Adwokat Opieka naprzemienna

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Adwokat Opieka naprzemienna

Adwokat Opieka naprzemienna

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna – to system sprawowania opieki nad dziećmi, w którym dziecko spędza tyle samo czasu z każdym z rodziców.

Zwykle zamiana następuje co tydzień, dwa tygodnie.

Można przyjąć inną konfigurację. Przy takim rozwiązaniu dziecko mieszka na zmianę w domu ojca i matki.

Adwokat Opieka naprzemienna

 

Jak to jest uregulowane w prawie?

W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opcja ta nie została w żaden sposób uregulowana. Wciąż czekamy.

Na zgodny wniosek stron sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodziców.

Adwokat Opieka naprzemienna

Koniecznie w tym zakresie musi być zgodny wniosek stron.Wtedy opieka nad dzieckiem może zostać przyznana obojgu rodzicom. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kryterium zatem jest dobro dziecka. Po drugie, zgodnie z art. 58 §1a kodeksu musi istnieć zasadne oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Zdecydowanie, rodzice musza być zgodni w tym zakresie.

Jeżeli jest konflikt to nie ma szans. Ważne aby dziecko miało również możliwość blisko siebie mieszkać. Szkoła musi być jedna a zatem rodzice muszą blisko siebie mieszkać i być zgodni w tym zakresie.

Adwokat Opieka naprzemienna

Kiedy opieka naprzemienna najlepiej się sprawdzi?

Kiedy zdecydowanie nie ma wojny o pieniądze. Kiedy rodzice są zgodni.

Zgodnie z  art. 58 § 1 KRO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Adwokat Opieka naprzemienna

Możliwe jest w takim wypadku określenie przez sąd, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Naprzemienne sprawowanie pieczy zapewnia lepszy kontakt dziecka z każdym z rodziców oraz możliwość równego udziału każdego z rodziców w procesie wychowawczym, zapewniając również sprawiedliwy podział odpowiednich obowiązków, w tym kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

_________________________________________________________

Przesłuchanie stron 

Co do zasady, przesłuchanie stron w sprawie o rozwód jest obowiązkiem sądu zgodnie z art. 432 zdanie pierwsze k.p.c.W razie niezgłoszenia przez strony wniosków o przesłuchanie świadków lub w razie cofnięcia takich wniosków, dopuszczenie przez sąd dowodu z przesłuchania stron nie jest równoznaczne z jakimkolwiek ograniczeniem postępowania dowodowego.

W takim stanie, nieprzesłuchanie w sprawie innych osób było wyłącznie wynikiem braku odpowiednich wniosków dowodowych, nie stanowiąc ograniczania postępowania dowodowego w rozumieniu art. 442 k.p.c.

 

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o., w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Opieka naprzemienna Przepisy

Zgodnie z art. 598 22 i 756 2 § 2 k.p.c., możliwe jest w takim wypadku określenie przez sąd, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Dobro dziecka

Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej na zasadzie naprzemiennego sprawowania pieczy z zamieszkiwaniem dziecka z każdym z rodziców w okresach tygodniowych oraz odpowiednich okresach wakacyjnych i świątecznych, będzie dla dziecka rozwiązaniem lepszym, niż orzeczenie o zamieszkiwaniu dziecka tylko z jednym z rodziców.

W ocenie Sądu, naprzemienne sprawowanie pieczy zapewnia lepszy kontakt dziecka z każdym z rodziców oraz możliwość równego udziału każdego z rodziców w procesie wychowawczym, zapewniając również sprawiedliwy podział odpowiednich obowiązków, w tym kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Z art. 58 § 1 k.r.o. wcale nie wynika, że rozstrzygnięcie o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka musi w każdym wypadku wyrażać się sumą pieniężną, jaką jeden z rodziców ma świadczyć do rąk drugiego z rodziców. Dlatego, gdy każdy z rodziców osobiście łoży na utrzymanie i wychowanie dziecka, szczególnie dziecka zamieszkującego z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, właściwszym i zgodnym z ustawą rozstrzygnięciem może być określenie, że rodzice ponoszą odpowiednie koszty w wysokości równej.

W takim wypadku, rodzice mają obowiązek równego ponoszenia wszelkich wydatków, wykraczających poza zwykłe i codzienne koszty utrzymywania dziecka. W szczególności dotyczy to równego pokrywania opłat wynikających ze wspólnych decyzji dotyczących skierowania dziecka do odpowiednich placówek wychowawczych lub na zajęcia dodatkowe, poddania dziecka kosztownym zabiegom leczniczym itp.

 

Adwokat Opieka naprzemienna

Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej na zasadzie naprzemiennego sprawowania pieczy z zamieszkiwaniem dziecka z każdym z rodziców w okresach tygodniowych oraz odpowiednich okresach wakacyjnych i świątecznych, będzie dla dziecka rozwiązaniem lepszym, niż orzeczenie o zamieszkiwaniu dziecka tylko z jednym z rodziców.

Adwokat Opieka naprzemienna

W takim wypadku, rodzice mają obowiązek równego ponoszenia wszelkich wydatków, wykraczających poza zwykłe i codzienne koszty utrzymywania dziecka.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata