Mieszkanie przed ślubem – podział majątku 

Mieszkanie przed ślubem – podział majątku. Czy mieszkanie, które zakupiłem przed ślubem, wchodzi w skład majątku wspólnego? 

Mieszkanie nie – ale niewykluczone, że Twoja żona może ubiegać się o pieniądze. To zależy, czy nieruchomość była obciążona kredytem czy nie.

Mieszkanie to majątek osobisty. Jednakże zwróćmy uwagę na kilka aspektów. W sprawie o podział majątku poza ustaleniem z urzędu składu tego majątku sąd z urzędu również ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Należy również zwrócić uwagę, iż po zwrocie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty sąd orzeka bez osobnego w związku, wskazując artykuł 45. §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy – Zapraszam Jak pomagam – Moja osobista historia –  Kontakt

Zwrot pieniędzy

Zatem każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. A o jakiej sytuacji mówimy? Wyobraźmy sobie sytuację, iż niniejsza nieruchomość była obciążona kredytem hipotecznym i w trakcie związku małżeńskiego uiszczaliście kwotę w raty kredytu.

Ponadto zgodnie z orzecznictwem zwrotu wydatków i nakładów nie uwzględnia się przy ustalaniu składu majątku, a jedynie się je rozlicza.

Poniżej załączam wyrok w tym obszarze.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Mieszkanie przed ślubem – Podział majątku –Orzecznictwo – wyrok 

Należy poza tym zauważyć, że przedmiotami majątkowymi, które wchodzą w skład majątku wspólnego (art. 31 § 1 k.r.o.) są – obok rzeczy – prawa, a w szczególności wierzytelności z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek innej osoby. Gdy tą osobą nie jest jeden z małżonków, wierzytelności te w sprawie o podział majątku wspólnego podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu składu majątku podlegającego podziałowi (vide: uchwała SN z 3 kwietnia 1970 r., III CZP 18/70), a ustalenia tego sąd dokonuje z urzędu (art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.).

Zwrot wydatków i nakładów

Uzasadnia to także orzekanie z urzędu o zwrocie wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, mimo że roszczenia o ich zwrot nie uwzględnia się przy ustalaniu składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi, a jedynie się je rozlicza. Jak wynika z art. 45 § 1 k.r.o. i art. 567 § 1 k.p.c. – rozstrzygnięcie o zwrocie tych wydatków i nakładów jest w sprawie o podział majątku wspólnego orzeczeniem dodatkowym (vide: uchwała SN z 21 lutego 2008 r., III CZP 148/2007).

Sąd z urzędu ustala 

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd zobowiązany jest z urzędu ustalić, czy są jakieś wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Jednakże z praktyki mogę powiedzieć, że warto w tym zakresie zająć stanowisko i wnosić konkretnie o rozliczenie.

Mieszkanie przed ślubem – Podział majątku – Postępowanie dowodowe

W sprawie o podział majątku niezwykle ważne jest postępowanie dowodowe. Rozstrzygnięcie zawsze zapada na podstawie dokonanych ustaleń i uwzględniony jest cały materiał zebrany w sprawie.

Mój kanał na YOU TUBE – KLIKNIJ – ZAPRASZAM 

Jakie masz dowody?

A zatem jeżeli mamy dowody w postaci uiszczenia przelewów albo wiemy coś więcej o tej okoliczności, wówczas należy poinformować sąd, rozliczyć ratę kredytu i wskazać, jaką sumę żądamy.

Dlatego tak ważne jest ustalenie składu i wartości majątku wspólnego. W tym zakresie należy sporządzić tabele aktywów, które państwo posiadacie. Proszę również pamiętać, iż sąd nie zajmuje się długami. A zatem zupełnie inną sytuacją jest, kiedy posiadacie państwo mieszkanie, które zostało obciążone kredytem hipotecznym. Sąd analizując waszą sytuację będzie patrzył na wartość nieruchomości i absolutnie nie uwzględni kredytu.

Więcej: Dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględnią kredytu hipotecznego

Wskazanie składników majątku

Jeżeli mamy wątpliwości np. w tym zakresie, że druga strona ukrywa oszczędności, mamy prawo poprosić sąd o zbadanie okoliczności. Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego.

Oczywiście mając na uwadze przyspieszenie i procedury, sąd zawsze na pierwszym spotkaniu, czyli na pierwszej rozprawie, zwraca byłym małżonkom uwagę, iż trzeba wykazać wszystkie składniki majątku.

Dochodzenie w sprawie o podział majątku

Należy bowiem zwrócić uwagę, że przepisy prawa nie dają sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia.

Stosownie do art. 684 k.p.c., który ma odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania o podział majątku, skład i wartość majątku podlegającego podziałowi ustala sąd. 

Dzień ustania wspólności – kluczowy

Z kluczowych spraw przy podziale majątku – liczy się stan środków na dzień ustania wspólności. Zatem najważniejszy jest dzień ustania wspólności. Jeżeli się zdarzyło, że ktoś zbył majątek, wówczas być może dojdzie do sytuacji, iż sąd uzna jakąś wartość za prawidłową i kwota zostanie ci zwrócona. Poza tym jeżeli ktoś sprzedał samochód, to nie martw się – i tak otrzymasz pieniądze.

W skład majątku wspólnego wchodzą jedynie te składniki, które w chwili orzekania o podziale majątku nadal są w posiadaniu.

Istotny jest dzień ustania wspólności. Jeżeli na kontach znajdowały się pieniądze, a zostały one wypłacane, wówczas zawsze dla stron i sądu jest to problem. Jeżeli zgromadzone środki stanowiły majątek wspólny, to wydatkujący je powinien przedstawić, na co je wydał. Pamiętajmy, że tylko zużycie przez wnioskodawcę tych środków na potrzeby rodziny lub usprawiedliwione swe swoje utrzymanie np. leczenie mogłoby wyłączyć obowiązek ich rozliczenia.

Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Wycena nieruchomości

Przy rozliczeniu nieruchomości niekiedy niezbędna będzie wycena. Pamiętajmy, iż operat szacunkowy jest aktualny przez maksymalnie 12 miesięcy.

Dlatego też sprawy o podział majątku niekiedy trwają kilka lat.

 

Więcej:

Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata