Brak widzeń z dzieckiem – Problem z widzeniami z córką 

Brak widzeń z dzieckiem.

Masz problem z widzeniem się z córką lub synem? Nie Ty jeden… Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim musisz zacząć etapami zbierać dowody, a następnie wystąpić do sądu.

To nie jest rzadkość! Uwierz mi, że prawnicy i sądy dobrze wiedzą, co w takich sytuacjach robić.

W pierwszej kolejności warto wystąpić z wnioskiem o podjęcie mediacji w drodze prywatnej.

Można zwrócić się do matki dziecka z następującą prośbą: „Chciałbym uregulować kontakty – proszę Cię, aby w imię dobra dziecka pójść do osoby trzeciej i spisać porozumienie dotyczące wychowania dziecka”.

Jesteś ojcem?

Zapamiętaj, że dziecko to nie własność matki. Walcz o swoje i buduj relację z dzieckiem.

Dowody tekstowe – sms, e-mail

Wiadomość powinna zostać wysłana najlepiej w formie smsowej lub e-mailowej, tak aby został ślad korespondencji. Wówczas w przypadku sprawy sądowej będzie można dostarczyć zrzut ekranu na okoliczność braku współpracy. 

Proszę przeprowadzić smsową rozmowę z matką dziecka, wskazując na ważne okoliczności w sprawie takie jak:

„Dobro dziecka jest dla mnie najważniejsze”,

„Będę dążył do tego, żeby regularnie mieć kontakt z córką. Nie możesz mi tego zabronić”.

Warto również wskazać, że nie chce Pan eskalować konfliktu przed sądem, wobec tego chciałby Pan uregulować wszystko w formie mediacji.

„Nie chcę walczyć przed Sądem, bo to nie czas na eskalację konfliktu. Sąd może wysłać nas na badania rodzinne i wówczas narazimy dziecko na stres”.

Zatem w pierwszej kolejności należy zdobyć materiał dowodowy w postaci korespondencji na okoliczność, iż występował pan z propozycją uregulowania kontaktów. 

Jeżeli matka się zgodzi, wówczas należy znaleźć mediatora sądowego, który spisze wszystkie istotne kwestie w zakresie dziecka. W przypadku ugody należy skierować sprawę do sądu celem akceptacji.

Wniosek o ustalenie kontaktów – Brak widzeń z dzieckiem

Co zrobić, gdy matka nie zgadza się w formie ugodowej uregulować spraw związanych z dzieckiem? Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów.

Ważne – warto, żeby wniosek obejmował również propozycję mediacji. Zatem tytuł takiego wniosku powinien brzmieć następująco: „Wniosek o ustalenie kontaktów wraz z wnioskiem o skierowanie stron do mediacji”.

Ponadto warto wnosić o udzielenie zabezpieczenia -w przypadku zakończonej mediacji – w ten sposób, że sąd wyda postanowienie dotyczące kontaktów na czas niniejszego postępowania. Należy określić sposób w jaki sposób mają się kontakty.

Proponujemy na przykład, że „ojciec dziecka będzie miał możliwość zabierania dziecko w piątek z placówki edukacyjnej – w przypadku gdy dziecko nie będzie w placówce edukacyjnej, o godzinie __ z domu matki; ojciec nadto zobowiązuje się odwieść dziecko w niedzielę do miejsca zamieszkania matki o godzinie __„

Warto również wskazać rozstrzygnięcia dotyczące wakacji, ferii i świąt. Wniosek o kontakty z dzieckiem

Podsumowując, we wniosku należy zawrzeć:

– akt urodzenia dziecka [w przypadku związku partnerskiego] akt zupełny

– dowody wskazujące na to, że były próby podjęcia mediacji

– opis sytuacyjny dotychczasowych kontaktów

– zdjęcia

– w przypadku braku porozumienia wskazać listę świadków, którzy mogą potwierdzić okoliczności dotyczące wychowania dziecka

Wniosek składa się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Z wnioskiem można wystąpić samemu, jak również zwrócić się o pomoc do pełnomocnika. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. 

Zadzwoń do Adwokata