Jak uniknąć alimentów? W wielu przypadkach „walka” o rozwód z orzeczeniem o winie toczy się tylko dlatego, że żona  chce się przedstawić w lepszym świetle. Chce chronić swoje interesy. Rozwód orzeczony z winy współmałżonka umożliwia małżonkowi niewinnemu wystąpienie po rozwodzie z roszczeniem alimentacyjnym. Staje się szczególnie istotne przy znacznej dysproporcji w wysokości zarobków osiąganych przez byłych małżonków.

Przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia

Istotne jest, iż roszczenie alimentacyjne jest jedynym roszczeniem majątkowym, które bezpośrednio wiąże się z orzeczeniem winy w wyroku rozwodowym.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

  1. POTRZEBY DZIECKA

Od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie.

    2. MOŻLIWOŚCI OJCA 

Od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca.

Jak obliczyć wysokość alimentów?

ZACZNIJMY od tego jak obliczyć wysokość alimentów?

Dla wielu osób problematyczne staje się wyliczenie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, na podstawie których sąd orzeka wysokość alimentów.

To co ważne, dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. 

MOŻLIWOŚCI OJCA !!!

Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe ojca, przyjmuje się nie tylko jego faktyczne zarobki, lecz także to, ile mógłby zarabiać gdyby w aktualnej sytuacji rynkowej w pełni wykorzystywał swoje możliwości, oczywiście stosowanie do swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia czy wieku.

Sąd orzekając alimenty bierze  nie tylko faktycznie osiągane dochody z majątku oraz z pracy zarobkowej. Zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana powinna i może uzyskiwać stosownie do swoich sił fizyczny i psychicznych, przy dochowaniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki.

Oznacza to, że faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby. !!!!

Kryterium oceny możliwości zobowiązanego w kwestii zarobkowania może być m.in. staż pracy, dotychczasowe zarobki, stopień posiadanego wykształcenia, fakt ukończenia kursów specjalistycznych. Zobowiązany, który nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału do osiągania dochodów. Może być obciążony alimentami w wyższej wysokości, określonymi na podstawie jego hipotetycznych możliwości płatniczych.

Ponadto, Sąd bierze pod uwagę wydatki samego ojca. Należy więc udokumentować wszystkie wydatki, w tym zobowiązania (np. raty kredytów, leasingu, koszty najmu, opłaty).

Jak uniknąć alimentów?

ZA WSZELKĄ CENĘ NIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO ROZWODU Z TWOJĄ WINĄ JEŚLI NIE CHCESZ PŁACIĆ WYSOKICH ALIMENTÓW!

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Podwyższenie alimentów 

Podczas rozwodu między stronami dochodzi często do sporu o utrzymanie dziecka. Zamiast niepotrzebnie się kłócić, warto dokładnie te koszty przeliczyć Dlaczego ? Przeczytasz w dzisiejszym wpisie. 

Jakie argumenty stosować przy podwyższeniu alimentów?

Nie wiesz, na jaką wysokość alimentów możesz liczyć? Wszystko zależy, jakie są uzasadnione potrzeby uprawnionego, czyli dziecka. Dopiero w kolejnym etapie sąd bada możliwości zarobkowe stron. Zatem jakich argumentów używać przy podwyższeniu alimentów? Dla Sądu najistotniejszym argumentem będą zmieniające się potrzeby dziecka.  Jeśli poprzemy ten argument fakturami na codzienne wydatki związane z jego utrzymaniem, wygraną mamy w kieszeni. Jest to bowiem główna okoliczność przemawiająca za podwyższeniem alimentów. 

Podwyższenie alimentów w Warszawie – przyklad z życia. 

Jakie to mogą być wydatki? Dla przykładu, gdy dziecko chodzi na zajęcia dodatkowe. Nauka języków obcych gra na instrumencie, jazda konna, czy też  uprawianie  innych sportów to aktywności, które generują dodatkowe koszty. Wymienione kwestie są bardzo ważne dla podwyższenia alimentów.

Alimenty w Warszawie – Case study

Pani Joanna mieszka, wraz ze swoim synem Oskarem, na warszawskiej Pradze. Podczas rozwodu, pięć lat temu, zostały zasądzone alimenty wysokości 1000 zł. Wtedy też koszty utrzymania dziecka oscylowały w granicach 1500 zł, a możliwości zarobkowe ojca były ograniczone. Teraz sytuacja zupełnie się zmieniła. Koszty utrzymania małoletniego znacznie się zwiększyły. Doszły wydatki na jazdę konną, grę na instrumencie,  czy też naukę języka francuskiego i angielskiego. Reasumując –  obecne koszty utrzymania dziecka oscylują w granicach 3000 zł.

Na jakie alimenty może liczyć Pani Joanna?

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Jak uzasadnić podwyższenie alimentów?

W przypadku alimentów na dziecko należy uzasadnić, iż, w związku z tym, iż dziecko jest coraz  starsze,   są wyższe koszty związane z jego  utrzymaniem. Na przykład ze względu dodatkowe zajęcia. Miejmy również na uwadze fakt, iż koszty w zakresie wyżywienia również się zwiększyły. Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów musi być sporządzone rzetelnie. Najlepiej w  formie wyliczenia.

Podwyższenie alimentów- pozew  czy wniosek?

Zdecydowanie jest  to pozew. Gdzie  go składamy? Pozew o podwyższenie alimentów musimy skierować do Sądu rejonowego. Niestety, bez sprawy sądowej się nie obędzie. Chyba że strony zdecydują się na mediację w tym zakresie. Z mojego doświadczenia wynika, że strony, w sprawach rodzinnych, nie umieją w  większości dojść do porozumienia. W szczególności, kiedy sporne kwestie dotyczą pieniędzy.

Istotną rzeczą w pozwie o podwyższenie alimentów jest to, czy okoliczności się zmieniły. Zmiana  potrzeb życiowych  uprawnionego to najważniejszy argument, jaki powinniśmy zawrzeć w pozwie o podwyższenie alimentów.

Jak przebiega sprawa o podwyższenie alimentów?

Wydaje nam się że wszystkie sprawy sądowe są trudne. Jednakże sprawa o podwyższenie alimentów, przy dobrze sporządzonym pozwie nie powinna oznaczać trudności. Należy po prostu przedstawić Sądowi rzetelnie zrobione wyliczenie, które uwzględnia aktualne koszty utrzymania uprawnionego. To podstawa, aby sąd się przychylił do pozwu o podwyższenie alimentów.

 

Co zrobić, żeby wygrać sprawę o podwyższenie alimentów ?

Tak jak w każdym innym postępowaniu sądowym, tutaj również ważne są dowody. Jakie? Przede wszystkim należy wskazać, jakie okoliczności się zmieniły i załączyć w tym zakresie odpowiednie dowody. Nie zawsze muszą być to paragony. Niekiedy warto po prostu pokazać oświadczenie np. ze szkoły językowej, do której dziecko uczęszcza. Co więcej, pozew o podwyższenie alimentów powinien również obejmować wniosek o zabezpieczenie. To kolejny istotny element pozwu, dzięki któremu sąd może przychylić się do podwyższenia alimentów. Wniosek o zabezpieczenie gwarantuje nam też szybsze rozpatrzenie pozwu. 

Podwyższenie alimentów – podsumowanie

Choć pieniądze są kwestią sporną, warto o nie walczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o byt dzieci. Znajdź dobrego Adwokata od spraw rodzinnych i przedstaw dobrze wyliczone koszty utrzymania dziecka wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, a podwyższenie alimentów masz w kieszeni. Jeśli potrzebujesz pomocy – Zapraszam Cię na konsultację!  LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Zadzwoń do Adwokata