Kontakty ojca z dzieckiem

„Nie mam kontaktu z dzieckiem (14 lat). Co mam robić?”. W takiej sytuacji należy przede wszystkim podjąć próbę nawiązania kontaktu.

Próby nawiązania kontaktu i propozycja kontaktu np. w formie sms do rodzica pierwszoplanowego albo do dziecka.

Wskazane jest udowodnienie sądowi, że ojciec próbował nawiązać kontakt.

Należy pamiętać, aby załączyć szereg dowodów wskazujących na to, jakie jest stanowisko rodzica pierwszoplanowego.

Na tym etapie zbieranie dowodów w sprawie jest kluczowe.

Etap przedsądowy

  1. Kontakt przez kancelarię, aby przedsądowo ustalić warunki kontaktu.

Warto wystąpić z pisemną propozycją kontaktu i ustalenia warunków dotyczących małoletniego dziecka.

Etap polega na tym, że z kancelarii wystosuje się odpowiednie pismo, którego celem jest znalezienie porozumienia na etapie przedsądowym.

Proponuję:

  • Wysłać e-maila
  • Wykonać telefon
  • Sporządzić pismo i wysłać mailem
  • Pismo w zakresie porozumienia przedsądowego wysłać pocztą na adres strony
  • Wysłać sms

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Etap sądowy Nie mam kontaktu z dzieckiem

III. W przypadku braku współpracy i braku podjęcia działań w sprawie należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów.

Jeżeli mamy problemy w zakresie wychowawczym, warto ustanowić kuratora, który co pewien czas będzie składał sprawozdania z sytuacji rodzinnej.

W razie potrzeby sąd może również skierować strony do mediacji.

Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest skierowanie stron do szkoły rodziców.

Proszę pamiętać o wskazaniu przyczyn braku kontaktu z dzieckiem, np. sytuacja pogorszyła się z uwagi na fakt wejścia rodzica w relację z inną osobą.

Jeżeli mamy zastrzeżenia co do wychowania, np. dziecko się nie uczy, wówczas również możemy opisać sytuację, w jakiej strony się znajdują.

Nie należy wprowadzać dziecka w sprawy dotyczące finansów. Angażowanie dzieci w konflikty majątkowe nie będzie dobrze widziane w sądzie.

Opis do sądu – Należy wskazać, kiedy po raz ostatni widział się Pan z dzieckiem, jakie są relacje ojca z dzieckiem, jak spędza Pan z dzieckiem czas.

Co załączyć do pisma o ustalenie kontaktów?

Do sprawy o ustalenie kontaktów składamy:

  • Zupełny akt urodzenia dziecka
  • Korespondencja sms między stronami
  • Chronologiczny opis zdarzeń

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata