Wysokie alimenty

Wysokie alimenty. Nie chcę płacić alimentów – Zmiana

W życiu każdego mężczyzny, będącego ojcem, może nadejść moment, gdy finansowe obciążenie w postaci alimentów na dziecko staje się nadmiernie uciążliwe. Zmieniające się okoliczności życiowe, takie jak utrata pracy, choroba czy inne nieprzewidziane wydarzenia, mogą znacząco wpłynąć na możliwości zarobkowe, a co za tym idzie – na zdolność do ponoszenia dotychczasowych zobowiązań alimentacyjnych. Pytanie brzmi: czy i jak można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Zrozumienie systemu alimentacyjnego

Pierwszym krokiem w kierunku potencjalnej zmiany wysokości alimentów jest zrozumienie, na czym dokładnie polega obowiązek alimentacyjny. Alimenty są świadczeniem finansowym, które ma na celu zabezpieczenie podstawowych i uzasadnionych potrzeb dziecka. Kwota alimentów ustalana jest z uwzględnieniem zarówno potrzeb dziecka, jak i możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

Sytuacja życiowa a obowiązek alimentacyjny

Życie pisze różne scenariusze, a prawo rozumie, że sytuacja finansowa człowieka może ulec zmianie. Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego daje podstawę do wnioskowania o zmianę wysokości alimentów w przypadku zmiany stosunków. Oznacza to, że jeśli Twoja zdolność finansowa uległa pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o obniżenie alimentów.Kiedy można wystąpić o zmianę wysokości alimentów?

Istnieją różne okoliczności, które mogą uzasadniać wniosek o zmniejszenie alimentów, między innymi:

 • Utrata pracy lub zmiana pracy na mniej dochodową.
 • Pogorszenie stanu zdrowia, które wpływa na możliwości zarobkowe.
 • Pojawienie się nowych zobowiązań finansowych, np. na skutek narodzin kolejnego dziecka.

Jak skutecznie wystąpić o obniżenie alimentów?

Proces obniżenia alimentów rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego pozwu do sądu rodzinnego. Ważne jest, aby w pozwie jasno i precyzyjnie przedstawić przyczyny, dla których wnioskujesz o zmianę wysokości alimentów. Do pozwu należy dołączyć wszelkie dostępne dowody potwierdzające Twoją sytuację, takie jak zaświadczenia o zarobkach, informacje o stanie zdrowia, dokumentację związaną z utratą pracy czy inne dokumenty finansowe.Jak obniżyć alimenty?

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Jeśli obawiasz się, że proces sądowy może przedłużyć się, a Ty nie będziesz w stanie utrzymać dotychczasowej wysokości alimentów, istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie. Sąd może tymczasowo obniżyć wysokość alimentów na czas trwania postępowania, co może dać Ci niezbędną ulgę finansową. Zacznijmy od tego kiedy są alimenty na żonę i czy można uchylić się od płacenia alimentów na żonę. Rozróżniamy dwa główne rodzaje rozwodów, które różnią się skutkami w zakresie obowiązku alimentacyjnego:

 1. Rozwód bez orzekania o winie:
  • Niedostatek: Alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone tylko w przypadku, gdy znajduje się on w stanie niedostatku, czyli jego sytuacja finansowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.Rozwód z winy Alimenty na rzecz małżonka Wzór
  • Ograniczenie czasowe: Alimenty zasądzone w wyniku rozwodu bez orzekania o winie mogą być przyznane na maksymalnie 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd zdecyduje o przedłużeniu tego okresu.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie:
  • Pogorszenie sytuacji materialnej: W przypadku, gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, drugi małżonek (niewinny) może żądać alimentów, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. W takim przypadku nie jest wymagany stan niedostatku.
  • Brak ograniczenia czasowego: Alimenty zasądzone na rzecz małżonka niewinnego mogą być przyznane bez określenia maksymalnego okresu ich trwania, co oznacza, że teoretycznie mogą być wypłacane dożywotnio, dopóki nie zmienią się okoliczności stanowiące podstawę ich przyznania.

6 Kluczowych Kwestii dla Mężczyzn przy Postanowieniu o Zabezpieczeniu Alimentów

Rozwód i związane z nim sprawy alimentacyjne mogą być trudnym czasem, zwłaszcza gdy dotyczy to postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego.

Kluczowe kwestie przy zabezpieczeniu, na które mężczyźni powinni zwrócić szczególną uwagę:

 1. Zrozumienie Postanowienia: Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie, co oznacza postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Jest to tymczasowe rozwiązanie, mające na celu zapewnienie środków utrzymania dla dziecka lub byłej żony do czasu wydania ostatecznego wyroku.
 2. Możliwość Zmiany Postanowienia: Ważne jest, aby wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu można zmienić, składając zażalenie. Może to być kluczowe, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego uległa zmianie. Możliwość odwołania się od alimentów na żonę – opiszę poniżej. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA
 3. Zwrot Nadpłaconych Środków: Pamiętaj – w przypadku, gdy alimenty zostaną ustalone na niższym poziomie niż wynikało to z postanowienia o zabezpieczeniu, możliwe jest ubieganie się o zwrot nadpłaconych środków.
 4. Skuteczne Argumenty: Przy składaniu zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu, ważne jest, aby przedstawić mocne argumenty oraz dowody na poparcie swojej sytuacji, np. zmianę sytuacji zawodowej czy finansowej.
 5. Konsekwencje Niepłacenia Alimentów: Niewypełnianie zobowiązań alimentacyjnych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym postępowania egzekucyjnego. Ważne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi płatnościami. A nawet grozi Ci więzienie a zatem uważaj. 
 6. Konsultacja z Prawnikiem: Zawsze zaleca się konsultację z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Profesjonalna porada prawna może pomóc zrozumieć swoje prawa i obowiązki, a także opracować najlepszą strategię działania.

Pamiętaj, że zabezpieczenie alimentów to tylko tymczasowe rozwiązanie. Ostateczna kwota alimentów zostanie ustalona po dokładnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd. Warto więc podejść do tej kwestii strategicznie i z odpowiednim przygotowaniem, mając na uwadze długoterminowe skutki dla swojej sytuacji finansowej oraz relacji z dzieckiem.

 Postanowienie o Alimentach – Zażalenie

Złóż wniosek o uzasadnienie w ciągu 7 dni a następnie po uzyskaniu uzasadnienia masz kolejne 7 dni na złożenie w Sądzie Apelacyjnym zażalenia. 

Zrozumienie Uzasadnienia. Zanim podejmiesz kroki prawne, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć uzasadnienie wydanego postanowienia o zabezpieczeniu alimentów. Uzasadnienie to dostarczy informacji na temat przesłanek, które skłoniły sąd do podjęcia takiej decyzji.Przejrzyj dokładnie uzasadnienie postanowienia, zwracając uwagę na argumenty sądu. Rozważ, czy w Twojej sytuacji nastąpiły zmiany, które mogą wpłynąć na zmniejszenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Zgromadź dowody, które mogą podważyć argumentację sądu lub wskazać na zmianę okoliczności. Mogą to być dokumenty świadczące o Twojej zmienionej sytuacji finansowej, zdolności do zarobkowania lub dowody na zmiany w sytuacji życiowej byłej żony.

Rozpatrzenie Zażalenia:

Zażalenie zostanie rozpatrzone przez sąd wyższej instancji, który może zmienić, uchylić postanowienie o zabezpieczeniu lub pozostawić je bez zmian. Sąd może także zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych postępowań dowodowych.

Argumentacja w sądzie

Kluczem do skutecznego obniżenia alimentów jest solidne uzasadnienie swojego wniosku. Ważne jest, by pokazać sądowi nie tylko swoje aktualne trudności finansowe, ale również realne potrzeby dziecka. Pamiętaj, że ostatecznym celem alimentów jest zapewnienie dziecku odpowiedniego wsparcia, a sąd będzie dążył do znalezienia rozwiązania, które będzie służyło najlepszemu interesowi dziecka.

Co dalej, jeśli sąd oddali powództwo?

W przypadku, gdy sąd oddali Twoje powództwo o obniżenie alimentów, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego adwokata, który może pomóc Ci w przygotowaniu skutecznego zażalenia lub przedstawieniu dodatkowych dowodów. Nie rzadko, droga prawna oferuje więcej niż jedną szansę na dochodzenie swoich praw.

Pamiętaj o komunikacji

Niezależnie od sytuacji prawnej, ważna jest otwarta komunikacja z drugim rodzicem dziecka. W niektórych przypadkach, porozumienie między rodzicami może okazać się szybszym i mniej stresującym rozwiązaniem, niż proces sądowy.Obniżenie zbyt wysokich alimentów jest możliwe, ale wymaga solidnego przygotowania i uzasadnienia swojej sytuacji. Prawo daje narzędzia do dostosowania obowiązków alimentacyjnych do zmieniających się okoliczności życiowych, jednak kluczem do sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie tych narzędzi. Niezależnie od decyzji sądu, pamiętaj, że celem alimentów jest zawsze dobro dziecka. Warto więc podejść do tego procesu z odpowiednią dozą empatii i odpowiedzialności.

Pytania o zabezpieczenie alimentów 

1. Co mogę zrobić, jeśli nie stać mnie na płacenie ustalonych alimentów?

Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa znaczącej zmianie, masz prawo złożyć do sądu wniosek o zmniejszenie wysokości alimentów. Ważne jest, aby w wniosku przedstawić dowody na zmianę Twoich warunków życiowych, takie jak zaświadczenie o utracie pracy, zmniejszenie wynagrodzenia, czy też inne zobowiązania finansowe.

2. Jak długo trwa proces zmiany wysokości alimentów?

Czas trwania procesu może być różny i zależy od wielu czynników, w tym od obłożenia sądów, skomplikowania sprawy oraz szybkości zgromadzenia i przedstawienia wszystkich niezbędnych dowodów. W niektórych przypadkach może to trwać kilka miesięcy.Dlatego należy składać wniosek o zmianę w trybie zabezpieczenia. 

3. Czy zabezpieczenie alimentów oznacza, że kwota alimentów jest już ostatecznie ustalona?

Nie, zabezpieczenie alimentów ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla dziecka na czas trwania postępowania sądowego. Ostateczna kwota alimentów zostanie ustalona w wyroku kończącym postępowanie.

4. Czy mogę złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Tak, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania – należy złożyć wniosek o uzasadnienie a następnie zażalenie . Pamiętaj jednak, że złożenie zażalenia nie wstrzymuje automatycznie wykonania postanowienia.

5. Czy mogę uchylić się od płacenia alimentów na żonę?

Alimenty na żonę mogą być zasądzone w przypadku, gdy znajduje się ona w stanie niedostatku lub gdy rozwód został orzeczony z winy drugiego małżonka i spowodował pogorszenie jej sytuacji materialnej. Jeśli jednak Twoja była żona ma możliwości zarobkowe i może utrzymać się samodzielnie, możesz wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

6. Jakie dowody powinienem przedstawić, wnioskując o obniżenie alimentów?

Przedstawienie dokładnej dokumentacji jest kluczowe. Może to obejmować zaświadczenia o zarobkach, informacje o zmianie pracy, dowody na nowe zobowiązania finansowe (np. kredyty, alimenty na inne dzieci), jak również dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia, jeśli to ma wpływ na Twoje możliwości zarobkowe.

7. Czy alimenty mogą być obniżone wstecznie?

Z reguły zmiana wysokości alimentów ma charakter perspektywiczny i dotyczy przyszłych płatności. Jednak w wyjątkowych okolicznościach, gdy zobowiązany do płacenia alimentów nie mógł wcześniej złożyć wniosku z uzasadnionych przyczyn, sąd może rozważyć zmianę wysokości alimentów z mocą wsteczną.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk

Umów się na spotkanie – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty. Tagi: , , .