Alimenty na dziecko – Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Alimenty na dziecko. W przypadku małżeństwa dziecka obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie.

Art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Co to znaczy?

Poprzez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Nadto zmiana również może dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Innymi słowy może doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Alimenty na dziecko

Ponadto rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Więcej: Alimenty: co musi wiedzieć każdy ojciec

Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić, gdy dziecko uzyskało pełnoletność?

Czy dziecko może utrzymać się samodzielnie?

Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Dla przykładu należy uznać za usprawiedliwione dalsze alimentowanie dziecka, które kontynuuje naukę, uczy się zawodu lub uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego.

Każdą sprawę należy indywidualnie rozpatrywać. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Alimenty na dziecko – Po prostu nie stać mnie na alimenty

Uwaga, istotna rzecz. Słowo klucz: „nadmierny uszczerbek”. Pokaż Sądowi, w jakiej sytuacji jesteś. Pokaż koszty… i swoje możliwości.

Definicja „nadmiernego uszczerbku” została wypracowana na gruncie art. 134 k.r.o.

Ponadto pojęcie to należy łączyć z zaspokajaniem potrzeb uprawnionego oraz najbliższej rodziny.

Należy bowiem dokonywać w każdym konkretnym przypadku oceny stanu majątkowego oraz przedstawić możliwości płatnicze.

Czy alimenty się przedawniają?

Można dochodzić zaległych alimentów za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu.

Jednakże można domagać się zasądzenia alimentów zaległych tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Do kiedy alimenty na dziecko?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata