Alimenty od matki

Alimenty od matki na dziecko. Wcześniej dziecko mieszkało z matką? W końcu dziecko mieszka z Tobą?

W związku z tym zastanawiasz się, co z alimentami?

Przede wszystkim należy uchylić alimenty, które Cię obciążają.

Dlatego musisz złożyć pozew o uchylenie alimentów, a następnie zasądzenie alimentów od matki dziecka na rzecz dziecka.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Pozew – Co napisać?

POZEW O ZASĄDZENIE ALIMENTÓW POZEW O UCHYLENIE  OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Dla przykładu:

1. Zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego powoda, alimentów w kwocie po 1.700,00 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk ojca jako ustawowego przedstawiciela powoda do 10 -go dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat od dnia 1 stycznia 2019 r. ;

Kolejny ważny pkt. –  Zabezpieczenie na czas procesu roszczenia alimentacyjnego w ten sposób, że wnoszę o zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego powoda, alimentów w kwocie po 1.700,00 zł miesięcznie..

Jak uchylić alimenty?

Przede wszystkim musisz mieć wyrok w zakresie zasądzenia alimentów.

Ponadto należy wnieść do Sądu prośbę o uchylenia obowiązku alimentacyjnego z dniem ______ wobec małoletniego dziecka – orzeczonego wyrokiem _________.

Dlatego pamiętaj, aby w pozwie załączyć niezbędne dokumenty.

Więcej: Alimenty Adwokat. Jak wygrać sprawę o alimenty?

Alimenty od matki – Jak sprawdzić dochody matki?

Dla przykładu

Zobowiązanie pozwanej do przedstawienia:

  • wyciągów z wszystkich rachunków bankowych za okres ostatniego roku;
  • zeznań rocznych PIT za lata 2017, 2018 oraz wszystkich pełnoletnich osób tworzących z nią gospodarstwo domowe, obejmujących wszystkie potencjalne dochody (m.in. dochody z zatrudnienia, z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z giełdy, itp.).
  • księgi przychodów i rozchodów oraz raport z kasy fiskalnej za okres 1 roku przed wniesieniem powództwa i dalszych
  • oświadczenia o posiadanym majątku, w tym w szczególności ruchomościach, nieruchomościach, papierach wartościowych, oszczędnościach, itp.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Alimenty – Jak uzasadnić zabezpieczenie?

Czy można uchylić się od alimentów? Uchylenie Alimentów

Jak uzasadnić zabezpieczenie? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Przede wszystkim zgodnie z art. 730 KPC oraz z art. 753 KPC Sąd w sprawie alimentacyjnej może udzielić zabezpieczenia poprzez zobowiązanie obowiązanego do zapłaty uprawnionej jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. 

Przepisy prawa regulujące alimenty

Przede wszystkim materialną podstawę udzielania zabezpieczenia na rzecz małoletniego stanowi art. 133 § 1 KRiO. W myśl tego artykułu rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 KRiO).

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Jak obniżyć alimenty? 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata