Kiedy nierówny podział majątku. 30% żona, 70% mąż.

Nierówny podział majątku.

Przykład Pana Krzysztofa – żona złożyła pozew. Wspólny majątek: mieszkanie, dom i oszczędności w wysokości 600 000 złotych.

Żona stwierdziła, że chce wszystko 😉 Jak się skończyło? Otóż sąd orzekł 30% dla żony i 70% dla męża.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Tak, są możliwości. Mogę Ci pomóc! -> Jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ????

Zasada równych udziałów – a może nie?

W większości przypadków sądy stosują zasadę równych udziałów małżonków w majątku. Są jednak sytuacje, gdy może być inaczej.

W postępowaniu Sąd bada, co wchodzi w skład majątku oraz określa sposób jego podziału.

W tym też postępowaniu ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym.

Więcej: Podział majątku podczas rozwodu-  co musi wiedzieć każdy mężczyzna

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd – orzekający o podziale majątku ustalił, że udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe.

Kiedy nierówny podział majątku?

Możliwe jest to w sytuacji, gdy:

1. Ważne powody

Ustawodawca niestety nie sprecyzował przesłanki „ważnych powodów”. Wszystko zależy od sytuacji małżonków.

Ważne! O istnieniu ważnych powodów nie przesądza wina jednego z małżonków w rozkładzie pożycia.

Co to znaczy? Jakie są ważne powody?

To przede wszystkim względy natury etycznej. Sprawiają one, że w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku pozostawałby w wyraźnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Dokonując podziału majątku wspólnego, Sąd co do zasady bierze pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólności, ale jego wartość oblicza już z chwili orzekania w sprawie.

Potrzebujesz pomocy?-> Kontakt

Jakie jest orzecznictwo sądów?

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 października 1967 r. rozliczeniu podlega również równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nieuzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka (uchwała SN z 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).

2. Nierówny podział majątku – W jakim stopniu żona przyczyniła się do majątku?

Przeanalizujmy kwestię stopnia przyczyniania się do powstania majątku wspólnego.

Należy pamiętać, iż przy ocenie stopnia przyczynienia się uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Więcej przeczytasz:

Dlaczego każdy mężczyzna musi walczyć o swoje prawa podczas rozwodu?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata