Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę. „Pani adwokat, bardzo proszę o pomoc. Ojciec zabrał dziecko i wyjechał za granicę. Nie mam z nimi kontaktu”. 

Porwanie dziecka a art. 211 Kodeksu karnego

W pierwszej kolejności, aby mówić o porwaniu, trzeba zwrócić uwagę na art. 211 Kodeksu karnego. Porwać dziecko może tylko osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, która uprowadza lub zatrzymuje małoletniego – wówczas  podlega karze pozbawienia wolności od  3 miesięcy do 5 lat.

Zaczynamy od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, a następnie podejmujemy się działań w obszarze karnym. Ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nie może być skazany i nie poniesie odpowiedzialności z art. 211 Kodeksu karnego. Wobec powyższego sąd musi wskazać, kto jest rodzicem pierwszoplanowym, ustalić miejsce zamieszkania dziecka i pozbawić ojca praw rodzicielskich. Kiedy przejdziemy ten etap, możemy żądać wydania dziecka. Sprawa komplikuje się, gdy ojciec wyjedzie za granicę.

Konwencja haska z 1980 r. Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę

Kiedy porwanie odbywa się w Polsce bądź w innym kraju Unii Europejskiej, obowiązuje Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Konwencja ma na celu zapewnienie powrotu dziecka do domu.                        Warunek numer 1. – pozbawienie ojca praw rodzicielskich, a następnie znamiona przestępczości i skazanie ojca.

Konwencja stanowi, że wszystkie umawiające się państwa podejmą wszelkie stosowne środki dla zapewnienia w granicach ich terytoriów realizacji celów konwencji. Dla osiągnięcia tego wykorzystają one dostępne sposoby postępowania w nagłych wypadkach.

Jak odebrać dziecko? 

Odebranie dziecka jednemu z rodziców składa się z dwóch etapów – przygotowawczego i wykonawczego. Jednakże kiedy ojciec zabrał dziecko i wyjechał za granice – sprawy się znacznie komplikują. Niekiedy trzeba rozważyć europejski nakaz aresztowania, list gończy itp. Czym jest europejski nakaz aresztowania? To uproszczona forma ekstradycji, obejmująca państwa członkowskie Unii. Dzięki temu kraje UE mogą aresztować osobę i wydać do kraju, gdzie zostanie postawiona przed sądem.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata