Adwokat Opieka naprzemienna

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Adwokat Opieka naprzemienna

Adwokat Opieka naprzemienna

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna – to system sprawowania opieki nad dziećmi, w którym dziecko spędza tyle samo czasu z każdym z rodziców.

Zwykle zamiana następuje co tydzień, dwa tygodnie.

Można przyjąć inną konfigurację. Przy takim rozwiązaniu dziecko mieszka na zmianę w domu ojca i matki.

Adwokat Opieka naprzemienna

 

Jak to jest uregulowane w prawie?

W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opcja ta nie została w żaden sposób uregulowana. Wciąż czekamy.

Na zgodny wniosek stron sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodziców.

Adwokat Opieka naprzemienna

Koniecznie w tym zakresie musi być zgodny wniosek stron.Wtedy opieka nad dzieckiem może zostać przyznana obojgu rodzicom. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kryterium zatem jest dobro dziecka. Po drugie, zgodnie z art. 58 §1a kodeksu musi istnieć zasadne oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Zdecydowanie, rodzice musza być zgodni w tym zakresie.

Jeżeli jest konflikt to nie ma szans. Ważne aby dziecko miało również możliwość blisko siebie mieszkać. Szkoła musi być jedna a zatem rodzice muszą blisko siebie mieszkać i być zgodni w tym zakresie.

Adwokat Opieka naprzemienna

Kiedy opieka naprzemienna najlepiej się sprawdzi?

Kiedy zdecydowanie nie ma wojny o pieniądze. Kiedy rodzice są zgodni.

Zgodnie z  art. 58 § 1 KRO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Adwokat Opieka naprzemienna

Możliwe jest w takim wypadku określenie przez sąd, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Naprzemienne sprawowanie pieczy zapewnia lepszy kontakt dziecka z każdym z rodziców oraz możliwość równego udziału każdego z rodziców w procesie wychowawczym, zapewniając również sprawiedliwy podział odpowiednich obowiązków, w tym kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

Adwokat Opieka naprzemienna

Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej na zasadzie naprzemiennego sprawowania pieczy z zamieszkiwaniem dziecka z każdym z rodziców w okresach tygodniowych oraz odpowiednich okresach wakacyjnych i świątecznych, będzie dla dziecka rozwiązaniem lepszym, niż orzeczenie o zamieszkiwaniu dziecka tylko z jednym z rodziców.

Adwokat Opieka naprzemienna

W takim wypadku, rodzice mają obowiązek równego ponoszenia wszelkich wydatków, wykraczających poza zwykłe i codzienne koszty utrzymywania dziecka.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata