Adwokat podział majątku. Jak złożyć wniosek o podział majątku ?

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Adwokat podział majątku

Adwokat podział majątku. Jak podzielić majątek. Nie udało się w sprawie o rozwód?

Jest konflikt ? I nie masz możliwości się porozumieć ?

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien czynić zadość przepisom o pozwie (art. 187 w zw. z art. 126 k.p.c.). To co ważne w tej sprawie z uwagi na specyfikę postepowania mamy doczynienie  z wnioskodawcą i uczestnikiem.

Tak, nie określamy stron jako powód i pozwany tylko wnioskodawca i uczestnik.

A zatem zaczynamy. Wniosek o podział majątku wspólnego, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać: oznaczenie sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika,  oznaczenie rodzaju pisma.

To co ważne dowody.

Tak, jeżeli coś oświadczamy dobrze mieć dowody bądź powołać się.   Dowody są na poparcie przytoczonych okoliczności.

Każde pismo należy podpisać i wykazać załączniki.

 

Więcej:

Rozdzielność majątkowa Adwokat radzi……

Adwokat Podział majątku

 

Kiedy piszemy adresy stron – Im więcej tym lepiej –  miejsca zamieszkania wnioskodawcy i uczestnika, telefony, e-mail

To co ważne należy określić wartości przedmiotu sporu.

Adwokat podział majątku

Najważniejsze:  załącz Sądowi podstawę ustania wspólności. Tak  tj. wyrok rozwodowy, rozdzielność majątkową, wyrok dot. separacji.

Istotne. Jak określić majątek ? Szacunkowo i najlepiej powołać biegłego. Sprawdź ceny w internecie i możesz wstępnie podać cenę szacunkową. 

 

Wniosek może a nawet powinien zawierać sprecyzowanie żądania co do sposobu podziału majątku. Czyli jak widzisz ten podział. Dla kogo ile i co.

Pamiętaj, iż masz możliwość również dokonać nierównego podziału majątku. Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Zawarte we wniosku żądanie pozostaje tylko propozycją rozstrzygnięcia, która nie wiąże sądu.

Adwokat podział majątku

Brak oznaczenia majątku wspólnego mającego podlegać podziałowi jest brakiem formalnym wniosku , podlegającym usunięciu w trybie art. 130 k.p.c. 

Adwokat podział majątku

Dlatego gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody jej własności dla wykazania jej przynależności do tego majątku.

Podstawa prawna to art. 680 § 2 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c..

Dla przykładu: odpisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy orzeczeń sądowych lub innych organów, decyzje administracyjne, odpisy umów przenoszących.

Adwokat podział majątku

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata