Wniosek o podział

Wniosek o podział majątku. Żona mieszka i nie chce spłacić

Wniosek o podział. Co zrobić, kiedy była żona mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu i nie chce mnie spłacić? Doświadczenie nauczyło mnie działać według schematu.

Wniosek o podział majątku. Żona mieszka i nie chce spłacić

Z kancelarii należy skierować przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie skierować do Sądu sprawę. Przede wszystkim wnosimy o dobrowolną spłatę. PORADA PRAWNA 

Dla przykładu wnoszę o ustalenie, iż w skład majątku małżeńskiego stron wchodzi mieszkanie położone w [miejscowość]  przy ulicy [jaka ulica ] o szacunkowej wartości [ dla przykładu: 750 000 złotych] i dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie mieszkania [komu];

Wnoszę o dobrowolną spłatę i zasądzenie od [kogo] na rzecz [kogo] tytułem spłaty kwoty [dla przykładu  375 000 00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100)].

Ważne, abyśmy uzasadnili swoje roszczenie.

Pamiętaj, że należą Ci się pieniądze za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej. Skoro była żona mieszka w nieruchomości, ale mimo Twoich wezwań przez lata nie dokonała spłaty mimo, powinieneś te pieniądze otrzymać. Podział majątku. Bezumowne korzystanie z rzeczy wspólnej

Dla przykładu przedstawiam poniżej uzasadnienie w zakresie odszkodowania. Wiem, że dzięki temu drugi małżonek może zostać zmobilizowany do rozpoczęcia działań w tym zakresie i w końcu dokonać podziału.

Jak uzasadnić roszczenia za bezumowne korzystanie?

Nadto wnoszę o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 34[1] k.r.o. każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Wniosek o podział to bardzo ważny moment w Twoim życiu, więc przygotuj się dobrze, gdyż w przeciwnym razie narażasz się na utratę dużych pieniędzy. Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

Pamiętaj, iż po ustaniu wspólności majątkowej zastosowanie znajduje art. 206 k.c.. Dlatego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu jednego z małżonków, to ten małżonek (bądź były małżonek, jeżeli doszło do orzeczenia rozwodu), uzyskuje korzyść nie płacąc np. czynszu za wynajmowanie innego mieszkania bądź nie płaci kredytu na zakup mieszkania na własność, jak czyni to drugi z małżonków, który nie posiada już tego domu bądź mieszkania. 

Uwaga: ważny wyrok

„Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.” – tak Sąd Najwyższy w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19 marca 2013 r. (III CZP 88/2012, LexPolonica nr 5101426).

Czy domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od małżonka (byłego), który posiada nieruchomość?

Tak!

Dzięki temu niniejsze regulacje prawne pozwalają małżonkowi, który nie posiada nieruchomości wyłącznie do swojego użytku, domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od małżonka, który posiada nieruchomość.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube na temat podziału majątku:

Podział majątku – ważny wyrok

„Należne właścicielowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (nieruchomości) to kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie, czyli wynagrodzenie to obejmuje wszystko, co uzyskałby właściciel, gdyby ją wynajął, wydzierżawił lub oddał do odpłatnego korzystania, przy czym chodzi o stosowanie średniej stawki rynkowej” tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 8 listopada 2013 r. (I ACa 566/2013, LexPolonica nr 8167489). 

Mając na uwadze, iż zamieszkuje x niniejszej nieruchomości i czerpie z tego tytułu korzyści, wnoszę o zapłatę za bezumowne korzystanie [okres jaka kwota].

Walcz o swoje pieniądze i dokonaj podziału nieruchomości jak najszybciej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku i bezumownego korzystania:

Była żona mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu i odmawia spłaty. Co zrobić?

Aby zabezpieczyć swoje interesy, możesz rozpocząć od skierowania przedsądowego wezwania do zapłaty poprzez kancelarię prawną. Jeśli była żona nie spłaci długu dobrowolnie, należy skierować sprawę do sądu.

Jak uzyskać podział majątku w sytuacji, gdy była żona nie zgadza się na dobrowolną spłatę?

W przypadku braku zgody na dobrowolną spłatę, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o podział majątku przed sądem. Wnioskując o podział, możesz wymienić konkretną nieruchomość, w tym mieszkanie, i wnioskować o jego przyznanie oraz ewentualną spłatę odpowiedniej kwoty.

Czy mogę domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z mieszkania przez byłą żonę?

Tak, możesz domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z mieszkania przez byłą żonę. Uzasadnienie roszczenia opiera się na artykule 34[1] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje prawa i obowiązki małżonków w zakresie współposiadania i korzystania z majątku wspólnego.

W jaki sposób uzasadnić roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej przed sądem?

Aby uzasadnić roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej przed sądem, należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa, takich jak artykuł 206 kodeksu cywilnego. Ważne jest również przedstawienie dowodów na fakt bezumownego korzystania oraz oszacowanie wartości tego korzystania.

Czy istnieje możliwość żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od byłego małżonka, który nadal ją zajmuje?

Tak, istnieje możliwość żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od byłego małżonka, który nadal ją zajmuje. Zgodnie z prawem, małżonek, który jest właścicielem nieruchomości, może domagać się odpowiedniej rekompensaty za korzystanie z niej przez drugiego małżonka.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , .