Adwokat – podział majątku

Adwokat – podział majątku. Jak podzielić majątek? Nie udało się w sprawie o rozwód?

Jest konflikt i nie masz możliwości się porozumieć? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien czynić zadość przepisom o pozwie (art. 187 w zw. z art. 126 k.p.c.). Ponadto ważne, że w tej sprawie z uwagi na specyfikę postepowania mamy do czynienia  z wnioskodawcą i uczestnikiem.

Tak, nie określamy stron jako powód i pozwany, tylko wnioskodawca i uczestnik.

Adwokat podział majątku

Jakie elementy musi zawierać wniosek o podział?

A zatem zaczynamy. Przede wszystkim wniosek o podział majątku wspólnego, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać: oznaczenie sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika, oznaczenie rodzaju pisma.

Kluczowe są dowody.

Dlatego jeżeli coś oświadczamy, dobrze mieć dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

Każde pismo należy oczywiście podpisać i wykazać załączniki.

Więcej:

Rozdzielność majątkowa Adwokat radzi.

Adwokat Podział majątku

Kiedy piszemy adresy stron, im więcej, tym lepiej. Zawieramy miejsca zamieszkania wnioskodawcy i uczestnika, telefony, e-mail.

Ważne, aby określić wartości przedmiotu sporu.

Najważniejsze, abyś załączył Sądowi podstawę ustania wspólności, czyli wyrok rozwodowy, rozdzielność majątkową, wyrok dot. separacji.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Istotną kwestią jest określenie majątku. Jak to zrobić?

Szacunkowo najlepiej powołać biegłego. Sprawdzając ceny w internecie, możesz wstępnie podać cenę szacunkową. 

Ponadto wniosek może, a nawet powinien, zawierać sprecyzowanie żądania co do sposobu podziału majątku. Czyli jak widzisz ten podział, dla kogo ile i co.

Pamiętaj, że masz również możliwość dokonać nierównego podziału majątku. Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Zawarte we wniosku żądanie pozostaje tylko propozycją rozstrzygnięcia, która nie wiąże sądu.

Adwokat – podział majątku – o czym pamiętać?

Brak oznaczenia majątku wspólnego mającego podlegać podziałowi jest brakiem formalnym wniosku, podlegającym usunięciu w trybie art. 130 k.p.c. 

Dlatego gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody jej własności dla wykazania jej przynależności do tego majątku.

Podstawa prawna to art. 680 § 2 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c..

Dla przykładu: odpisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy orzeczeń sądowych lub innych organów, decyzje administracyjne, odpisy umów przenoszących.

Reasumując, pamiętajmy o zawarciu we wniosku wszystkich potrzebnych informacji. W razie wątpliwości umów się na konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata