Znęcanie się 207 kk

Jeśli jesteś mężczyzną, którego żona oskarża o znęcanie się, znajdujesz się w bardzo trudnej i stresującej sytuacji. Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć i rozważyć, by odpowiednio zareagować i chronić swoje prawa:

  1. Poważność oskarżeń – Znęcanie się, zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego, jest traktowane bardzo poważnie przez system prawny i może skutkować poważnymi konsekwencjami, włączając w to karę pozbawienia wolności. Oskarżenia te wymagają rzetelnego i profesjonalnego podejścia.
  2. Zbieranie dowodów – Zbierz wszelkie dostępne dowody, które mogą potwierdzić Twoją wersję wydarzeń. Mogą to być wiadomości tekstowe, e-maile, nagrania, zeznania świadków lub dokumentacja medyczna. Dowody te są kluczowe w obronie przed zarzutami.
  3. Skonsultuj się z prawnikiem – Skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych i rodzinnych jest niezbędne. Prawnik pomoże Ci zrozumieć zarzuty, przygotować strategię obrony i reprezentować Cię w postępowaniu sądowym.
  4. Nie eskaluj sytuacji – Staraj się unikać bezpośrednich konfrontacji z żoną, które mogą pogorszyć sytuację lub zostać użyte przeciwko Tobie jako dowód w sprawie. Komunikację z żoną najlepiej prowadzić przez prawnika lub w obecności świadków.
  5. Zachowaj spokój i profesjonalizm – Twoje zachowanie może być oceniane przez sąd i inne osoby zaangażowane w sprawę. Zachowanie spokoju, profesjonalizmu i szacunku, nawet w obliczu trudnych oskarżeń, jest kluczowe.
  6. Wsparcie psychologiczne – Rozważ skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty, który może pomóc Ci poradzić sobie ze stresem i emocjami związanymi z oskarżeniem oraz poprawić Twoje zdrowie psychiczne.

Pamiętaj, że każdy ma prawo do obrony i udowodnienia swojej niewinności. Oskarżenie o znęcanie się nie jest równoznaczne ze skazaniem. System prawny wymaga, aby oskarżenie było udowodnione poza wszelką rozsądną wątpliwość, co oznacza, że masz możliwość obrony i przedstawienia swoich argumentów.

W takich sytuacjach bardzo ważne jest, abyś działał szybko, ale przemyślanie, skupiając się na gromadzeniu dowodów i budowaniu skutecznej obrony z pomocą profesjonalistów.

Znęcanie się 207 kk.

Czy doszło w waszej rodzinie do znęcania się? Co w ogóle oznacza „znęcanie się”?

Ustawowe określenie „znęca się” to działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych.

Nie będzie stanowiło “znęcania się” w rozumieniu art. 207 § 1 Kodeksu Karnego, zachowania skoro nie miały “one charakteru działań “dotkliwych” i “ponad miarę”.

Znęcanie się może obejmować oba działania tj. aktywne zachowanie sprawcy (np. duszenie, poniżanie) i zaniedbanie (np. niedostarczenie pożywienia, niewpuszczanie do domu)

A zatem należy odpowiedzieć na pytanie – co w waszej rodzinie się zdarzyło? 

Jak mogę Tobie pomóc?

Kilka istotnych okoliczności.

  • Czy pomiędzy małżonkami dochodziło do sprzeczek od dłuższego czasu?
  • Kto zainicjował postępowania w sprawie o rozwód?
  • Kiedy zaostrzyły się stosunki pomiędzy małżonkami?
  • Kto wszczynał awantury?

Zdarzają się sytuacje, że żona wszczyna postępowanie – już na etapie, kiedy sprawa rozwodowa jest w toku. Dlatego sąd bada, kiedy pokrzywdzona zdecydowała się zawiadomić o znęcaniu. Dodatkowo Sąd weryfikuje treść zeznań, a w szczególności, kiedy według pokrzywdzonej rozpoczęło się znęcanie.

Kiedy strony są w konflikcie okołorozwodowym, istotne jest ustalenie dat. Wówczas Sąd może uznać, iż treść inkryminowanych zachowań oskarżonego należało ocenić mając na uwadze rozprawę rozwodową. Sąd winien ustalić, czy pokrzywdzona nie miała na celu przedstawienia siebie w roli ofiary.

Przestępstwo 207 § 1 k.k

Art. 207 § 1 k.k.  – przestępstwo znęcania się polega na zadawaniu ofierze bądź ofiarom cierpień fizycznych, np. przez bicie, kopanie, zmuszanie do wykonywania upokarzających czynności, szarpanie bądź w inny sposób zadawanie bólu fizycznego (znęcanie fizyczne), a także na zadawaniu cierpień psychicznych, polegających na starszeniu, wyrządzaniu awantur, wyszydzaniu, poniżaniu, niszczeniu rzeczy (znęcanie psychiczne).

Rozwód i znęcanie się 

Dlatego należy Twoją sprawę przeanalizować pod kątem twojej sytuacji rodzinnej.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl