Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód?

Jak odpowiedzieć na pozew. Przyszedł ten dzień, kiedy listonosz wręczył Ci kopertę zatytułowaną „Pozwany”, a nadawcą jest Sąd Okręgowy. Z pewnością mogłeś się domyślić, że ta chwila nadejdzie, ale jednak mimo wszystko jest to zaskoczenie.

Zgodnie z artykułem 207 §2 Kodeksu postępowania cywilnego termin na wniesienie odpowiedzi na pozew powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. Sąd w zarządzeniu powinien wskazać termin, w którym należy dokonać odpowiedzi na pozew. Jednakże musisz uważać na jedną rzecz. „Zabezpieczenie”. Wówczas ten termin nie wynosi 14 dni, lecz 7. Sąd w trybie pilnym rozstrzyga kwestię związaną z zabezpieczeniem, stąd konieczne jest, abyś szybko sporządził odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie. Dlatego też musisz przeanalizować swoją sytuację z dobrym prawnikiem, albowiem w przeciwnym razie możesz mieć problemy.

Zdarzały się sytuacje, kiedy to klient dowiedział się o tym, że żona złożyła pozew o rozwód, od komornika, który wszedł na konto i zabezpieczył odpowiednią kwotę tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny albo alimentów na rzecz dzieci. Niestety takie sytuacje nie należą do rzadkości i okazuje się, że pozwany nie otrzymał pozwu z informacją, iż sąd wydał postanowienie w zakresie alimentów.

Jeżeli czeka Cię odpowiedź na pozew o rozwód, to zabezpiecz swoje interesy. Poniżej kilka istotnych kwestii, o których należy pamiętać. Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Zasady

Akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci załącza się tylko w pozwie o rozwód. W odpowiedzi na pozew nie ma konieczności załączenia takich dowodów. W odpowiedzi na pozew o rozwód załącza się najczęściej dowody np. zaświadczenia o zarobkach bądź inne dowody wskazujące na sytuację materialną stron.

Jak odpowiedzieć na pozew – Wina 

W punkcie pierwszym odpowiedzi na pozew wskazujemy sposób rozwiązania małżeństwa. Wobec tego możemy wskazać rozwód z orzekaniem o winie albo bez orzekania o winie. Druga opcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy powód bądź powódka chce rozwodu bez orzekania o winie.  

Jeżeli natomiast powód bądź powódka chce wyłącznej winy pozwanego, wówczas musimy zająć stanowisko, iż również wnosimy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powódki. W niektórych sytuacjach wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy obu stron. Sąd nie lubi hipokryzji, dlatego w niektórych sytuacjach warto wskazać, iż wnosimy ewentualnie o orzeczenie rozwodu z winy obu stron. Tym samym przyznajemy się, że faktycznie wykonaliśmy w małżeństwie nieprawidłowe czynności, jednakże nie tylko my zawiniliśmy za rozpad pożycia małżeńskiego.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Kwestia władzy rodzicielskiej

Druga kwestia to wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi. Należy w odpowiedzi zwrócić uwagę czy powód/powódka chce, aby władza rodzicielska została dla obojga rodziców, czy też chce, aby jedna ze stron została w tej władzy ograniczona. Jest to istotne, albowiem należy zawsze zadbać, aby władza została powierzona obojgu rodzicom.

Miejsce zamieszkania 

Trzecia kwestia to ustalenie miejsca zamieszkania. W sprawie o rozwód sąd winien ustalić, gdzie dzieci będą zamieszkiwać – czy przy ojcu czy przy matce. Jeżeli wnosimy o rozwód w sytuacji, gdy dzieci mieszkają z matką, prosimy o ustalenie, iż miejsce zamieszkania małoletnich jest przy matce. Ojcu zaś należy określić kontakt. Jak odpowiedzieć na pozew? Rzetelnie!

Kontakty

Kolejną istotną kwestią, którą należy zawrzeć w odpowiedzi na pozew, jest ustalenie kontaktów. Kontakty mogą zostać ustalone w różny sposób. Przede wszystkim należy mieć na uwadze jaki jest nasz cel. Praktyką jest, że ustalamy kontakty co drugi tydzień np. od soboty od godziny dziewiątej do niedzieli do godziny osiemnastej z możliwością zabrania dzieci poza miejsce zamieszkania. Istotne jest również zabezpieczenie kontaktów, aby móc spotkać się z dziećmi w ferie i wakacje. Istotne są również święta. Mamy w roku dwa istotne święta (Boże Narodzenie i Wielkanoc) i również w tym obszarze warto zabezpieczyć swoje interesy.

Warto również w niektórych sprawach wnieść o ustalenie kontaktów telefonicznych ojca z dziećmi. Zdarzają się sytuacje, w których to matka alienuje dzieci. Wobec tego warto, aby ojciec miał możliwość wykonania telefonu raz dziennie do dziecka bądź dzieci.

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

Jak odpowiedzieć na pozew – Wniosek o zabezpieczenie

Otrzymując pozew, musimy uważać na magiczne słowo „zabezpieczenie„. Zabezpieczenie to szybszy tryb postępowania, w którym to sąd w ciągu siedmiu dni powinien wydać rozstrzygnięcie w tym zakresie. Wobec tego najczęściej Sąd zobowiązuje nas do odpowiedzi w zakresie wniosku o zabezpieczenie w ciągu siedmiu dni. Zatem jeśli w odpowiedzi na pozew o rozwód spotkamy sformułowanie „wniosek o zabezpieczenie”, musimy również sporządzić w tym zakresie odpowiedź.

Case study  – W przypadku alimentów: wyobraźmy sobie sytuację, że żona wnosi o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci po 1500 zł na każde dziecko. Prosi, aby Sąd w trybie zabezpieczenia wydał w tym zakresie postanowienie. 

W odpowiedzi na pozew również musimy umieścić odpowiednią odpowiedź i zaproponować kwotę.

Jak odpowiedzieć na pozew – Koszty procesu i dowody

Istotna rzecz – koszt. Należy zwrócić uwagę, czy powódka wnosi o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Istotne jest również to, czy jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W sytuacji, kiedy jest reprezentowana, ty jako osoba pozwana możesz znaleźć się w sytuacji, w której to sąd uzna, iż powinieneś ponieść koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. A zatem w odpowiedzi należy wskazać, iż wnosisz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu. Jeżeli jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas należy dopisać „w tym kosztów zastępstwa procesowego”.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Kolejna ważna kwestia – dowody. Istotne w sprawie rozwodowej, a w szczególności w odpowiedzi, są dowody. Jeżeli powołujemy się, że jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej, musimy ją opisać. Samo nasze twierdzenie jest niewystarczające. Dlatego jeżeli jesteśmy obciążeni dodatkowymi kosztami, należy wskazać tę okoliczność i wnosić do sądu odpowiednie dokumenty. Dla przykładu, jeżeli płacimy raty kredytu, wówczas należy załączyć potwierdzenie przelewu i wskazać sądowi, jakie ponosimy koszty.

Więcej:

Odpowiedź na pozew o rozwód – Wzór

Sprawa rozwodowa czy rozprawa rozwodowa?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata