Żona podrabia moje podpisy

Żona podrabia moje podpisy. Co zrobić?

Żona podrabia moje podpisy. Jeden niewinny podpis lub regularne podpisywanie się za męża. „Przecież jesteśmy małżeństwem, jako Twoja żona mogę podpisać się za Ciebie.”- tłumaczy się. Możesz czuć frustrację, złość, ale przede wszystkim liczą się przepisy prawa w tym zakresie. Rozwód to czas pełen emocji i napięć, a sytuacja, w której żona podrabia Twoje podpisy, może jeszcze bardziej skomplikować ten trudny okres. Niezależnie od tego, czy jest to pojedynczy przypadek, czy regularne zachowanie, ważne jest, abyś znał swoje prawa i wiedział, jak się bronić.

Żona podrabia moje podpisy. Co robić?

 • Dokumentuj wszystko: Jeśli podejrzewasz, że Twoja żona podrabia Twoje podpisy, zbieraj dowody. Mogą to być kopie dokumentów, świadectwa świadków czy zapisy kamer.
 • Zgłoś sprawę na policję: Jeśli masz dowody, nie wahaj się zgłosić sprawy organom ścigania. Pamiętaj, że podrabianie dokumentów to przestępstwo.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Profesjonalna porada prawna jest nieoceniona w takich sytuacjach. Prawnik pomoże ci zrozumieć twoje prawa i wyznaczyć najlepszą strategię obrony. PORADA PRAWNA
 • Zachowaj spokój: Rozwód to trudny czas, ale emocje mogą tylko pogorszyć sytuację. Postaraj się zachować spokój i podejmować decyzje oparte na faktach i poradach prawnika.

Podrabianie przepisów to przestępstwo

Podpisanie za kogoś, zwłaszcza bliską osobę, może wydawać się nam niewinne. To kilka ruchów długopisem (czasem nawet jeden). Jednak zgodnie z art. 270. Kodeksu Karnego sfałszowanie podpisu jest przestępstwem.

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podrobienie czy przerobienie? 

Obie formy mogą być uznane za przestępstwo. Zarówno modyfikacja już istniejącego podpisu jak i sporządzenie go od początku. Warto podkreślić, że nie ma znaczenia czy żona podrobiła oryginał dokumentu, jego kopię czy też kserokopię, istotny jest sam fakt podrobienia.

Czym jest dokument? 

Ważne jest zdefiniowanie czym jest dokument w wyżej przytoczonym artykule. Mówiąc bardzo skrótowo, nie zawsze musi to być kartka papieru, może to być inny nośnik, ale musi w jakiś sposób być związany z prawem, być albo dowodem praca ze względu na zawartą w nim treść. Według art. 115. § 14. Kodeksu Karnego:

Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Do dokumentów możemy zaliczyć:

 • wszelkie umowy
 • formularze urzędowe
 • listy obecności
 • bilety na wydarzenia
 • protokoły np. odbioru
 • kontrakty
 • testament
 • faktury
 • listy
 • pisma biurowe
 • podanie
 • pokwitowanie

Żona podrobiła podpis. Kiedy jest to przestępstwem?

Pamiętaj, że mamy do czynienia z przestępstwem, gdy żona podpisuje się za Ciebie, by posłużyć się danym dokumentem jako autentycznym czyli użyć go w jakimś działaniu. Może nie zdążyć go wykorzystać, ale liczy się również zamiar skorzystania z sfałszowanego dokumentu. Pamiętaj! Twoja żona nie może powoływać się na to, że się zgodziłeś, by ona podpisała dokumenty za Ciebie. Nawet gdyby to była prawda, to podpisanie się nieswoim imieniem i nazwiskiem nadal jest przestępstwem.

Narcystyczne żony – co robią przy konflikcie rozwodowym. Oto opis niektórych zachowań, które mogą wystąpić:

 1. Podrabianie podpisów – O tym pisze wyżej – Ale pamiętaj że, to poważne przestępstwo polegające na fałszowaniu podpisu drugiej osoby w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści, na przykład w dokumentach prawnych czy finansowych. W przypadku podejrzenia, warto zabezpieczyć dowody i powiadomić odpowiednie organy.
 2. Testament – Nawet po orzeczeniu rozwodu była żona może wciąż być ustawowym spadkobiercą, chyba że testament zostanie zmieniony.Czy masz testament ? Ważne jest więc jak najszybsze aktualizowanie testamentu, by uniknąć niechcianego dziedziczenia majątku po rozwodzie. Jeżeli natomiast sprawa rozwodowa trwa a nie ma testamentów – również żona może dziedziczyć. 
 3. Okradanie lub sprzedaż wspólnych rzeczy – Może dojść do sytuacji, w której jedna ze stron usiłuje pozbyć się wspólnego majątku bez wiedzy i zgody drugiej. Tego typu działania powinny być natychmiast zgłaszane i dokumentowane, najlepiej za pomocą zdjęć, faktur zakupu i innych dowodów własności.
 4. Nagrywanie rozmów – Nagrywanie rozmów bez zgody drugiej strony jest działaniem o kwestionowanej legalności, zależną od przepisów lokalnych. W niektórych jurysdykcjach nagrywanie rozmów bez wiedzy wszystkich uczestników jest nielegalne.
 5. Karta niebieska – W Polsce karta niebieska to procedura interdyscyplinarna stosowana w przypadku podejrzenia, że osoba dorosła lub dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie. Jeśli któraś ze stron wykorzysta fałszywe oskarżenia o przemoc w celu zdobycia przewagi w procesie rozwodowym, stanowi to poważne nadużycie systemu prawnego.

Co robić przy rozwodzie gdy się boję żony:

 • Konsultacja z doświadczonym prawnikiem – prawnik pomoże w nawigacji przez prawne aspekty rozwodu i doradzi, jak chronić się przed manipulacjami.
 • Dokumentowanie wszystkiego – trzymaj zapisy, dowody, dokumenty finansowe i wszelkie komunikaty, które mogą świadczyć o manipulacji lub nadużyciach.
 • Niepodleganie prowokacjom – osoby o cechach narcystycznych mogą próbować wywołać konflikt w celu uzyskania reakcji, którą później mogą wykorzystać przeciwko Tobie. Ważne jest, aby zachować spokój i nie dawać się sprowokować.
 • Zabezpieczenie finansowe – zamrożenie wspólnych kont i kart kredytowych, aby zapobiec nieautoryzowanym transakcjom.
 • Wsparcie emocjonalne – proces rozwodowy z osobą o cechach narcystycznych może być szczególnie obciążający emocjonalnie. Wsparcie ze strony bliskich, terapeuty czy grup wsparcia może okazać się nieocenione.

Sekcji FAQ (często zadawanych pytań) 

 1. Czy to przestępstwo, jeśli żona podpisuje się za mnie bez mojej zgody? Tak, zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego, podrobienie podpisu jest przestępstwem, które może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 2. Co powinienem zrobić, jeśli podejrzewam, że moja żona podrabia moje podpisy? Jeśli masz podejrzenia co do podrabiania Twoich podpisów, ważne jest, aby zbierać dowody, takie jak kopie dokumentów czy świadectwa świadków, i zgłosić sprawę na policję, jak również skonsultować się z prawnikiem.
 3. Jakie są konsekwencje dla osoby, która podrabia podpisy w kontekście rozwodu? Osoba podrabiająca podpisy może ponieść konsekwencje karne, a takie działania mogą także wpłynąć na decyzje sądu dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i innych aspektów rozwodu.
 4. Co to jest „karta niebieska” i czy może być wykorzystana w procesie rozwodowym? „Karta niebieska” to procedura interdyscyplinarna stosowana w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie. Jeśli fałszywe oskarżenia o przemoc zostaną wykorzystane do zdobycia przewagi w procesie rozwodowym, może to być traktowane jako nadużycie systemu prawnego.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk

Umów się na spotkanie  Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , .