wniosek o zniesienie separacji

Wniosek o zniesienie separacji – Wzór

Separacja to specyficzny środek prawny, który uchyla wspólnotę małżeńską, wprowadzając między małżonkami rozdzielność majątkową. Oto szczegółowy przewodnik, jak mężczyźni mogą napisać wniosek o zniesienie separacji, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne i procedury.

Separacja – kiedy można żądać zniesienia?

Zniesienie separacji jest możliwe wyłącznie, gdy obie strony (małżonkowie) wyrażą zgodę na taką decyzję. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, jednak zasadniczym wymogiem jest wspólne działanie obu stron. Potrzebujesz więcej informacji? PORADA PRAWNA 

Skutki zniesienia separacji

Po zniesieniu separacji małżonkowie automatycznie wchodzą ponownie we wspólnotę majątkową, chyba że zdecydują inaczej, np. poprzez zawarcie umowy u notariusza o rozdzielności majątkowej. Warto też pamiętać, że przy separacji sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a te ustalenia mogą zostać zmienione po przywróceniu małżeństwa.

Pamiętaj że jeżeli nawet separacja była przyjemna to nie zawsze będzie taki rozwód. Rozwody z narcyzkami –  Jakie błędy możesz popełnić?

Jak napisać wniosek o zniesienie separacji?

 1. Elementy wniosku:
  • Strony wniosku: Należy wskazać wnioskodawcę i uczestnika (małżonków), podając ich dane kontaktowe (numer telefonu, email).
  • Tytuł: „Wniosek o Zniesienie Separacji”.
  • Treść: Jeśli nie ma pełnomocnika, należy wskazać „Działając w imieniu własnym, wnoszę o zniesienie separacji małżonków…”.
  • Analiza kosztów: Wzajemne zniesienie kosztów postępowania.
  • Uzasadnienie: Określić datę separacji i powody jej zniesienia.
  • Podpis: Niezbędny element wniosku.
  • Załączniki: Np. odpis wniosku, potwierdzenie opłaty, oświadczenie małżonków, odpis orzeczenia o separacji.
 2. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zniesienie separacji wymaga zgody obu stron i powraca do stanu małżeńskiego, w tym władzy rodzicielskiej nad dziećmi.
 3. Gdzie i jak złożyć wniosek:
  • Wniosek składa się w sądzie, który orzekł o separacji.
  • Można go złożyć wspólnie lub oddzielnie z odpowiednim oświadczeniem o chęci ratowania małżeństwa.
  • Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Pobierz darmowy wzór wniosku o zniesienie separacji

Oferujemy darmowy wzór wniosku, który może ułatwić proces jego sporządzenia. Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna i warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wniosek jest odpowiednio przygotowany i odpowiada Twoim potrzebom.

Pobierz darmowy wzór wniosku o zniesienie separacji:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące separacji: 

 • Czy separacja ma wpływ na ustrój majątkowy?

Tak, wraz separacją ustanawia się rozdzielność majątkową. Zniesienie separacji powoduje automatyczne przywrócenie wspólnoty majątkowej, chyba że strony zdecydują inaczej poprzez zawarcie umowy u notariusza.

 • Czy mogę samodzielnie złożyć wniosek o zniesienie separacji czy muszę działać wspólnie z małżonkiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zniesienie separacji wymaga zgody obu stron. Oznacza to, że wniosek powinien być złożony wspólnie przez oboje małżonków.

 • Ile kosztuje wniosek o zniesienie separacji?

Wniosek o zniesienie separacji podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

 • Czy podczas zniesienia separacji można zmienić postanowienia dotyczące opieki nad dziećmi?

Tak, przy separacji sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Po zniesieniu separacji te ustalenia mogą zostać zmienione, warto o tym pamiętać. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód, Wzory. Tagi: , , , , , .