Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód. Nadszedł ten moment. Chcesz to zakończyć…

Zastanów się 5 razy! Na pewno warto skonsultować to z adwokatem. To wyjątkowy czas i musisz wiedzieć, jakie masz możliwości działania!

Pamiętaj jednak, że jeśli nie będziesz uważał, skutki Twoich decyzji mogą być przykre. Dlatego musisz być świadom konsekwencji prawnych. Sprawdź, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Pozew o rozwód – o czym musisz pamiętać?

Przedstawmy kilka najważniejszych rzeczy!

Pozew o rozwód powinien składać się z dwóch części: petitum i uzasadnienia.

W punktach zawierasz to, o co wnosisz.

Jakie wnieść wnioski?

Dla przykładu:

1. rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej;

2. na postawie art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawienie pozwanej władzy rodzicielskiej wobec małoletnich dzieci – z uwagi na to, iż w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki, naruszając przez to dobro dzieci. 

3. udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, w ten sposób, iż miejsce pobytu małoletnich dzieci będzie w każdorazowym miejscu pobytu ojca na czas trwania niniejszego postępowania;

4. zasądzenie od pozwanej  na rzecz małoletniej córki alimentów w kwocie po 800,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

5. zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego syna alimentów w kwocie po 800,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Jakie dodatkowe wnioski?

Dla przykładu: Wnoszę o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia ze wszystkich kont bankowych wyciągów kont za ostatnie 5 lat wstecz. Ponadto zobowiązanie pozwanej do przedłożenia bilingów rozmów i sms-ów z wszystkich telefonów komórkowych pozwanej oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Pozew o rozwód – powołaj świadków!

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczności podniesione w treści uzasadnienia niniejszego pozwu, w szczególności na okoliczność przyczyn rozpadu pożycia stron, zdrad małżeńskich i relacji małżeńskich. [Z przesłuchania świadków w osobach:…]

Więcej: Podział majątku Adwokat! Masz działalność gospodarczą? Uważaj!

Pozew o rozwód

W uzasadnieniu opisujesz motywy swojego wniosku.

Gdzie składamy pozew?

Pozew kierujesz do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

Orzeczenie rozwodu możliwe jest jedynie w sytuacji, w której między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Pamiętaj, iż dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jest pierwszorzędną sprawą.

Sąd Okręgowy wnikliwie będzie badał waszą sytuację pod kątem dzieci.

Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi nie będziesz miał problemu z napisaniem poprawnego pozwu. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu! Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Więcej:

Rozwód – co jest ważne????????????

Wina przy rozwodzie – Adwokat od rozwodów radzi

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933 

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Kategorie: rozwód

Zadzwoń do Adwokata