Jak napisać wniosek o kontakty

Jak napisać wniosek o kontakty z dziećmi?

Jak napisać wniosek o kontakty z dziećmi? Przede wszystkim ważne jest, aby wniosek był klarowny, zrozumiały i adekwatny do sytuacji oraz potrzeb zarówno Twoich, jak i Twoich dzieci. Dlatego też warto skupić się na szczegółach i wyrazić swoje pragnienia oraz intencje w sposób jasny i spójny. Wniosek powinien uwzględniać także dobro dziecka i proponować rozwiązania, które będą służyć jego najlepszemu interesowi. Nie należy oczywiście zapominać również o kwestiach formalnych. PORADA PRAWNA 

Wniosek o kontakty – Przykład Adwokat Rodzinny Warszawa

Poniżej przykładowy wniosek o kontakty:

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1. ustalenie miejsca pobytu dziecka w każdorazowym miejscu pobytu _______;

2. ustalenie kontaktów _____  z ________w ten sposób, że będzie miał prawo zabierania dziecka – poza miejsce jego pobytu i pod nieobecność matki do miejsca swojego zamieszkania _______________

[opisujesz jak chcesz się widzieć ze swoim dzieckiem]

Pamiętaj również o zabezpieczeniu

3.  udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, w ten sposób, że __________

Wniosek o kontakty – Jak ustalić święta i wakacje?

Ustalenie kontaktów w święta może wyglądać następująco:

 • Święta Bożego Narodzenia  
 • W wigilię tj. 24 grudnia od godziny 14.00 do godziny 18.00
 • W pierwszy dzień świat tj. 26 grudnia od godziny 12.00 do godziny 19:00
 • Święta Wielkanocne
 • W latach nieparzyste pierwszy dzień Świąt od godziny 9.00 do godziny 18.00
 • W latach parzystych drugi dzień Świąt od godziny 9.00 do godziny 18.00
 • Dzień Dziecka – 1 czerwca  od godziny 15:00 do godziny 18:00
 • Święto Trzech Króli – 6 stycznia od godziny 9.00 do  godziny 13.00
 • Święto Bożego Ciała – od godziny 9:00 do godziny 13.00
 • Dzień Wszystkich Świętych  – 1 listopada od godziny 9.00 do godziny 13.00
 • Mikołajki – 6 grudnia – od godziny 15.00 do godziny 18.00
 • Nowy Rok – 1 stycznia – od godziny 13.00 do godziny 18.00
 • Święto Niepodległości – 11 listopada od godziny 15:00 do 18:00 

Uzasadnienie wniosku o ustalenie kontaktów

Od urodzenia się dzieci rodzice małoletnich zamieszkiwali wspólnie. Jednakże od kilku miesięcy relacje między wnioskodawcą a uczestnikiem przebiegały nieprawidłowo. Decydujący wpływ na rozpad związku partnerskiego stron miał fakt, iż w ostatnim czasie występowały konflikty i nieporozumienia.

Narastające napięcie emocjonalne między stronami dawało asumpt do licznych kłótni. W związku z tym strony oddaliły się od siebie, nie potrafiąc już normalnie funkcjonować i wspólnie wychowywać dzieci.

Ponadto wnioskodawca z uwagi na charakter pracy bardzo często wyjeżdża, by utrzymać partnerkę oraz dzieci. 

[opisz stan faktyczny]

Jak wyglądała opieka nad dziećmi?

Wskazuję również, że okoliczności rozłąki rodziców dzieci nie powinny i nie mogą wpływać na sytuację i więzi ojca z dziećmi. 

W tym miejscu wskazać trzeba, iż to ojciec od urodzenia się dzieci zajmował się ich opieką i wychowaniem. Przez cały okres wspólnego zamieszkiwania stron wnioskodawca zajmował się kąpielami, przewijaniem, karmieniem, przebieraniem, zabawami, spacerami, szczepieniami córki oraz wizytami u lekarzy. 

Poza tym dzieci zasypiały w obecności ojca, gdyż przy nim czuły się bezpiecznie i spokojnie. 

Uczestniczka postępowania zabrania ojcu kontaktu z dziećmi.

[opisz stan faktyczny]

Co z zabezpieczeniem roszczenia? Wniosek o kontakty

Zabezpieczenie roszczenia w zakresie ustalenia kontaktów dzieci stron z ojcem na czas trwania postępowania wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i zapewni małoletnim stabilność oraz przewidywalność kontaktów z ojcem. Ponadto zabezpieczenie kontaktów ojca z dziećmi spowoduje wygaszenie sporu między rodzicami, co pozytywnie wpłynie także na dzieci. Dlatego też zabezpieczenie wniosku jest w pełni uzasadnione. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o kontakty – Co dalej? Prawnik od spraw rodzinnych Warszawa

Przede wszystkim prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest prawem osobistym rodziców i niedopuszczalna jest sytuacja, w której matka dzieci ogranicza kontakt ojca z dziećmi.

[opisz stan faktyczny]

Stosownie zaś do treści art. 569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach jak niniejsza, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. 

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest uzasadniony. 

Podsumowanie

Wniosek o ustalenie kontaktów uwzględnia miejsce pobytu dziecka, godziny oraz dni spotkań, w tym również w dni świąteczne i inne ważne okazje. W uzasadnieniu wniosku należy podkreślić istotę zachowania stabilności i przewidywalności kontaktów dla rozwoju dziecka, a także zwrócić uwagę na dotychczasową rolę opiekującego się rodzica. Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie kontaktów z dziećmi na czas trwania postępowania ma na celu zapewnienie stabilności oraz pozytywnie wpłynięcie na rozwój i dobro dzieci. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez właściwy sąd opiekuńczy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontaktów z dzieckiem:

Jakie są podstawowe elementy, które należy uwzględnić w wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wnioskujący powinien uwzględnić miejsce pobytu dziecka, proponowane godziny i dni spotkań, włącznie z świętami i innymi istotnymi okazjami. Ponadto należy zabezpieczyć roszczenie na czas trwania postępowania.

W jaki sposób można zabezpieczyć roszczenie o ustalenie kontaktów z dziećmi na czas trwania postępowania?

Zabezpieczenie roszczenia może polegać na udzieleniu zabezpieczenia na czas trwania postępowania, co pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci i zapewni stabilność oraz przewidywalność kontaktów z ojcem.

Jakie argumenty mogą być istotne przy uzasadnianiu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

 Istotne argumenty mogą obejmować stabilność i przewidywalność kontaktów dla rozwoju dziecka, dotychczasową rolę opiekującego się rodzica oraz niedopuszczalność ograniczania kontaktów ojca z dziećmi przez innego rodzica.

Jaki jest wpływ zabezpieczenia kontaktów ojca z dziećmi na sytuację rodziny?

Zabezpieczenie kontaktów ojca z dziećmi może doprowadzić do wygaśnięcia sporu między rodzicami, co pozytywnie wpłynie na dzieci, zapewniając im stabilność i przewidywalność kontaktów oraz rozwój.

Który sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek powinien być rozpatrywany przez sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, lub w braku takiego miejsca – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .