Opieka naprzemienna a alimenty Adwokat

Opieka naprzemienna a prawo do opieki na dzieckiem

Opieka naprzemienna Adwokat. Uważam, że w wielu przypadkach opieka naprzemienna jest najlepszym wyborem. Dlatego czekam niecierpliwie na moment, kiedy ujrzę to na stałe w kodeksie. Powiem więcej: kupię szampana i po pracy otworzę w kancelarii.

Tak! Zdecydowanie tak! Nie boję się otwarcie o tym mówić. Dlaczego tak długo na to czekamy? Opieka naprzemienna w innych krajach jest standardem.

W Polsce jednak jest bardzo rzadko stosowana, dlatego aby sąd mógł ją orzec, konieczna jest zgoda obydwojga rodziców. Jednakże najnowszy projekt autorów petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” ma to zmienić i wprowadzić opiekę naprzemienną jako standard, który sąd może orzec nawet przy sprzeciwie jednego z rodziców.

Czy przy opiece naprzemiennej nie płaci się alimentów?

Co do zasady rodzice powinni ze sobą współpracować i również w obszarze finansowym powinna być współpraca, zdarzają się sytuacje kiedy tej współpracy braki wówczas zasądzenie alimentów jest według Sądu konieczne. Jeśli masz wątpliwości albo potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej, zachęcam do kontaktu. PORADA PRAWNA 

Opieka naprzemienna Adwokat – Alienacja

Na stronie senatu znajdziemy informacje w tym zakresie. My prawnicy mamy czasem związane ręce… Dlatego zmiany w tym zakresie są konieczne! Mówię stop alienacji rodzicielskiej i w tym wpisie pragnę wskazać, jakie zmiany następują. Projekt ustawy stanowi realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej” PW-9-01/17 wniesionej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany mają na celu wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie.

Opieka naprzemienna a alimenty i opieka nad dzieckiem dla ojca – Regulacje prawne 

Obecnie mamy ograniczone możliwości w zakresie opieki naprzemiennej. Zdarzają się sytuację, iż ojcowie nie widzą dzieci kilka lat, a wszyscy tylko rozkładają ręce. Matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Większość moich klientów oraz badanych osób jest zadowolona z systemu opieki naprzemiennej. Jednakże w tym zakresie konieczne jest porozumienie… Dlaczego więc, kiedy większość rodziców wyraża satysfakcję ze sprawowania opieki naprzemiennej nad swoimi dziećmi, nie mamy jej w kodeksie?

Prawo do opieli nad dzieckiem dla ojca a alienacja rodzicielska – Co może się zmienić

Niestety, dobro dzieci jest zagrożone. Muszą być zmiany w tym zakresie! Koniecznie!

Planowane zmiany w zakresie opieki naprzemiennej:

Tutaj można podpisać petycję:

STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ – petycja

Prawo do opieki na dzieckiem a regulacje sądowe

W pierwszej kolejności to wy jako rodzice musicie się zastanowić, jak widzicie podział w wychowaniu dziecka. Metody wychowania są różne i wszystko zależy od tego, jaka jest wasza sytuacja materialna. Jaki jest Wasz system czasu pracy? Czy mieszkacie w jednym mieście? Czy macie możliwości wychowywania dziecka w systemie opieki naprzemiennej? Wszystkie kwestie związane z tymi rzeczami, o których wyżej piszę, są bardzo istotne, dlatego też każdą sytuację należy indywidualnie rozpatrywać. Plan wychowawczy Opieka naprzemienna Wzór Ja osobiście uważam, że jeżeli rodzice mieszkają w jednym mieście albo mają możliwość dojeżdżać, to opieka naprzemienna jest świetnym rozwiązaniem.

Sądy wciąż są innego zdania.

Oczywiście jest to moje zdanie jako adwokata, który zajmuje się od kilku lat sprawami rodzinnymi. Jak najbardziej szanuję, jeżeli ktoś ma w tej kwestii inny pogląd.

W poniższym filmie mówię o badaniach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, których rekomendacje są bardzo istotne przy wydawaniu wyroku dot. opieki nad dziećmi:

Opieka naprzemienna – Kiedy jest dobrym rozwiązaniem?

Dlatego też uważam, że wychowywanie dziecka od najmłodszych lat w systemie opieki naprzemiennej jest znakomitym rozwiązaniem. Osobiście tak wychowuję swoje dziecko i jestem zadowolona.

Jednakże moje dziecko miało trzy lata, kiedy rozstałam się z jego tatą, wobec czego mój syn już od trzech lat żyje w tym systemie. Przede wszystkim dziecko musi widzieć, że rodzice są zgodni i nie ma między nimi problemu.

Na przykładzie swojego dziecka widzę, że jeśli rodzice są zgodni, kiedy razem się widzimy, kiedy idziemy razem na pizzę, do parku, to jest szczęśliwe. Dlatego ważne, żeby dziecko od czasu do czasu zobaczyło razem żyjących w zgodzie rodziców. Nie mam nic przeciwko, aby tata mojego syna odwiedził syna w moim mieszkaniu. Są to rzeczy bardzo istotne, dlatego wszystko trzeba robić z myślą o tym, żeby dziecko było szczęśliwe.

Uważam, że rozstanie rodziców jest dla dziecka bardzo trudnym przeżyciem, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby ten stres zminimalizować. Jednakże nie zawsze jest to możliwe. Oczywiście są sytuacje, w których rodzice żyją oddzielnie i nie ma takiej możliwości, gdyż dzieli ich kilkadziesiąt kilometrów, a każdy z nich ma stałą pracę i nie może opuścić swojego miejsca zamieszkania. Wtedy są trudności w realizowaniu takiej opieki naprzemiennej.

Dziecko im starsze tym trudniej mu zaakceptować opiekę naprzemienną

Inna sytuacja, którą zauważyłam: kiedy dziecko jest starsze, na przykład ma 14 lat i w danym miejscu zamieszkania ma kolegów, szkołę, tak naprawdę troszkę oddala się od rodziców, zaczyna swoje życie. Życie ze swoimi znajomymi, kolegami, koleżankami. Dlatego wtedy nie chce żyć na dwa domy.

Dlatego należy każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie tam gdzie dziecko jest szczęśliwe, ile ma lat, gdzie najlepiej się czuję, i najważniejsze w pewnym momencie jest zdanie dziecka. Tak, jest możliwość, aby sąd nie czekając na specjalistyczne badania, porozmawiał wcześniej z dzieckiem oraz poznał jego zdanie co do tego, jak wygląda jego sytuacja.

Opieka naprzemienna a alimenty – Dziecko chce mieszkać z tatą?

Może być taka sytuacja, kiedy to dziecko najpierw zamieszkuje z mamą, a później okazuje się, że tak naprawdę dziecko chce mieszkać z tatą. Dziecko chce mieszkać z ojcem – Czy mężczyzna ma szansę? Bardzo często dochodzi do sytuacji, że wtedy określamy miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu.

Dlatego, jak to się mówi, nie wszystko stracone. Jeżeli jest wyrok niekorzystny dla Ciebie i wyczerpałeś na ten moment wszystkie drogi, to poczekaj chwilę i odbuduj swoją relację z dzieckiem. 

Wszystkie rzeczy związane z dziećmi są zmienne. Kwestie związane z alimentami, z kontaktami, z władzą rodzicielską są rzeczami zmiennymi i w każdej sytuacji mogą ulec zmianie. Kiedy zmieni się  sytuacja materialna masz prawo wystąpić do Sądu Rejonowego i dokonać zmiany danych postanowień.

Opieka naprzemienna Adwokat – Walka o wysokie alimenty? Niestety…

Na podstawie swoich spraw zauważyłam, że bardzo często rodzice walczą nie patrząc na dobro dziecka. Zależy im przede wszystkim na uzyskaniu wysokich alimentów, to jest ich priorytetem. Tak naprawdę w ogóle zapominają o tym, co jest ważne dla dziecka i czego dziecko chce.

Najczęściej ta sytuacja dotyka właśnie mężczyzn, którym odbiera się dzieci z uwagi na fakt, iż kobieta chce wysokich alimentów, a w szczególności, kiedy mężczyzna osiąga wysokie dochody. Dlatego powinieneś zachować ostrożność. 

Case Study

„Chcę opieki naprzemiennej, a żona wystąpiła o alimenty. Urządziłem pokój dziecku i myślałem, że mamy opiekę naprzemienną.”

Jeżeli otrzymał Pan postanowienie w zakresie zabezpieczenia, ma Pan 7 dni, aby złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia. Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia można wnieść zażalenie do Sądu wyższej instancji. Warto skierować w takiej sytuacji sprawę do mediacji.

Opieka naprzemienna a kontakty – jaka różnica 

Jeżeli spotyka się Pan z dzieckiem 2 razy w tygodniu oraz w co 2 weekend, to w świetle prawa są to kontakty. Jeżeli chce Pan to zmienić, trzeba złożyć wniosek do sądu rejonowego o ustalenie pieczy naprzemiennej. Jednakże w obliczu przepisów nie jest to rzecz łatwa.

Ustanowienie opieki naprzemiennej nie zwalnia Pana z obowiązku ponoszenia kosztów. Wobec tego niezależnie od postępowania w zakresie opieki naprzemiennej, w sprawie o alimenty trzeba kwestionować koszty.

Przede wszystkim należy się zastanowić nad celem i jasno go sprecyzować.

Jeżeli już otrzymał Pan pozew o alimenty – musi Pan wnieść odpowiedź w ciągu 14 dni  (co do zasady). Chyba że jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia – wówczas niezwłocznie.

Czas z dzieckiem a opieka naprzemienna 

Jeżeli spędza dużo czasu z dzieckiem, warto dokładnie wyliczyć, jaki jest to czas – w odpowiedzi można powołać się na to, że spędza Pan z dzieckiem 50% czasu i przedstawić w tym zakresie dowody. Niekiedy załączam również kalendarze, np. z ostatnich 3 miesięcy i tam pokazuję, jak ten kontakt rzeczywiście wygląda.

Za pomocą dowodów należy również wykazać, jak wygląda sytuacja opiekuńczo-wychowawcza, czy zapewnia Pan dziecku jego własny pokój itp. Należy wskazać, jakie czynności wykonuje Pan przy dziecku oraz załączyć dowody na okoliczność ponoszenia kosztów związanych z regularną i stałą pieczą nad dzieckiem.

Bardzo ważne

W pozwie o alimenty znajduje się tabelka pt. „koszty utrzymania”. W odpowiedzi należy odnieść się do zawartych w niej zapisów. Polecam przepisać przedstawioną tabelkę, a następnie stworzyć obok nową kolumnę i w przejrzysty sposób ustosunkować się do niej, podając argumenty.

Następnie proszę przedstawić swoją tabelę, w której wskaże Pan ponoszone przez siebie koszty, np. za czynsz, kredyt, kredyt w zakładzie pracy, na rzecz dziecka (w tym dodatkowe opłaty związane z dzieckiem). Ważne, aby zestawić sumę kosztów z osiąganymi przez Pana dochodami. W tabeli powinny znaleźć się koszty związane z opieką nad dzieckiem – wówczas można przedstawić, jak i kiedy spędza Pan czas z dzieckiem i jakie ponosi Pan w związku z tym koszty.

Jeżeli urządził Pan pokój dziecka, wówczas należy przedstawić sądowi zdjęcia oraz wykaz zakupów.

Nadto warto odnieść się do argumentów z pozwu. Na przykład – jeżeli matka – niezgodnie z prawdą – twierdzi, że to ona w trakcie choroby dziecka sprawuje nad nim opiekę, należy opisać stan faktyczny i wykazać, że matka kłamie. Proszę pamiętać, że każdy w swojej sprawie jest najlepszym adwokatem, bo zna argumenty, które mogą przekonać sąd.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące opieki naprzemiennej:

Czy opieka naprzemienna zwalnia z obowiązku płacenia alimentów?

W zasadzie, rodzice powinni współpracować, włącznie z obszarem finansowym. Niemniej jednak, gdy współpraca jest niemożliwa, sąd może zadecydować o zasądzeniu alimentów. Istnieją okoliczności, które determinują taką potrzebę, a konieczność płacenia alimentów pozostaje niezależna od ustalenia opieki naprzemiennej.

Czy sąd może orzec opiekę naprzemienną pomimo sprzeciwu jednego z rodziców?

Projekt ustawy „Stop alienacji rodzicielskiej” dąży do uczynienia opieki naprzemiennej standardem, który sąd mógłby orzec nawet w przypadku sprzeciwu jednego z rodziców. Jednakże obecnie, konieczna jest zgoda obu rodziców.

Jakie są najczęstsze trudności w przypadku opieki naprzemiennej?

Trudności mogą wynikać z różnych czynników, takich jak trudności w porozumieniu się między rodzicami, sytuacja materialna, odległość między domami, a także preferencje i dobro dziecka. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

Czy dziecko może mieć wpływ na decyzję sądu dotyczącą opieki naprzemiennej?

Tak, sąd może wziąć pod uwagę zdanie dziecka, szczególnie w przypadkach, gdy jest ono już na tyle dojrzałe, aby wyrazić swoje preferencje. Wartościowe jest także uwzględnienie zdania dziecka w procesie sądowym.

Czy możliwe jest zmienienie ustaleń dotyczących opieki naprzemiennej i alimentów w przyszłości?

Tak, zmiany w sytuacji materialnej czy życiowej rodziców mogą wymagać modyfikacji ustaleń sądowych dotyczących opieki naprzemiennej oraz alimentów. W takim przypadku możliwe jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu w celu dokonania zmiany.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .