Kontakty z dzieckiem – Przepisy regulujące kontakty

Często klienci zgłaszają problemy z kontaktami z dziećmi. Masz do tego prawo. Dziecko nie jest tylko jednego rodzica! Kontakty z dzieckiem muszą być przestrzegane.

Przede wszystkim prawo i zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest zupełnie niezależny od tego, czy danemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska.

Ponadto pamiętaj, iż rodzic ma takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem, dlatego jeżeli masz problem z kontaktami, to idź do adwokata, a potem do sądu. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy”

 

Nie masz kontaktów ustalonych przez Sąd?

Jeżeli kontakty zostały ustalone, ale są nieprzestrzegane, to oczywiście należą Ci się pieniądze za utrudnianie kontaktów! Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie bądź zadzwoń, abyśmy wspólnie znaleźli najlepsze rozwiązanie. Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Przejdźmy do rzeczy. Istnieje oczywiście kilka przepisów, które chronią Twoje prawa.

Problematyka kontaktów osobistych rodziców z dziećmi została uwzględniona
w europejskich standardach prawnych. Dlatego nie wahaj się – walcz o swoje prawa.

Konwencja o Prawach Dziecka

Zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z 28 lutego 1984 roku zapewnia rodzicowi niewychowującemu dziecka prawo do utrzymywania z nim kontaktów osobistych. Z kolei konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ujmuje prawo do utrzymywania kontaktów osobistych z rodzicami jako prawo samego dziecka.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców.

Twoje kontakty z dzieckiem – nie tylko widzenia! Również telefon, e-mail…

Przyjęta w dniu 3 maja 2002 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy konwencja dotycząca kontaktów z dziećmi, podpisana przez Polskę dnia 24 września 2003 r., określa pojęcie kontaktów w szerokim ujęciu.

Obejmuje ono nie tylko osobistą styczność – w tym poza miejscem zamieszkania dziecka – ale również kontakt telefoniczny oraz przez pocztę elektroniczną.

Więcej: Adwokat – Kontakty z dzieckiem

Co mówi Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

W Polsce prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między rodzicami a dziećmi określone są m.in. w art. 113 kro.

Przytoczony przepis określa przede wszystkim podstawowe zasady sposobu utrzymywania kontaktów. Zawiera przykładowy katalog elementów składających się na kontakty z dzieckiem, które obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Dowiedz się, jak pomagam! -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Kontakty z dzieckiem – co mówi prawo?

Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny…, s. 650).

NIEZALEŻNIE OD WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Art. 113 kro. stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

W związku z tym kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Co jest najważniejsze? Dobro dziecka! 

Art. 113 1 § 1 kro stanowi ponadto, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jednakże Sąd rozstrzygający o kontaktach rodziców z dziećmi musi brać pod uwagę nie tylko powołany powyżej przepis k.r.i.o., ale również przepisy obowiązującej w kraju od dnia 7 lipca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

 

Więcej:

Jak napisać wniosek o kontakty z dziećmi?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata