Żona zobaczyła smsy od kochanki

Żona zobaczyła smsy od kochanki Co robić?

„Żona zobaczyła smsy od kochanki. Żąda, abym wyprowadził się z domu. Mamy dzieci, które bardzo kocham i nie chcę ich opuszczać. Żona obwinia mnie o wszystko, ale ona również przyczyniła się do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Prawdą jest, że wszedłem w relację pozamałżeńską, ale nie czuję się w 100% winny za rozpad pożycia. Ona teraz uznała, że wyłącznie ja ponoszę winę. Swojej winy zupełnie nie dostrzega.

Boję się, że kiedy odejdę od rodziny, zostanie to uznane za porzucenie”.

Masz wątpliwości, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Strategia działania Żona zobaczyła smsy od kochanki 

Co zrobić, jeżeli obawiamy się, że małżonka będzie chciała dochodzić naszej winy?

 1. Pozew o rozwód – Przede wszystkim złóż pozew o rozwód zanim uczyni to żona. Dlaczego? Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której Sąd wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego w niekorzystnej dla Ciebie wysokości.
 2. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia – W pozwie o rozwód złóż wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Po co? Zdarza się, że pozew, który został złożony później, okazuje się być pierwszy, zaś postępowanie zostaje umorzone. Istotne jest wówczas to, gdzie zostało wydane postanowienie.
 3. Dowody  – Ponadto pamiętaj, aby zgromadzić i przedstawić dowody dla wykazania, iż żona również przyczyniła się do rozpadu. Zastanawiasz się nad rozwodem? Skonsultuj się z adwokatem – specjalista przeanalizuje Twoją sprawę!
 4. Przygotuj wszelkie inne dowody w sprawie – smsy stron, nagrania rozmów, zdjęcia z dziećmi – dla wykazania, że jest Pan dobrym ojcem.
 5. Świadkowie – Opracuj listę ewentualnych świadków, którzy będą mogli być powoływani do sprawy rozwodowej na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, relacji małżeńskich, winy żony w rozpadzie małżeństwa.
 6. Pieniądze na dzieci – Wylicz koszty utrzymania dzieci, przedstawiając je w formie tabelki. Warto również załączyć wszelkie potwierdzenia wydatków, tj. paragony, faktury, przelewy.
 7. Twoje koszty – Przedstaw swoje koszty utrzymania (tabelka) i sytuację finansową w celu ustalenia wysokości ewentualnego świadczenia alimentacyjnego.
 8. Podział majątku – Nie zostawiaj tego na później. Profesjonalny pełnomocnik specjalizujący się w prawie rodzinnym jest świadomy, iż rozwód małżonków należy przeprowadzić kompleksowo.

Umów się na poradę prawną

Pamiętaj, że zawsze warto omówić swoją sytuację z profesjonalnym adwokatem do spraw rodzinnych. Proces rozwodowy, zwłaszcza jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, może być niezwykle skomplikowany. Z dobrym adwokatem u boku zabezpieczysz swoje interesy.

Chcesz umówić się na spotkanie? Zapraszam  Kalendarz online 

Rozwody i alimenty to dwa kluczowe elementy prawa rodzinnego, które są ściśle ze sobą powiązane. Poniżej przedstawiam rodzaje rozwodów oraz kwestie alimentów jako ich skutek.

Rodzaje rozwodów

 1. Rozwód bez orzekania o winie:
  • Charakterystyka: Jest to najczęściej wybierana forma rozwodu, w której sąd rozwiązuje małżeństwo bez wskazywania, która ze stron ponosi winę za rozpad związku.
  • Skutki alimentacyjne: Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie nie wpływa bezpośrednio na kwestie alimentów na rzecz dzieci. Alimenty ustalane są na podstawie potrzeb dzieci i możliwości finansowych rodziców. Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli jest on w stanie potrzeby, a rozwód znacząco pogarsza jego sytuację materialną.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie:
  • Charakterystyka: W tym przypadku sąd orzeka rozwód, wskazując jednocześnie, która ze stron jest winna rozpadu małżeństwa. Wymaga to przedstawienia dowodów na winę jednej ze stron.
  • Skutki alimentacyjne: Orzeczenie o winie może mieć wpływ na kwestie alimentacyjne, szczególnie jeśli chodzi o alimenty na rzecz byłego małżonka. Osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka, zwłaszcza jeśli ten drugi znajduje się w gorszej sytuacji materialnej po rozwodzie.

Rozwód a związek z inną kobietą

W trakcie procesu rozwodowego należy zachować ostrożność w zawieraniu nowych relacji. Pomimo tego, że formalnie małżeństwo może być w fazie rozpadu, prawnie nadal obowiązują zobowiązania małżeńskie. Podjęcie nowego związku może mieć wpływ na proces rozwodowy, szczególnie jeśli może być interpretowane jako przyczyna rozpadu małżeństwa. Ponadto, relacja z nową partnerką może być używana przez drugiego małżonka jako dowód winy, co może wpłynąć na kwestie takie jak podział majątku czy opieka nad dziećmi. 

Czy w trakcie rozwodu mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą?

Co zrobić, gdy żona zobaczyła smsy od kochanki – Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, jeśli żona obwinia mnie o wszystko, ale sama również przyczyniła się do rozpadu małżeństwa?

Ważne jest, aby skupić się na zbieraniu dowodów, które mogą wykazać, że żona również miała udział w rozpadzie małżeństwa i przedstawić je w odpowiednim czasie przed sądem.

Czy w takiej sytuacji powinienem wyprowadzić się z domu, mając dzieci, których nie chcę opuszczać?

Decyzja o wyprowadzce z domu powinna być starannie przemyślana. W niektórych przypadkach można podjąć działania prawne w celu pozostania w domu, zwłaszcza jeśli ma się dzieci i chce się utrzymać kontakt z nimi.

Jak radzić sobie z obawą, że odejście od rodziny zostanie uznane za porzucenie?

Ważne jest zgromadzenie dowodów na to, że odejście nie było wynikiem porzucenia, ale skutkiem innych czynników, takich jak sytuacja emocjonalna czy decyzje drugiej strony.

Czy w trakcie procesu rozwodowego mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą, mając świadomość konsekwencji prawnych?

Zaleca się zachowanie ostrożności w nawiązywaniu nowych relacji podczas procesu rozwodowego, ponieważ mogą one mieć wpływ na jego wynik oraz skutki prawne, takie jak podział majątku czy opieka nad dziećmi. Warto skonsultować się z adwokatem w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanieKalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .