Postanowienie o zabezpieczeniu

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego Czy można ubiegać się o zwrot pieniędzy? Postanowienie o zabezpieczeniu… I co dalej? Możliwość ubiegania się o zwrot świadczenia alimentacyjnego ustalonego w trybie zabezpieczenia. Postanowienie o zabezpieczeniu. Spokojnie… Ma to charakter tymczasowy. Dopiero po postępowaniu dowodowym Sąd określa kwotę należną na poziomie wyższym lub niższym Więcej…

Alimenty Zabezpieczenie

Alimenty i zabezpieczenie. Kiedy płacić alimenty?

Alimenty i zabezpieczenie Alimenty zabezpieczenie. Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu? Nie wiedziałeś wcześniej, rozprawa się nie odbyła? Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. W związku z tym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, obejmujące także przypadki zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego, wydaje się na posiedzeniu niejawnym. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅ CHCESZ WIĘCEJ Więcej…

Zażalenie alimenty

Zażalenie alimenty

Zażalenie alimenty Zażalenie alimenty. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, które jest niekorzystne. Jak napisać zażalenie? Sąd oddalił Twój wniosek o zabezpieczenie? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅ Musimy zastanowić się, czy skarżymy niniejsze postępowanie w części czy w całości. Dla przykładu: zaskarżam postanowienie w całości. CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O Więcej…

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów – Co dalej?

Zabezpieczenie alimentów Zabezpieczenie alimentów. Co robić? Dostałeś postanowienie o zabezpieczeniu? To dla Ciebie za dużo? Pamiętaj, że na postanowienie służy Ci zażalenie. Przed nowelizacją z listopada 2019 r. opłata sądowa od zażalenia wynosiła 30 zł. Ale teraz jest inaczej! W związku z tym uważnie przeczytaj poniższy tekst! Należy pamiętać, że Więcej…

Uchylenie alimentów

Uchylenie alimentów

Uchylenie alimentów Uchylenie alimentów przez rodzica na pełnoletnie dziecko jest możliwe. Przewidują to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednakże nie jest to kwestia prosta ani oczywista. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt 🏛 Przepisy stanowią, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy Więcej…

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko 

Alimenty na dziecko – Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego Alimenty na dziecko. W przypadku małżeństwa dziecka obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie. Art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co to znaczy? Poprzez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym Więcej…

Rozwód a alimenty

Rozwód a Alimenty – To nie są żarty! Można nawet iść do więzienia

Rozwód a Alimenty – To nie są żarty! Można iść do więzienia Rozwód a alimenty. Myślisz sobie: „najwyżej nie zapłacę, co mi zrobią”. Uwierz mi, masz dużo do stracenia. Musisz uważać… Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅ Alimenty. Obecnie, oprócz odpowiedzialności cywilnej za niepłacenie alimentów, można także ponieść odpowiedzialność karną. Tak, zgodnie Więcej…

Zadzwoń do Adwokata