Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – wniosek o miejsce pobytu dziecka

Jeśli istnieje spór rodziców co do miejsca zamieszkania dziecka należy wnieść wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka. Czemu służy zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka? Czy dziecko może mieszkać wraz z ojcem?

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka to środek zapobiegawczy w sytuacjach konfliktowych między rodzicami. Warto złożyć wniosek o zabezpieczenie, gdy zachodzi podejrzenie, że matka mogłaby zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez informowania czy zgody ojca. Zabezpieczenie ma na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka przed jeszcze orzeczonym rozwodem, czyli precyzując na czas toczącego się procesu rozwodowego. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej, zapraszam Cię na konsultację. PORADA PRAWNA

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka podlega opłacie 100 złotych. Należy skierować go do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich), właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. Warto połączyć go z wnioskiem dowodowym, który potwierdzi nasze twierdzenia o zaangażowaniu i ewentualnych zagrożeń ze strony matki np. agresja lub chęć wyjazdu za granicę. Matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka wzór

Wniosek o zabezpieczenie miejsca dziecka przy ojcu wzór – Pobierz tutaj:

Pamiętaj, że wniosek o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka wymaga precyzyjnego uzasadnienia, uwzględniającego konkretne warunki opiekuńczo-wychowawcze, postawę obu rodziców oraz ich zdolności do właściwego pełnienia roli wychowawczej – temu również może posłużyć wniosek dowodowy, który złożymy wraz z wnioskiem o zabezpieczenie miejsca pobytu. Wszystko zawarte jest w powyższym darmowym wzorze. 

Miejsce pobytu dziecka przy matce

Miejsce zamieszkania dziecka zazwyczaj sąd orzeka przy matce, co nie oznacza, że nie jest możliwa sytuacja, by dziecko mieszkało z ojcem. Kiedy dziecko jest niemowlakiem, jest to jeszcze zrozumiałe z przyczyn praktycznych, jednak im dziecko starsze tym może ono też decydować z kim chciałoby mieszkać. Istotne jednak wtedy jest, by jako ojciec mieć tę więź z dzieckiem. Dziecko chce mieszkać z ojcem – Czy mężczyzna ma szansę?

Wniosek o miejsce pobytu dziecka

Po zakończonym rozwodzie, możesz chcieć inaczej uregulować tę kwestię. Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka można również złożyć w sytuacji, gdy nie jesteście małżeństwem. Przy rozwodzie reguluje się tę sprawę w pozwie/odpowiedzi na pozew. Chodzi tu już stałe miejsce pobytu – nie zabezpieczenie na czas trwającego rozwodu. Wtedy jesteś wnioskodawcą, a Twoja żona uczestniczką, opłata od wniosku wynosi 40 złotych i musisz zamieścić odpis aktu urodzenia dziecka. Wniosek składasz do Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). 

Miejsce pobytu dziecka – orzecznictwo

Orzecznictwo w zakresie ustalania miejsca pobytu dziecka jest bardzo szerokie. Sprawy są przeróżne, choć jak już pisałam wcześniej, miejsce zamieszkania określa się najczęściej przy matce. Jednak warto pamiętać o postanowieniu Sądu Najwyższego z 15 grudnia 1998 roku (sygn. akt I CKN 1122/98). Zostało w nim wskazane, iż sąd powszechny powinien kierując się dostępną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki uwzględniać fakt, iż do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje obojga rodziców

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, istotne jest również zdanie dziecka. W końcu ustalenie w tym zakresie będzie miało wpływ na jego dalsze życie. Jeśli wiek dziecka na to pozwala, może odbyć się wysłuchanie dziecka w sądzie i zbadanie w ten sposób jakie są jego preferencje. 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube:

Miejsce pobytu dziecka a alimenty

Jeżeli w pozwie lub w odpowiedzi na pozew o rozwód wnosisz, żeby dziecko mieszkało z Tobą, możesz domagać się alimentów od żony. Wtedy to Ty będziesz sprawował bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i możesz wnieść o zasądzenie alimentów. 

Miejsce pobytu dziecka a opieka naprzemienna

W przypadku opieki naprzemiennej, warto ustalić jedno miejsce zamieszkania dziecka ze względów praktycznych. Sprawowanie opieki odbywa się zgodnie z pieczą naprzemienną, np. dziecko mieszka jeden tydzień u matki, a drugi u ojca, natomiast ma określone jedno miejsce zamieszkania z przyczyn formalnych. Kiedy złożyć wniosek o opiekę naprzemienną?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące miejsca pobytu dziecka:

Czemu służy zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka to środek zapobiegawczy w sytuacjach konfliktowych między rodzicami. Jest to szczególnie istotne, gdy istnieje podejrzenie, że matka mogłaby zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez informowania lub zgody ojca. Ma na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka przed jeszcze orzeczonym rozwodem, aby zapewnić stabilność dziecku w okresie trwania procesu rozwodowego.

Czy ojciec ma szansę, aby dziecko mieszkało z nim?

Tak, mężczyzna ma szansę, aby dziecko mieszkało z nim. Chociaż sąd często orzeka miejsce zamieszkania dziecka przy matce, istnieją sytuacje, w których dziecko może mieszkać z ojcem. Kluczowym jest budowanie więzi z dzieckiem i zapewnienie odpowiednich warunków opiekuńczych oraz wychowawczych.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka należy złożyć do właściwego sądu (tego, w którym toczy się rozwód), opłata za wniosek wynosi 100 złotych. Warto połączyć ten wniosek z wnioskiem dowodowym, który potwierdzi zaangażowanie i ewentualne zagrożenia ze strony drugiego rodzica.

Jak złożyć wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka można złożyć nawet w przypadku, gdy rodzice nie są małżeństwem. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), opłata za wniosek wynosi 40 złotych.

Co bierze pod uwagę sąd przy ustalaniu miejsca zamieszkania dziecka?

Sąd bierze pod uwagę konkretne warunki opiekuńczo-wychowawcze, postawę obu rodziców oraz ich zdolności do właściwego pełnienia roli wychowawczej. Istotne jest również zdanie dziecka, jeśli jego wiek na to pozwala. Sąd może przeprowadzić wysłuchanie dziecka i uwzględnić jego preferencje.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .