Alimenty i zabezpieczenie

Alimenty zabezpieczenie. Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu?

Nie wiedziałeś wcześniej, rozprawa się nie odbyła?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

W związku z tym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, obejmujące także przypadki zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego, wydaje się na posiedzeniu niejawnym. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Zabezpieczenie – Co zawiera postanowienie?

Postanowienie powinno zawierać wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

 

Alimenty Zabezpieczenie

Sąd wskazuje w tym miejscu, kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania, jak również określenie kwoty zabezpieczenia, a w przypadku ustalenia zabezpieczenia jako świadczenia okresowego także terminu płatności. Jaki termin?  Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Przede wszystkim powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia. Często zdarza się, że niestety tego nie ma. To jest istotne w szczególności, jeżeli żądamy alimentów z datą wsteczną.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Ile czasu na wniosek o uzasadnienie?

Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom postanowienie. Zgodnie ze zmianą przepisów, która weszła w życie listopadzie 2019 r., musisz w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie. 

Jak otrzymasz uzasadnienie, masz prawo składać zażalenie.

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia. Dowiedz się, jak wygrać sprawę o alimenty.

Alimenty i zabezpieczenie – Jaki termin?

Jeżeli przy zabezpieczeniu polegającym na zobowiązaniu danej osoby do łożenia okresowo określonej kwoty na potrzeby osoby uprawnionej postanowienie zabezpieczające zostanie wydane w danym miesiącu przed dniem określonym w postanowieniu jako ostatni dzień terminu płatności (zwykle do 10. dnia każdego miesiąca), to za ten miesiąc kwota wskazana w postanowieniu powinna być uiszczona w pełnej wysokości.

Tutaj pisałam więcej: Zażalenie Alimenty

Alimenty Zabezpieczenie

W związku z tym najważniejsze pytanie: jaka jest data na postanowieniu?

Jeżeli termin jest do 10-go, to cały miesiąc. 

Jeśli postanowienie zostanie wydane w danym miesiącu w dacie przypadającej po dniu określonym jako ostatni dzień terminu płatności, to za ten miesiąc kwota wskazana w postanowieniu powinna być uiszczona proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca miesiąca.

Co do zasady, postanowienie zabezpieczające powinno być realizowane od następnego miesiąca biegnącego po miesiącu, w którym postanowienie to zostało wydane.  

Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Alimenty i zabezpieczenie – Czy komornik może ściągnąć pieniądze?

Czy kiedy obowiązany nie płaci, komornik może ściągnąć pieniądze?

Jeżeli masz pieniądze na koncie, to komornik szybko je ściągnie. Jeśli nie masz, wtedy nie ma problemu.

Dlatego, gdy obowiązany nie spełnia dobrowolnie świadczenia określonego w postępowaniu zabezpieczającym, uprawniony może skierować sprawę do komornika.

Jakie przepisy?

W takim przypadku sąd stosuje przepisy dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawarte w art. od 1081 do 1088 k.p.c.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który krok po kroku pomoże Ci w rozwiązaniu problemu.

 

Więcej:

Alimenty

Zażalenie Alimenty

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata