Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów – Co dalej?

Postępowania sądowe mogą trwać latami. Dlatego też powstało narzędzie jakim jest zabezpieczenie alimentów. Mechanizm ten umożliwia stabilizację finansową dzieci w trakcie sprawy. Co zrobić, jeśli nie zgadasz z postanowieniem o zabezpieczeniu alimentów? Jak nowelizacja prawa wpłynęła na procedurę składania zażaleń?

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to procedura prawnicza, która pozwala na uzyskanie przez uprawnionego (np. dziecko) określonej kwoty alimentacyjnej od zobowiązanego (matki lub ojca), zanim sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. W myśl art. 753 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sąd może nałożyć na pozwanego obowiązek regularnego płacenia z góry ustalonej sumy, jeśli strona wnioskująca uprawdopodobni istnienie roszczenia alimentacyjnego.

Możliwość zażalenia postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Na postanowienie o zabezpieczeniu przysługuje zażalenie, które należy złożyć w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Warto pamiętać, że złożenie zażalenia nie zawiesza wykonalności zabezpieczenia. Co to oznacza? Oznacza to, że osoba, która ma tytuł prawny wraz z klauzulą wykonywalności może skierować sprawę do komornika celem ściągnięcia należności. To jest zagrożenie i niebezpieczeństwo, ponieważ przez najbliższe lata możesz płacić alimenty przez komornika, a procedura umorzenia postępowania komorniczego jest trudna. PORADA PRAWNA

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów często wywołuje stres i niepewność, zwłaszcza, gdy nie zgadzasz się z decyzją sądu. Jednak istnieją określone kroki, które możesz podjąć, aby obronić swoje prawa i ewentualnie zakwestionować wysokość zasądzonego zabezpieczenia. Oto, co musisz zrobić:

  1. Złóż wniosek o uzasadnienie postanowieniaMasz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na złożenie takiego wniosku. Jest to pierwszy krok, który pozwoli Ci na zrozumienie przesłanek, na podstawie których sąd podjął decyzję. Uzyskanie uzasadnienia jest niezbędne, aby móc skutecznie zaskarżyć postanowienie.
  2. Opłata sądowa – Złożenie wniosku o uzasadnienie wiąże się z opłatą stałą w kwocie 100 zł. Opłatę tę można dokonać przez zakup znaku sądowego lub przelewem na konto sądu. Rekomenduję zrobić przelew i załączyć potwierdzenie przelewu.
  3. Przygotuj zażalenie – Po otrzymaniu uzasadnienia masz podstawę, aby złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu. Zażalenie powinno być dobrze uzasadnione i zawierać konkretne argumenty, dlaczego uważasz, że decyzja sądu była nieprawidłowa. Możesz wskazać na błędy w ustaleniach faktycznych, naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego, czy też na zmienione okoliczności, które wpływają na Twoją zdolność do płacenia alimentów. Rozwód a alimenty Adwokat radzi. 
  4. Składanie zażalenia – Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia postanowienia. Powinieneś więc działać szybko i skutecznie.
  5. Pomoc prawna – Rozważ skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalna pomoc może znacząco zwiększyć Twoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Rewolucyjne zmiany w procedurze cywilnej od 1 lipca 2023: Co musisz wiedzieć?

Wprowadzenie nowelizacji do Kodeksu postępowania cywilnego, które nastąpiło z dniem 1 lipca 2023 roku, oznacza przełom w polskim systemie prawnym, szczególnie dla osób postronnych, niebędących profesjonalnymi prawnikami. Zmiany te mają zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia i efektywności procesów sądowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jak te zmiany wpłyną na procedurę cywilną.

Zażalenie – Większa elastyczność i transparentność

Rewizja dotycząca zażaleń na postanowienie o zabezpieczeniu wprowadza możliwość zaskarżania decyzji sądu II instancji, co stanowi novum w porównaniu do wcześniejszej procedury, ograniczającej zażalenia jedynie do orzeczeń sądu I instancji. Ta zmiana pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie postępowaniem apelacyjnym, dając stronie dodatkową szansę na obronę swoich praw.

Co więcej, zażalenia na orzeczenia sądu I instancji teraz są rozpatrywane bezpośrednio przez sąd II instancji, co stanowi odejście od poprzedniego modelu, gdzie zażalenie rozpoznawał ten sam sąd, ale w innym składzie. To znacząco wpływa na transparentność i sprawiedliwość procesu, eliminując potencjalne kontrowersje i zapewniając stronie uczucie większej sprawiedliwości proceduralnej.

Korzyści dla stron postępowania

Te zmiany mają na celu nie tylko usprawnienie procedur i skrócenie czasu trwania postępowań, ale także dostosowanie prawa do nowoczesnych wymagań i realiów życia społecznego. Zmniejszenie formalności i uproszczenie procesów sądowych ma przynieść korzyści zarówno osobom prywatnym, jak i całemu systemowi sądownictwa, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne rozstrzyganie sporów.

Otrzymałeś postanowienie – co dalej?

Otrzymanie postanowienia dotyczącego alimentów jest momentem, który może zmienić Twoje życie finansowe. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z decyzją sądu, ważne jest, abyś znał swoje prawa i możliwości działania.

  • Zrozumienie postanowienia – Pierwszym krokiem jest dokładne przeczytanie i zrozumienie treści postanowienia. Zwróć uwagę na wysokość zasądzonych alimentów, terminy płatności i sposób ich realizacji.
  • Ocena sytuacji finansowej – Następnie dokonaj oceny swojej sytuacji finansowej. Czy jesteś w stanie realizować zasądzone płatności? Czy Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie od momentu rozpoczęcia postępowania?
  • Działanie w przypadku niezgody – Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem, masz prawo złożyć zażalenie. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej, pamiętając o terminach i wymaganych opłatach.
  • Zmiana postanowienia – Pamiętaj, że możesz starać się o zmianę postanowienia o alimentach w przypadku zmiany Twojej sytuacji życiowej lub finansowej. W takim przypadku musisz przedstawić dowody na te zmiany.
  • Pomoc prawna – Niezależnie od tego, czy decydujesz się na zaskarżenie postanowienia, czy potrzebujesz pomocy w jego zmianie, rozważ skorzystanie z usług profesjonalisty. Dobry adwokat może pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoje opcje i zwiększyć szanse na pozytywny wynik sprawy.Więcej o : Zażalenie na alimenty na dzieci- Jak się odwołać?

Pamiętaj, że postanowienie o alimentach nie jest wyrokiem ostatecznym. Masz możliwość obrony swoich praw oraz dostosowania zobowiązań alimentacyjnych do Twojej aktualnej sytuacji. Kluczem jest szybkie działanie i korzystanie z dostępnych środków prawnych.

Najczęściej zadawanych pytań dotyczących zabezpieczenia alimentów 

1. Co robić, gdy nie zgadzam się z wysokością zabezpieczenia alimentów zasądzonych przez sąd?

Jeśli uważasz, że wysokość zabezpieczenia alimentów jest nieadekwatna do Twojej sytuacji finansowej lub potrzeb dziecka, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu. Najpierw składamy wniosek o uzasadnienie a następnie zażalenie należy złożyć w sądzie, który wydał postanowienie, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Ważne jest, aby w zażaleniu szczegółowo przedstawić swoje argumenty i ewentualnie dołączyć dodatkowe dowody.

2. Jak nowelizacja prawa wpłynęła na procedurę składania zażaleń na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Nowelizacja prawa może wprowadzać zmiany w procedurze składania zażaleń, np. poprzez modyfikację terminów, wymaganych dokumentów lub trybu postępowania. Ważne jest, aby przed złożeniem zażalenia zapoznać się z aktualnymi przepisami i upewnić się, że działasz zgodnie z nowymi wytycznymi.

3. Czy złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów zawiesza jego wykonanie?

Złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, w większości przypadków, nie zawiesza automatycznie jego wykonalności. Oznacza to, że zobowiązany do płacenia alimentów musi kontynuować ich wypłatę zgodnie z postanowieniem, do czasu ewentualnego zmienienia decyzji przez sąd wyższej instancji.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk

Umów się na spotkanie – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty. Tagi: , , , .