Podobnie jak w przypadku zmiany nazwiska, decyzja ta wymaga wspólnej zgody rodziców lub interwencji sądu.
 3. Miejsce pobytu dziecka: Lokalizacja, w której dziecko będzie mieszkać, jest istotną sprawą, wymagającą porozumienia rodziców.
 4. Wyjazd małoletniego za granicę: Zarówno na pobyt stały, jak i czasowy, wyjazd taki wymaga zgody obu rodziców.
 5. Wyrabianie paszportu dla małoletniego: To kolejna czynność, która nie może być wykonana bez zgody drugiego rodzica.
 6. Decyzja o publikacji wizerunku dziecka: Obejmuje określenie, gdzie i kiedy wizerunek dziecka może być opublikowany.
 7. Sposób realizowania wierzytelności alimentacyjnych: Dotyczy zarządzania alimentami należnymi dziecku od jednego z rodziców.
 8. Zabezpieczenie wykonania należnych dziecku alimentów: Wymaga porozumienia między rodzicami.

Kontakty z dzieckiem 

Władza a kontakty z dzieckiem to coś zupełnie innego. Często zdarzają się sytuacje, gdy matka dziecka utrudnia kontakty z ojcem. To może być wynikiem rozmaitych konfliktów między rodzicami, ale także braku wiedzy na temat psychologicznego wpływu tych sporów na dzieci.

Myślę, że czasem brakuje nam wiedzy w zakresie psychologii i tego, jak nasz konflikt wpływa na dzieci. Są to bardzo istotne sprawy i powinniśmy mieć to na uwadze. Dziecko często jest wykorzystywane jako broń przeciwko byłemu partnerowi. Rzadko kiedy matka myśli o opiece naprzemiennej. Dziecko chce mieszkać z ojcem – Czy mężczyzna ma szansę?

„Nie tędy droga” – należałoby powiedzieć. Chciałabym wystosować apel – drogie matki, nie wykorzystujcie dzieci jako przewagi w Waszych konfliktach z mężami. Dziecko na tym cierpi, a jego dobro powinno być dla rodziców zawsze na pierwszym miejscu. Należy oddzielić konflikt rodziców od kwestii związanych z dzieckiem i działać w najlepszym interesie malucha. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące władzy rodzicielskiej:

 • Gdzie złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek taki należy złożyć do wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka.

 • Co zrobić, gdy żona utrudnia kontakty z dzieckiem?

Przede wszystkim dobrze ustalić kontakty i zabezpieczenie kontaktów, by móc spotykać się z dzieckiem podczas trwania sprawy. Gdy są ustalone kontakty można zagrozić karą finansową i wnieść sprawę do sądu. 

 • Czy rodzic może odzyskać władzę rodzicielską po jej utracie?

Tak, istnieje możliwość odzyskania władzy rodzicielskiej po jej utracie, ale wymaga to spełnienia określonych warunków i procedur sądowych, w tym udowodnienia zmiany okoliczności.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .