Nie chcę rozwodu – co robić?

Nie chcę rozwodu.

Czas… Musimy robić wszystko zgodnie ze swoim sercem.

Niestety, życie samo pisze nam scenariusze i często zdarzają się sytuacje, gdy rozpad małżeństwa jest winą osoby trzeciej… Czasem są również inne przyczyny.

Często pytam swoich klientów, czy są pewni swoich nagłych decyzji…

Nie chcę rozwodu.

W zawodzie adwokata bardzo ważne jest, aby do spraw rodzinnych podchodzić po ludzku. W końcu na naszych oczach rozgrywają się ludzkie dramaty. Jako pełnomocnik widziałam już wiele…

Chcesz wiedzieć o mnie więcej? -> Jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Nie chcę rozwodu – „Nie, nie dam Ci odejść i chcę walczyć o małżeństwo”

Sąd jest zobowiązany zbadać, czy zachodzą trzy przesłanki opisane w prawie uzasadniające odmowę orzeczenia rozwodu.

Kiedy rozwód?

Zgodnie z prawem, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Sąd nie może orzec rozwodu i zobowiązany jest oddalić powództwo, jeśli mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia występuje jedna z trzech przesłanek.

Ustanie więzi małżeńskiej

Pożycie małżeńskie zakłada występowanie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Oznacza to, iż małżonkowie obdarzają się wzajemnie uczuciem, współżyją ze sobą fizycznie oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Zerwanie tych więzi wskazuje, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Potrzebujesz pomocy?-> Kontakt

Kiedy następuje trwały rozkład pożycia?

Z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy również do czynienia, gdy między małżonkami zerwane zostały więzi uczuciowe i duchowe, ale ze względu na szczególne okoliczności finansowe utrzymywane są dalej więzi gospodarcze, np. wspólne mieszkanie.

Jeżeli jednak wystąpią okoliczności, które uzasadniałyby twierdzenie, że małżonkowie do wspólnego pożycia nie powrócą, sąd nie orzeknie rozwodu. Wykazywanie, że nie ustały wszystkie więzi łączące małżonków, albo gdy jest prawdopodobne, że małżonkowie do siebie wrócą, może być sposobem pozwalającym przekonać sąd rozwodowy o zasadności oddalenia powództwa o rozwód, czyli – mówiąc kolokwialnie – odmowy orzeczenia rozwodu.

Więcej: Jakie są najważniejsze rzeczy przy rozwodzie?

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

1. DOBRO DZIECI

Rozwód nie może zostać orzeczony, jeżeli byłoby to sprzeczne z dobrem wspólnych, małoletnich dzieci.

Oczywistym jest, że rozwód zawsze wywołuje negatywne skutki dla dziecka, wynikające z braku codziennej wspólnej obecności rodziców. Zatem to do Sądu należeć będzie wnikliwe zbadanie danej sprawy.

Gdy stosunki pomiędzy rodzicami nie wpływają destrukcyjnie na życie dziecka, określenie, czy orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z dobrem dziecka, wymaga uwzględnienia konkretnych okoliczności sprawy. Zwykle wiąże się to z potrzebą skorzystania z pomocy specjalistów np. biegłych psychologów.

2. ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Drugą negatywną przesłanką jest jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego to bardzo szerokie pojęcie.

3. WYŁĄCZNIE WINNY MAŁŻONEK

Trzecia przesłanka występuje wtedy, kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (np. dopuścił się zdrady, albo jest nałogowym alkoholikiem lub hazardzistą), chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. małżonkowie już od kilku lat nie żyją razem).

Winnym jest ten, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa względem drugiego małżonka, względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.

Rozwód będzie dopuszczalny pomimo tego, że żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego jeśli tylko małżonek niewinny wyrazi na to zgodę.

Brak zgody jednego małżonka na rozwód nie oznacza automatycznego zakończenia postępowania i oddalenia powództwa. Sąd może oddalić powództwo jedynie w sytuacji, gdy strona pozwana wykaże, że zachodzi jedna z wyżej wspomnianych przesłanek.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Nie chcę rozwodu.

Więcej:

Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata