Odwołanie darowizny. „Pani adwokat, chcę odwołać darowiznę, gdyż synowa jest chora psychicznie – podobno ma chorobę dwubiegunową…”

Istota darowizny

Niewątpliwie ważna jest opinia psychiatry, który stwierdzi, czy dana osoba faktycznie jest chora.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Czym jest choroba psychiczna?

Choroby psychiczne to zaburzenia w obrębie mózgu, które prowadzą do często nieodwracalnych albo trudnych do wyleczenia zmian.

Czy sprawcy niepoczytalnemu w rozumieniu art. 31 § 1 k.k. nie można przypisać winy?

W mojej ocenie nie. Ze względu na swoją chorobę psychiczną dana osoba nie jest w stanie rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swoim postępowaniem. Jak możemy od osoby chorej oczekiwać prawidłowych zachowań?

Czy można odwołać darowiznę, bo okazało się, że synowa jest chora psychicznie? 

W mojej ocenie niewątpliwie będzie to trudny proces.

Bardzo ważny wyrok Sądu Najwyższego: „O tym, czy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością obdarowanego [ten, który otrzymał darowiznę], można przesądzić tylko biorąc pod uwagę całokształt okoliczności [zawsze istotne są indywidualne okoliczności] dotyczących zarówno darczyńcy jak i obdarowanego. Położenie nacisku przez sąd na długotrwałość i powtarzalność pewnych zachowań ma swoje znaczenie [każdy popełnia błąd – jednakże czy złe zachowania miały charakter okazjonalny czy stały?], ale nie może samo przez się przesądzać czy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością obdarowanego.” – teza wyroku SN z 4.02.2005r. (I CK 571/04).

Jaki jest termin na odwołanie darowizny?

Na odwołanie mamy 1 rok od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niewdzięczności. Odwołanie musi nastąpić w formie pisemnej poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Podstawa ustanowienia darowizny – bezpłatne przekazanie majątku Odwołanie darowizny

Artykuł 888 § 1 kodeksu cywilnego normuje umowę darowizny, poprzez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata