Majątek przed ślubem. Co z majątkiem przed ślubem ?

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Majątek przed ślubem

Jeden z małżonków jeszcze przed ślubem zgromadził  majątek ?

Czy drugi małżonek ma do tego prawo ?

 

Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej  należą do majątku osobistego małżonka.

Drugi małżonek nie ma do tego prawa.

Oczywiście pod warunkiem.

Majątek wspólny małżonków powstaje dopiero od chwili zawarcia małżeństwa.

 

Jeśliby jednak małżonkowie w drodze stosownej umowy zawartej przed zawarciem małżeństwa zadecydowali o wprowadzeniu między nimi ustroju rozdzielności majątkowej ?

W niniejszej  sytuacji przedmioty majątkowe nabywane przez nich także już po zawarciu małżeństwa nie wejdą w skład ich majątku wspólnego, ale będą zasilały majątki osobiste małżonków. 

 

Majątek przed ślubem

 

A jeżeli małżeństwo nie mają rozdzielności majątkowej ?

Jeżeli w ustroju wspólności ustawowej oboje małżonkowie bądź jedno z nich nabyli określony przedmiot majątkowy, to z chwilą nabycia wchodzi on do majątku wspólnego małżonków.

Pamiętajmy, że jest również możliwość podzielić Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

 

 

Majątek przed ślubem

Oczywiście, że przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności mogą wejść do majątku wspólnego na podstawie umowy rozszerzającej wspólność (art. 47 § 1 k.r.o.). 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata