oświadczenie o cofnięciu pozwu

Oświadczenie o cofnięciu pozwu o rozwód Wzór

Zdarza się, że zbyt pochopnie podchodzimy do sprawy i zbyt wcześnie składamy pozew o rozwód. W pewnym momencie uświadamiamy sobie, że możemy stracić rodzinę… Jest to moment zwrotny, w którym decydujemy się jednak na cofnięcie pozwu o rozwód.

W ostatnim czasie napisał do mnie klient z prośbą o pomoc w zakresie cofnięcia pozwu o rozwód. Jego żona dopuściła się zdrady. Mąż chciał jednak ratować małżeństwo i wybaczył żonie. 

Poniżej prezentuję wzór oświadczenia o cofnięciu pozwu. Przed złożeniem pisma należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Jak cofnąć pozew o rozwód?

Oświadczenie o cofnięciu pozwu – w całości lub w części – można wnieść na piśmie do sądu lub ustnie podczas rozprawy.

Polecam Państwu oczywiście dokonać tej czynności wcześniej w formie pisemnej, to znaczy wysłać do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu. Dzięki temu unikniecie Państwo wyznaczenia rozprawy tudzież konieczności stawienia się na rozprawie. Należy po prostu poinformować sąd o cofnięciu pozwu o rozwód. Nie polecam Państwu zaniechania tej czynności. PORADA PRAWNA 

Kiedy można cofnąć pozew?

Miłość miłością, rozwód rozwodem, jednakże jesteśmy w sądzie i tutaj mamy paragrafy.

Zgodnie z art. 203 § 1: Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Jeżeli natomiast sąd już wysłał odpis pozwu do drugiej strony i druga strona również wnosi o rozwiązanie związku małżeńskiego, wówczas w praktyce konieczne jest, aby dwie strony wyraziły na to zgodę.

Co jeśli to druga strona złożyła pozew, a Ty nie zgadasz się na rozwód? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj film na moim kanale YouTube:

Jakie są skutki cofnięcia pozwu?

Zgodnie z art. 203 k.p.c.:

  • 1.  Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Nie wywołuje żadnych skutków.

  • 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

Co zrobić, kiedy jest już wyznaczona rozprawa?

W takiej sytuacji proponuję złożyć wniosek o cofnięcie pozwu wraz z załączonym oświadczeniem drugiej strony co do woli cofnięcia pozwu oraz wniosek o odroczenie terminu rozprawy.

  • 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

W praktyce bardzo często sąd również chce oświadczenia woli drugiej strony w momencie, gdy jest już odpowiedź na pozew o rozwód i są podjęte w sprawie określone działania – na przykład, gdy zostało już wydane postanowienie.

Przepis 

  • 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Oczywiście wszystko powinno mieć swoje uzasadnienie. Wobec tego proponuję również takie oświadczenie o cofnięciu pozwu uzasadnić. 

W uzasadnieniu najczęściej powołujemy się na to, że widzimy szanse na ratowanie związku.

Tak, wniosek o cofnięcie pozwu jest uzasadniony w sytuacji, gdy przynajmniej jedna strona pragnie przerwać postępowanie w sprawie.

Kiedy będziemy mieli pewność, że sprawa jest zakończona?

Cofnięcie pozwu prowadzi do umorzenia postępowania. W związku z tym sąd w tym zakresie musi wydać odpowiednie postanowienie dotyczące umorzenia postępowania. Takie postanowienie powinno być stronom dostarczone.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące cofnięcia pozwu o rozwód:

Czy mogę cofnąć pozew o rozwód, jeśli już została wyznaczona rozprawa?

Tak, można złożyć wniosek o cofnięcie pozwu wraz z załączonym oświadczeniem drugiej strony co do woli cofnięcia pozwu oraz wniosek o odroczenie terminu rozprawy.

Czy istnieją jakieś skutki po cofnięciu pozwu o rozwód?

Cofnięcie pozwu nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

Czy istnieje możliwość niedopuszczenia cofnięcia pozwu?

Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Kiedy będę miał pewność, że sprawa jest zakończona po cofnięciu pozwu?

Cofnięcie pozwu prowadzi do umorzenia postępowania. W związku z tym sąd musi wydać odpowiednie postanowienie dotyczące umorzenia postępowania, które będzie dostarczone stronom.https://www.traditionrolex.com/28

Czy mogę cofnąć pozew o rozwód, jeśli sąd już wysłał odpis pozwu do drugiej strony?

Tak, możliwe jest cofnięcie pozwu nawet po wysłaniu odpisu pozwu do drugiej strony.  Konieczne jest jednak uzyskanie zgody drugiej strony na cofnięcie pozwu.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: Wzory. Tagi: , , , , .