Brak rozdzielności a rozwód

Brak rozdzielności a rozwód. Zdarzają się sytuacje, gdy jeden małżonek dokonuje zakupu np. mieszkania, a następnie oświadcza, iż należy to do majątku osobistego. Co wtedy zrobić?

Do mojej kancelarii trafił pan Andrzej z Warszawy z następującym problemem – otóż okazało się, że żona kupowała nieruchomości i nawet nie pytała go o zdanie. On z uwagi na to, iż dużo pracował i dopóki relacje między nimi były dobre, nie zwracał na to uwagi. Żona jest notariuszem w Warszawie i otrzymuje wysokie wynagrodzenie, zaś pan Andrzej jest inżynierem budownictwa.

Kwestie związane z pieniędzmi w początkowym okresie ich życia nie stanowiły problemu. Jednakże w końcu się to zmieniło i zaczęła się „wojna” o to, kto ma więcej itp…  

A zatem, czy można zakupić nieruchomość do majątku?

Czy oświadczenie jest skuteczne? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Brak rozdzielności a Rozwód

Brak rozdzielności a rozwód – Jakie jest zdanie Sądu?

Słusznie w orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrócono uwagę, że o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 k.r.o.

Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego (odrębnego) nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy (vide: postanowienie SN z 2 marca 2012 r., II CSK 363/2011). 

Więcej: Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną 

To bardzo ważny przepis: art. 31 § 1 k.r.o.

Stwarza domniemanie faktyczne przynależności do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jedno z nich.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Brak rozdzielności a Rozwód

Uwaga: jeżeli twierdzimy, iż to są nasze pieniądze, musimy to udowodnić. 

Rozdzielność – czy oświadczenie wystarczy?

Złożenie przez tego małżonka w umowie nabycia własności nieruchomości oświadczenia, iż kupna dokonuje z majątku osobistego, nie jest wystarczające.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Liczy się całokształt okoliczności. Należy udowodnić, że pieniądze faktycznie stanowią majątek odrębny.

Sam fakt złożenia oświadczenia o nabyciu danego składnika majątkowego w akcie notarialnym nie jest wystarczający. Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Jak najlepiej i najskuteczniej to zrobić?

Najlepiej, żeby potwierdzono to w akcie. Chodzi o to, żeby było udowodnione, skąd pochodzą środki.

Pamiętaj! Zainteresowany małżonek – nie będący nabywcą – może zgłosić w toku sprawy o podział majątku wspólnego. Po prostu może żądać za to pieniędzy.

 

Więcej:

Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata