Najważniejsze kwestie przy rozwodzie

Najważniejsze rzeczy przy rozwodzie. Na co uważać przy rozwodzie? Jeżeli jesteś mężczyzną, to przede wszystkim uważaj na pieniądze.

Kilka istotnych faktów

1. O zabezpieczeniu wysokości alimentów dowiesz się od komornika

Postanowienie w zakresie zaspokojenia potrzeb i alimentów na rzecz dzieci jest wydawane na posiedzeniu niejawnym i ma skutek od dnia wydania niniejszego postanowienia. Wobec tego nie ma konieczności, aby ktokolwiek musiał Cię o tym informować i dostarczyć Ci niniejsze postanowienie. Zdarzają się sytuacje, że o tym zdarzeniu dowiadujesz się dopiero po zajęciu konta przez komornika.

Oczywiście zgadzam się, że jest to niesprawiedliwe. Niemniej jednak są sposoby, żeby po prostu tego przypilnować.

 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

 

2. Nie zgadzaj się na wysokie alimenty z nadzieją, że później je obniżysz

Zdarzają się sytuacje, że mężczyźni zgadzają się na wysokie alimenty, albowiem chcą odejść od żony i nie chcą wchodzić w spór co do winy i innych kwestii. W związku z tym zgadzają się na wyższe alimenty z nadzieją, że za kilka miesięcy skierują sprawę do Sądu Rejonowego o obniżenie alimentów. Nie rób tego. Sprawa o obniżenie alimentów nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać.

Już na tym etapie, czyli podczas sprawy rozwodowej, dopilnuj, aby rozstrzygnięcie w zakresie alimentów było satysfakcjonujące dla dwóch stron. Pamiętajmy, iż wysokość alimentów nie zależy od tego, ile zarabiasz. W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze koszt utrzymania dziecka. Wobec tego najpierw analizie podlega wysokość kosztów utrzymania dziecka, a dopiero później przechodzimy do  możliwości zarobkowych ojca. Pamiętajmy również, że przecież dziecko nie zawsze zostaje z mamą. Niewątpliwie warto rozważyć opiekę naprzemienną. Czasem mylnie wydaje się, że przy opiece nie ma alimentów. Oczywiście, alimenty na tak zwane koszty stałe (np. oplata za szkołę) są najczęściej bardzo niskie, jednak od kosztów związanych z dzieckiem i tak się nie uwolnisz.

Sprawa o obniżenie alimentów jest dosyć specyficzna, albowiem musi zajść faktycznie istotna zmiana okoliczności. Co to znaczy? Jeżeli po kilku miesiącach wystąpisz o obniżenie alimentów, to podaj odpowiednie argumenty w tym obszarze wskazujące na to, że faktycznie nastąpiła zmiana okoliczności.

3. Niebieska Karta i postępowanie karne w zakresie znęcania

W ostatnich dniach do mojej kancelarii w Warszawie przyszedł klient, który przedłożył formularz A z Niebieskiej Karty, na którym było wskazane, iż od 30 lat znęca się nad swoją żoną, albowiem zgłosiła procedurę znęcania się nad dzieckiem i nad nią. Sprawa skończyła się jego skazaniem. Przyszedł do mnie z wyrokiem – wówczas sporządziliśmy sprzeciw i wszczęliśmy postępowanie na nowo, aby walczyć i żeby sąd faktycznie rzetelnie rozpatrzył sprawę. Okazało się, że czasookres obejmuje lata, w których tak naprawdę nie mogło fizycznie dojść do przestępstwa, albowiem strony nawet nie miały ze sobą kontaktu. Dodatkowo w akcie oskarżenia były wypisane takie rzeczy jak kontrolowanie, poniżanie, popychanie czy wykręcanie rąk, jednakże w sprawie brak było jakiejkolwiek dokumentacji medycznej wskazującej, że miało to miejsce.

Wobec tego należy uznać, iż znamiona, które zostały określone w zarzucie, w mojej ocenie były po prostu wyssane z palca. Żona, chcąc uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie, wszczęła szereg czynności tak, aby zniszczyć męża. Należy mówić wprost, albowiem jako obrońca w niniejszej sprawie, który słyszy od klienta, że nie wykręcał jej rąk i jej nie bił, nie godzę się na takie oskarżenia. Nie możemy godzić się na to, że zostaniemy skazani za coś, czego nie zrobiliśmy. Pamiętajmy również o artykule 5. Kodeksu postępowania karnego mówiącemu o domniemaniu niewinności.

4. Błąd dzieci. Konflikt lojalnościowy dzieci przy rozwodzie

Musimy również pamiętać, iż przy sprawie rozwodowej bardzo często występuje u dzieci konflikt lojalnościowy. Co to znaczy? Otóż dzieci wybierają jednego rodzica, zaś drugiego odrzucają. Są to mechanizmy czasem nieświadome, dzieci dokonują wyboru na podstawie tego, co słyszą w domu. Dzieciom wydaje się, że muszą kogoś wybrać – albo tatę albo mamę. Wobec tego, jeżeli zostają z mamą, to zdarzają się sytuacje, że odrzucają tatę i nie chcą po prostu mieć z nim kontaktu. W związku z tym musisz zabezpieczyć swoje interesy w postaci regularnych i częstych kontaktów z dzieckiem.

Niezależnie od twojej sytuacji z mamą dzieci i kwestii finansowej, dzieci potrzebują ojca, wobec czego proszę cię, abyś zadbał o ten obszar. Jeżeli zbyt długo nie będziesz miał kontaktu z dzieckiem, wówczas możesz już nigdy nie być w stanie odbudować z nim więzi. Wobec tego należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Jeżeli natomiast sprawa rozwodowa trwa i trwa, złóż wniosek o zabezpieczenie uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi. Dzięki temu sąd w ciągu siedmiu dni winien rozpatrzeć Twoją sytuację. W praktyce oczywiście trwa to zdecydowanie dłużej, niemniej jednak na pewno szybciej niż końcowe rozstrzygnięcie sądu.

 “Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj “

5. Podział majątku – najważniejsze rzeczy przy rozwodzie

Kolejnym ważnym elementem w sprawie jest konieczność uregulowania już na tym etapie sprawy o podział majątku. Nie zostawiaj tego na później. Z doświadczenia wiem, że będzie tylko gorzej. Już teraz należy sprecyzować, w jaki sposób chcecie podzielić majątek wspólny małżonków i w tym obszarze również uregulować kwestię.

6. Rozdzielność Majątkowa – najważniejsze rzeczy przy rozwodzie

Pamiętaj, że dopóki jesteście w związku małżeńskim i nie zawieraliście umów małżeńskich, czyli tzw. intercyzy, między wami jest wspólność małżeńska. Wiążą się z tym różne konsekwencje, np. dotyczące spłaty kredytu. Wyobraźmy sobie taką sytuację – małżonkowie z Warszawy są obciążeni kredytami w wysokości 10 000 zł. Żona wnosi o rozwód z wyłącznej winy. Strony posiadają liczne nieruchomości. Żona przedłuża postępowanie rozwodowe tylko po to, abyś ty płacił alimenty oraz kredyty, albowiem wciąż jesteście we wspólności małżeńskiej.

Wyobraźmy sobie sytuację, że płacisz kredyty i chcesz dochodzić zwrotu połowy rat kredytu, które wpłaciłeś od czasu od kiedy nie żyjecie ze sobą. Kiedy jest między wami wspólność małżeńska, niestety nie masz takiej możliwości. Co zrobić, kiedy sprawa rozwodowa się przedłuża, a wciąż jesteś we wspólności małżeńskiej? Przede wszystkim masz możliwość wnieść do Sądu Rejonowego pozew o rozdzielność majątkową przez sąd. Istotną i najważniejszą okolicznością w sprawie jest ustalenie, czy mieszkacie razem. Jeżeli nie, to są podstawy do tego, aby sąd ustanowił między państwem rozdzielność majątkową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Najważniejsze rzeczy przy rozwodzie – Uważaj!

Reasumując, w trakcie sprawy rozwodowej jest kilka różnych niebezpieczeństw, na które musisz się przygotować. Szukasz adwokata? Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata