Adwokat Rozwód Najważniejsze kwestie dotyczące rozwodu

Adwokat rozwód. Często pytacie mnie o szczegóły dotyczące rozwodu. Zacznijmy więc od początku.

Od czego zacząć? Gdzie składać pozew? 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkanie.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Adwokat Rozwód – Czy można mediować?

Zgodnie z art. 436 § 1 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji.

Oczywiście możesz wybrać mediatora. Małżonkowie mają swobodę w wyborze, wobec czego może niekiedy warto skorzystać z tej opcji? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Rozwód: Jak wygrać sprawę sądową?

Czy będę od razu płacić alimenty?

W trakcie procesu rozwodowego duże znaczenie odgrywa zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Tak, możesz od razu zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej!

Adwokat Rozwód – Żona założyła Niebieską Kartę? Spokojnie…

Żona wytoczyła postępowanie karne i boisz się, że użyje tego w sprawie?

Tak, w sprawie rozwodowej można powołać się na wyrok w sprawie karnej, przy czym duże znaczenie ma moment, w którym to zrobiła.

Uważaj, gdyż możesz w takiej sytuacji usłyszeć niekorzystny wyrok. Sprawdź, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Kto może być pełnomocnikiem? 

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 25 lipca 1978 r., III CZP 43/78, LEX nr 2297: „W sprawie o rozwód pełnomocnikiem procesowym mogą być prócz adwokata tylko rodzice, rodzeństwo lub zstępni, strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, jeżeli udzielono im pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy (art. 87 § 1 w związku z art. 426 k.p.c.)”.

Adwokat Rozwód – Jak są dzieci, musi być świadek

Tak, w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LEX nr 1966 podkreślono, że gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd nie może sprawy rozwodowej ograniczyć do przesłuchania samych małżonków.

Sąd stwierdził, że rozpad pożycia nie nastąpił?

Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, Sąd nie powinien poprzestać na samym przesłuchaniu małżonków, lecz sięgnąć również do innych dowodów.

W związku z tym w sprawach rozwodowych Sąd ma obowiązek przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Zatem może się tak zdarzyć, że będzie chciał poznać was bliżej. Dlatego pamiętaj, aby do rozprawy starannie się przygotować.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Kogo na świadka?

Przede wszystkim pamiętaj, że w charakterze świadków nie mogą być przesłuchani małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, i zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17 (art. 430 k.p.c.).

Czy pytać świadka o zgodę?

Nie, nie pytaj!

Reasumując, każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Razem szczegółowo przeanalizujemy Twoją sprawę! Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Rozwód Zdrada

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata