Zdrada żony a podział majątku

Zdrada żony. Czy mogę domagać się nierównego podziału majątku za zdradę?

Zdrada żony. Co do zasady majątek dzieli się na pół przy rozwodzie, a wina nie ma znaczenia przy podziale majątku. Jednak w orzeczeniu z dnia 16 listopada 2023 r., Sąd Najwyższy zdecydował się na uchylenie wcześniejszego postanowienia sądu drugiej instancji i wskazał, że zdrada może być powodem nierównego podziału majątku. 

Zdrada żony – nierówny podział majątku

Dla mężczyzn przechodzących przez proces rozwodowy, szczególnie w kontekście doświadczonej zdrady, to orzeczenie może stać się istotnym precedensem. Wskazuje ono na możliwość dostosowania podziału majątku nie tylko w oparciu o wartość wkładu każdego z małżonków, ale także uwzględniając zachowanie, które mogło znacząco wpłynąć na rozpad związku. Jeśli masz pytania, zapraszam na konsultację. PORADA PRAWNA 

Majątek osobisty a rozszerzenie wspólnoty majątkowej

Przed ślubem, w maju 2003 roku, rodzice męża przekazali mu w darowiźnie gospodarstwo rolne. W zamian syn zobowiązał się zapewnić im dożywotnie prawo mieszkania na wydzielonej części tego gruntu. Po ślubie, mąż wraz z żoną zamieszkali w tym gospodarstwie, gdzie wspólnie z rodzicami i babcią męża stworzyli dom rodzinny.

Kiedy małżeństwo zdecydowało się na modernizację domu, wzięli wspólny kredyt. W 2012 roku, na krótko przed rozstaniem, postanowili rozszerzyć wspólnotę małżeńską na cały majątek nabyty indywidualnie również tytułem darowizny – „wszelki majątek nabyty przez każdego z nich w jakimkolwiek czasie, z jakiegokolwiek tytułu”. W efekcie, gospodarstwo rolne stało się częścią wspólnego majątku, a stanowiło ogromną większość wartości całego majątku (prawie 95%).

Po rozwiązaniu małżeństwa, byli małżonkowie postanowili zbyć swój grunt rolny, a uzyskane z tego środki przeznaczyli na uregulowanie zobowiązań kredytowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podziale majątku, obejrzyj film na moim kanale YouTube:

Zdrada żony a podział majątku

Co na to Sąd I i II instancji? Sądy te przy orzekaniu o podziale majątku, nie brały pod uwagę orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy żony.

Mężczyzna odwołał się do Sądu Najwyższego. Podkreślił, że to z winy kobiety doszło do rozpadu małżeństwa i rodziny, opisał postawę żony w trakcie trwania małżeństwa jak i zwrócił uwagę na fakt dopuszczenia się zdrady. Opisał również okoliczności rozszerzenia wspólności ustawowej na jego majątek osobisty. Intercyza. Po co mężczyźnie, który prowadzi własną firmę?

Trzeba jednak pamiętać, że zdrada nie oznacza automatycznie nierównego podziału majątku. Każdą sprawę bada się indywidualnie, a nierówny podział majątku jest sytuacją wyjątkową. W tej sprawie pewno był istotny fakt, że mąż dostał darowiznę od swoich rodziców. Małżonkowie rozszerzyli co prawda wspólnotę majątkową, ważne są jednak i okoliczności tej decyzji oraz późniejsza zdrada małżonki.

Ważne powody nierównego podziału majątku – nie wykluczają zdrady

Oto najważniejsze konsekwencje wyroku w sprawie:

  1. Zasada równości udziałów: Wyrokiem ugruntowano zasadę, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że występują „ważne powody” do ustalenia nierównych udziałów.
  2. Ważne powody do nierównego podziału: Sąd Najwyższy podkreślił, że „ważne powody” mogą być różnorodne i nie ograniczają się wyłącznie do ekonomicznych aspektów przyczynienia się do powstania majątku. W praktyce oznacza to, że także zachowania małżonka, takie jak zdrada, mogą być rozpatrywane jako „ważne powody”, jeśli wpłynęły one negatywnie na pożycie małżeńskie i przyczyniły się do rozwodu.
  3. Wina i przyczynienie się do majątku: Sąd Najwyższy zaznaczył, że wina za rozpad małżeństwa (tak jak zdrada) może być ważnym powodem do nierównego podziału, ale sama wina nie wystarcza do automatycznego ustalenia nierównych udziałów. Trzeba również zbadać, jak bardzo każdy z małżonków przyczynił się do zgromadzenia majątku.
  4. Przeprowadzenie ponownego rozpoznania sprawy: W przypadku przedstawionej sprawy, Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Okręgowy niewłaściwie zinterpretował „ważne powody” oraz nie właściwie ocenił stopień przyczynienia się małżonków do majątku, co skutkowało koniecznością ponownego rozpoznania sprawy, aby prawidłowo ocenić, czy nierówny podział majątku jest uzasadniony.

Podsumowując, wyrok podkreśla znaczenie całokształtu okoliczności małżeńskich, w tym winy za rozpad związku i wkładu w majątek wspólny, przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku po rozwodzie. Decyzje o nierównym podziale muszą być solidnie uzasadnione „ważnymi powodami”, co może obejmować zarówno aspekty ekonomiczne, jak i osobiste zachowania, takie jak zdrada. Jak napisać pozew z winy żony? Rozwód z winy żony

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nierównego podziału majątku:

Jakie są główne kryteria, którymi sądy kierują się przy decydowaniu o nierównym podziale majątku?

Sądy biorą pod uwagę „ważne powody” do ustalenia nierównych udziałów. Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne – jest to stopień przyczynienia do zgromadzenia majątku, jednak istotna jest również troska o rodzinę i dbanie o jej dobrobyt poprzez np. prowadzenie gospodarstwa i opieka nad dziećmi. To też jest uznawane za wkład. 

Czy intercyza może chronić majątek mężczyzny?

Intercyza może być skutecznym narzędziem ochrony majątku, ale jej skuteczność zależy od konkretnych okoliczności przypadku oraz treści samej intercyzy. 

Czy nierówny podział majątku jest częstym zjawiskiem?

Nierówny podział majątku jest sytuacją wyjątkową i nie występuje często. Co do zasady majątek dzieli się równo, a zdrada do tej pory nie miała wpływu na podział majątku.

Czy zdrada może mieć wpływ na nierówny podział majątku?

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2023 r. wskazuje, że tak. Każda sprawa jest jednak nadal rozpatrywana indywidualnie, a decyzje sądowe oparte są na szczegółowej analizie wszystkich istotnych okoliczności. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , , , .