Jak obniżyć alimenty?

Jak obniżyć alimenty? Sąd zasądził wysokie alimenty i nie zgadzasz się z ich wysokością?

Kilka lat temu więcej zarabiałeś?

Zmieniły się okoliczności? Po prostu uważasz, iż jest to zbyt wysoka kwota?

W związku z tym należy złożyć pozew o obniżenie alimentów.

Ten wpis dotyczy sytuacji, kiedy już jest wyrok w zakresie alimentów, a teraz chcemy obniżyć.

Z pewnością zastanawiasz się, w jakiej wysokości Sąd może zasądzić alimenty? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Ile sądy zasądzają alimentów?

Co się zmieniło? Głównie sąd bada dwa obszary i sprawdza, czy w tych obszarach doszło do zmiany w zakresie zdolności majątkowych lub zarobkowych stron bądź w zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów.

Zgodnie z przepisem art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmiany orzeczenia bądź umowy o świadczenie alimentacyjne można żądać w przypadku zmiany stosunków.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Czy są ramy czasowe dokonania zmiany?  

Przede wszystkim z pozwem można wystąpić w każdym czasie pod warunkiem, że nastąpiła istotna zmiana stosunków. Ponadto należy podkreślić, że zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny, dla przykładu – obniżenie wynagrodzenia, spłata kredytów, zmiana kosztów szkoły.

Ile kosztuje pozew? Jaka jest wartość przedmiotu sporu?

Dla przykładu: Wartość przedmiotu sporu: _____ zł.

Wartość przedmiotu sporu ustala się jako różnicę między wysokością dotychczasowych alimentów, a wysokością dochodzonych, pomnożone przez 12.

Dla przykładu, 1000 zł. x 12 msc. = 12.000 zł. A więc opłata sądowa to 750 zł. 

Jakie poniosę koszty?

Jak brzmi ustawa o kosztach sądowych?

Art. 13. 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

  • 1)  do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  • 2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • 3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • 4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • 5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • 6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • 7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.2.Wsprawach oprawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub

Pamiętaj , iż w przypadku gdy wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Dlatego w pierwszej kolejności zawsze należy wyliczyć jaka jest wartość przedmiotu, a następnie wyliczyć opłatę.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Alimenty:

Wysokie alimenty. Nie chce płacić alimentów

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?   

Pozew o obniżenie alimentów

W imieniu własnym wnoszę o:1. obniżenie z dniem XXXX. alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu (Rejonowego albo Okręgowego) w XXX z dnia XXX w sprawie sygn. akt XXX, od [KOGO] na rzecz małoletniego [ NP.DZIECKO] z kwoty po [NP. 2000] miesięcznie, do kwoty po 1000 miesięcznie,

2. [koszty]

3  [dowody]

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Gdzie składamy pozew?

Ważne. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany/pozwana ma miejsce zamieszkania.

Pamiętaj, że najważniejsze są dowody.

Od czasu zawarcia ugody w sprawie alimentów znacznie pogorszyła się sytuacja materialna powoda, a także znacznie zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe i majątkowe.

Obecnie powód znajduje się w dramatycznej sytuacji osobistej, zdrowotnej i finansowej.

Jak uzasadnić obniżenie alimentów?

W uzasadnieniu należy wykazać, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana stosunków. Należy przez to rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Ponadto ważne, aby w pozwie określić sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców z osobna – w tym m.in. osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek.

Jak obniżyć alimenty – Co może być dowodem?

– dowód, iż nie masz takich możliwości zarobkowych (dokumenty finansowe)

– wykaz, ile dziecko kosztuje

– akty urodzenia dziecka (kolejnego)

zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego

– zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu?

Koniecznie: odpis orzeczenia w przedmiocie ustalenia alimentów Dodatkowo oczywiście wszystkie wskazane dowody oraz odpis pozwu.

Reasumując, jeżeli uważasz, że płacisz wysokie alimenty, należy skonsultować to z pełnomocnikiem. Walcz o swoje prawa!

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Więcej: Wysokie alimenty. Nie chcę płacić alimentów

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata