Wynajęcie mieszkania przez żonę

Wynajęcie mieszkania przez żonę i rozwód – Czy będę płacił?

„Żona planuje wyprowadzić się z dziećmi i wynająć mieszkanie. Twierdzi że będę płacił. Czy to prawda?”

Tak, jeżeli żona wyprowadza się z dziećmi i planuje wynająć mieszkanie, wówczas w kosztach utrzymania dzieci liczy się koszt najmu.

Wynajęcie mieszkania przez żonę i rozwód

Co zrobić, gdy Twoja żona decyduje się wyprowadzić z dziećmi i planuje wynająć mieszkanie? Sytuacja ta może rodzić wiele pytań. Niewątpliwie potrzebne jest spokojne i odpowiedzialne podejście.

Oto kilka kroków, które można podjąć w takiej sytuacji.

Rozmowa i komunikacja – Zebranie dowodów

Wiele małżeństw będących w konflikcie okołorozwodowym nagrywa rozmowy, aby później wykorzystać je przeciwko drugiej stronie. Ważne jest, aby utrzymać otwartą i spokojną komunikację z żoną. Jako mężczyzna możesz zostać sprowokowany. Spróbujcie omówić powody, które skłoniły ją do tej decyzji, i zrozumieć jej potrzeby oraz obawy. Niekiedy już na tym etapie warto zwrócić się o pomoc do prawnika gdyż rozmowa nie jest spokojna. Jeżeli wiesz że atmosfera jest napięta – uważaj aby żona nie założyła niebieskiej karty.

Jeżeli żona będzie chciała się wyprowadzić to przecież siłą jej nie zatrzymasz gdyż grozi ci Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Wynajem mieszkania przez żonę a alimenty 

Alimenty w obszarze kosztów najmu uzależnione są od ilości osób mieszkających w mieszkaniu. Dla przykładu, jeżeli w mieszkaniu mieszkają trzy osoby (matka z dwójką dzieci), wówczas wyznaczając koszt utrzymania każdego dziecka, sąd bierze pod uwagę 1/3  kosztu utrzymania mieszkania. Wlicza się w to czynsz oraz koszt najmu, a także koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Mogą być to opłaty abonamentowe czy koszty energii.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

Wynajęcie mieszkania a zabezpieczenie alimentów

Jeżeli kobieta zwróci się do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, wówczas ma bardzo duże szanse na to, że te alimenty zostaną zasądzone w trybie zabezpieczenia. Załóż portal informacyjny sądów powszechnych aby mieć informacje kiedy żona wystąpi o alimenty. Sąd orzeka o alimentach często na posiedzeniu niejawnym i wydaje postanowienie. Jest to instytucja, która ma na celu szybsze rozstrzygnięcie sprawy i wydanie rozstrzygnięcia we wskazanym zakresie. Takie postanowienie jest wykonalne z dniem wydania postanowienia. Nie jest prawomocne – a zatem można złożyć zażalenie. Jeśli masz wątpliwości czy pytania zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Wynajęcie mieszkania przez żonę i zabranie dzieci

Jeżeli strony walczą o dzieci a strony składają wnioski o udzielenie zabezpieczenia miejsca zamieszkania – wówczas sąd najczęściej wyznacza rozprawę.  Jeśli zarówno jedna jak i druga strona wnosi o udzielenie zabezpieczenia, sąd najczęściej albo oddala oba wnioski o zabezpieczenie, albo w trybie pilnym wyznacza rozprawę, aby zapoznać się z sytuacją.  A zatem przemyśl strategię procesową gdyż Rozwód to trudny czas – Rozwody z Narcyzkami – Jakie błędy możesz popełnić?

Statystyki – z kim dzieci?

Statystyki mówią prawdę i to z kobietami najczęściej zostają dzieci. Tak naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja, albowiem matka ma przewagę tylko i wyłącznie dlatego, że jest matką.

Jeżeli dzieci są małe, to sąd bardzo często w trybie zabezpieczenia ustanawia miejsca zamieszkania dzieci przy matce i czeka aż zespół sądowych specjalistów wyda opinię. Spór o dzieci rozstrzyga się na podstawie opinii biegłych specjalistów, którzy uwzględniając dobro małoletnich dzieci stwierdzą, gdzie powinny być dzieci. Rozwód z narcyzką + Test: Czy twoja żona jest narcyzką?

Często kobiety uciekają, gdyż boją si, że ojciec przejmie dzieci. A gdy dzieci fizycznie będą z matką to ojciec ponosił będzie koszty związane z najmem mieszkania i czekał aż biegli wydadzą opinię dot. dzieci. Czas działa na niekorzyść.

Rozprawa sądowa z uwagi na wyprowadzkę

Jeżeli któraś ze stron złoży wniosek o udzielenie miejsca zamieszkania dzieci wówczas na podstawie nowych przepisów z roku 2024 r. Sąd wyznacza rozprawę, aby poznać stanowisko stron i zapoznać się z sytuacją rodzinną. W zakresie rozprawy ważne jest, na czym Sąd będzie się skupiał. Jeżeli między stronami jest „wojna” o dzieci, sąd będzie skupiał się na obszarze związanym z dziećmi.

Dobro małoletnich dzieci

Zawsze powołuj się na dobro dzieci. W Sądzie pokaż, iż to właśnie dzieci najważniejsze. Ważniejsze, niż Twoje ego. Jeśli macie dzieci, to ich dobro i bezpieczeństwo powinny być priorytetem. Rozważcie, jak najlepiej zorganizować opiekę nad dziećmi, aby zapewnić im stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Możecie wspólnie ustalić harmonogram opieki i podział obowiązków wobec dzieci. Wówczas można przygotować porozumienie w tym zakresie. 

Pieniądze 

Kwestie finansowe bardzo dzielą ludzi. Przygotowanie finansowe przy rozwodzie jest niezwykle ważne. Jeśli żona opuszcza dom, warto wspólnie omówić kwestie finansowe, takie jak alimenty czy podział majątku. Przygotujcie się na zmiany w budżecie i zaplanujcie, jakie kroki trzeba podjąć w tej kwestii.

Dowody w sprawie

Zachowuj dokumentację dotyczącą wszelkich umów, rozmów i korespondencji związanych z procesem rozwodu i wyprowadzką żony. To może być przydatne w przyszłości, jeśli pojawią się spory lub konflikty.

Konsultacja z prawnikiem: Jeśli sytuacja wymaga uregulowania kwestii prawnych, takich jak alimenty, podział majątku lub prawa do mieszkania, warto skonsultować się z prawnikiem rodzinnym. Prawnik może pomóc w uzgodnieniu umowy rozwodowej i uregulowaniu wszelkich kwestii prawnych.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .