Adwokat Podział majątku

Adwokat Podział majątku. Duża część adwokatów i radców prawnych jest zdania, że sprawy podziałowe są trudne.

Ja również tak uważam.

Sprawy o podział majątku niekiedy trwają latami… Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Adwokat Podział majątku – Jak sąd dzieli majątek?

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd dokonuje podziału składników majątkowych – aktywów.

Jak?

Należy spisać składniki majątku jakie wchodzą w skład majątku wspólnego.

Podział majątku – co z długami?

Niestety sąd nie rozstrzyga o zaciągniętych przez oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej i niespłaconych jeszcze długach.

Więcej: Nierówny podział majątku

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Czy sąd dzieli kredyt?

Jeżeli oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, to oznacza, że ich zobowiązanie ma charakter solidarny, a podział majątku nie wpływa na obowiązek dłużników osobistych spłaty tego kredytu zgodnie z umową.

Ponadto sąd nie dzieli kredytu. Tak, bez wątpienia jest to trochę skomplikowane. Dlatego tak ważne, żeby w tych sprawach znaleźć porozumienie. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Spłata a podział majątku

Przede wszystkim spłata rat kredytu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich po dokonaniu podziału majątku wspólnego może być podstawą regresu między nimi jako dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 kc oraz w razie sporu – podstawą dochodzenia rozliczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym (por.: wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r sygn. I CSK 54/16 LEX).

Więcej: Podział majątku w sprawie o rozwód

O czym jeszcze rozstrzyga sąd?

Ponadto w myśl art. 567 § 1 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Również o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Podział majątku w Warszawie – Torebka Hermes 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata