Adwokat Rozwód Najważniejsze kwestie dotyczące rozwodu

Adwokat rozwód. Często pytacie mnie o szczegóły dotyczące rozwodu. Zacznijmy więc od początku.

Od czego zacząć? Gdzie składać pozew? 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkanie.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Adwokat Rozwód – Czy można mediować?

Zgodnie z art. 436 § 1 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji.

Oczywiście możesz wybrać mediatora. Małżonkowie mają swobodę w wyborze, wobec czego może niekiedy warto skorzystać z tej opcji? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Rozwód: Jak wygrać sprawę sądową?

Czy będę od razu płacić alimenty?

W trakcie procesu rozwodowego duże znaczenie odgrywa zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Tak, możesz od razu zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej!

Adwokat Rozwód – Żona założyła Niebieską Kartę? Spokojnie…

Żona wytoczyła postępowanie karne i boisz się, że użyje tego w sprawie?

Tak, w sprawie rozwodowej można powołać się na wyrok w sprawie karnej, przy czym duże znaczenie ma moment, w którym to zrobiła.

Uważaj, gdyż możesz w takiej sytuacji usłyszeć niekorzystny wyrok. Sprawdź, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Kto może być pełnomocnikiem? 

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 25 lipca 1978 r., III CZP 43/78, LEX nr 2297: „W sprawie o rozwód pełnomocnikiem procesowym mogą być prócz adwokata tylko rodzice, rodzeństwo lub zstępni, strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, jeżeli udzielono im pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy (art. 87 § 1 w związku z art. 426 k.p.c.)”.

Adwokat Rozwód – Jak są dzieci, musi być świadek

Tak, w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LEX nr 1966 podkreślono, że gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd nie może sprawy rozwodowej ograniczyć do przesłuchania samych małżonków.

Sąd stwierdził, że rozpad pożycia nie nastąpił?

Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, Sąd nie powinien poprzestać na samym przesłuchaniu małżonków, lecz sięgnąć również do innych dowodów.

W związku z tym w sprawach rozwodowych Sąd ma obowiązek przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Zatem może się tak zdarzyć, że będzie chciał poznać was bliżej. Dlatego pamiętaj, aby do rozprawy starannie się przygotować.

Kogo na świadka?

Przede wszystkim pamiętaj, że w charakterze świadków nie mogą być przesłuchani małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, i zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17 (art. 430 k.p.c.).

Czy pytać świadka o zgodę?

Nie, nie pytaj!

Reasumując, każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Razem szczegółowo przeanalizujemy Twoją sprawę! Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Rozwód Zdrada

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata