Jak napisać pozew o rozwód z winy żony? 

  Jak napisać pozew z winy żony? Około 15 lat temu usłyszałam od pewnego sędziego: „Sprawy wygrywa się pismami”. Po tylu latach uważam, że ma rację.

  Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

  Jak napisać pozew z winy żony? Przykład

  Zacznijmy od początku. 

  Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powódki. 

   Okoliczności stwierdzające winę powódki:

   1. Kłamstwa powódki
   2. Zdrady małżeńskie

   Pozwany  stwierdza, iż przyczyną, dla której pozwana chce rozwodu, jest osoba trzecia [opisz sytuację]. Powódka ukrywała swój telefon przed pozwanym [opisz sytuację].

   1. Brak szacunku do męża 
   2. Wszczynanie awantur
   3. Porzucenie męża

   To powódka przez swoje zachowanie, spowodowane przede wszystkim zdradami, wyjazdami, doprowadziła do sytuacji, w jakiej obecnie są małżonkowie. Pozwany nie dostrzega winy po swojej stronie i dlatego nie godzi się na rozwód. 

   [opisz sytuację]

   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

   Pozew z winy żony – Alimenty

   Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

   1. rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powódki;
   2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom;
   3. ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy matce;
   4. zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego alimentów w kwocie po 1500,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

   Jaka przyczyna rozpadu?

   Zdrady małżeńskie – Rozwód z winy żony

   Pozwany zdecydowanie stwierdza, iż przyczyną, dla której powódka chce separacji, jest osoba trzecia. Powódka ma romans z kolegą pracy. Pozwany otrzymał tę informację pół roku temu, zaś powódka się przyznała. Powódka spotyka się z tym mężczyzną w hotelach. Kiedy pozwany dowiedział się o zdradzie, chciał ratować małżeństwo, jednakże powódka poinformowała, że nie zrezygnuje ze znajomości. 

   Pozwany skupił się na zaspokojeniu rodzinie środków finansowych i oraz potrzeb bytowych, zaś powódka w tym czasie flirtowała z innymi mężczyznami. Powódka ukrywała swój telefon przed pozwanym.

   Według oceny pozwanego powódce zależało na środkach finansowych, stąd też oszukiwała pozwanego.  

   Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

   Więcej: Rozwód a Zdrada

   Brak szacunku do męża – Jak napisać pozew z winy żony

   To powódka przez swoje zachowanie, spowodowane przede wszystkim zdradami, wyjazdami, imprezowaniem, wszczynaniem awantur oraz brakiem dbałości o dobro założonej rodziny doprowadziła do  sytuacji w jakiej obecnie są małżonkowie. Pozwany nie dostrzega winy po swojej stronie i dlatego nie godzi się na rozwód. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

   Zaniechanie terapii małżeńskiej i własnego leczenia

   W ocenie strony pozwanej powódka cierpi na zaburzenia osobowości. Zachowania, do jakich dopuściła się powódka pozwalają domniemać, iż powódka ma duże problemy z psychiką i wymaga leczenia. 

   O ile zachowania wynikające z zaburzeń powódki stanowią niezawinione, acz leżące po jej stronie przyczyny rozkładu pożycia, o tyle brak zaangażowania w terapię i leczenie, pomimo świadomości skutków tego zaniechania, stanowią niewątpliwie przyczyny zawinione. 

   Brak współpracy w małżeństwie – kłamstwa 

   Powódka nie współpracowała z pozwanym w obszarze finansowym. Zobowiązywała powoda do łożenia na rodzinę, wymagała wyższych zarobków, zaś sama swoje pieniądze oszczędzała. Wskutek nieustannych, negatywnych zachowań powódki, których się dopuszczała należy stwierdzić, iż w przypadku dochodzenia winy w procesie wina leży po stronie powódki.

   Zachowania żony względem mnie i dzieci, będące wynikiem braku szacunku, doprowadziły do wygaśnięcia więzi emocjonalnej. Wraz z wygaśnięciem więzi emocjonalnej między stronami ustała także więź fizyczna. 

   Reasumując, pamiętaj, aby zawrzeć w pozwie wszystkie ważne informacje, a także załączyć odpowiednie dowody. W razie wątpliwości skonsultuj się z dobrym adwokatem! Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

    

   Więcej:

    

   Z poważaniem,

   Adwokat Marta Wnuk

   Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

   tel.: +48691512933

   e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   Zadzwoń do Adwokata