Oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Co zrobić, żeby cofnąć pozew o rozwód?

Zdarza się, że zbyt pochopnie podchodzimy do sprawy i zbyt wcześnie składamy pozew o rozwód. W pewnym momencie uświadamiamy sobie, że możemy stracić rodzinę… Jest to moment zwrotny, w którym decydujemy się jednak na cofnięcie pozwu o rozwód.

W ostatnim czasie napisał do mnie klient z prośbą o pomoc w zakresie cofnięcia pozwu o rozwód. Jego żona dopuściła się zdrady. Mąż chciał jednak ratować małżeństwo i wybaczył żonie. 

Poniżej prezentuję wzór oświadczenia o cofnięciu pozwu. Przed złożeniem pisma należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Jak cofnąć pozew o rozwód?

Oświadczenie o cofnięciu pozwu – w całości lub w części – można wnieść na piśmie do sądu lub ustnie podczas rozprawy.

Polecam Państwu oczywiście dokonać tej czynności wcześniej w formie pisemnej, to znaczy wysłać do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu. Dzięki temu unikniecie Państwo wyznaczenia rozprawy tudzież konieczności stawienia się na rozprawie. Należy po prostu poinformować sąd o cofnięciu pozwu o rozwód. Nie polecam Państwu zaniechania tej czynności. 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Kiedy można cofnąć pozew?

Miłość miłością, rozwód rozwodem, jednakże jesteśmy w sądzie i tutaj mamy paragrafy.

Zgodnie z art. 203 § 1: „Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku”.

Jeżeli natomiast sąd już wysłał odpis pozwu do drugiej strony i druga strona również wnosi o rozwiązanie związku małżeńskiego, wówczas w praktyce konieczne jest, aby dwie strony wyraziły na to zgodę.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Jakie są skutki cofnięcia pozwu?

Zgodnie z art. 203 k.p.c.:

  • 1.  Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Nie wywołuje żadnych skutków.

  • 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

Co zrobić, kiedy jest już wyznaczona rozprawa?

W takiej sytuacji proponuję złożyć wniosek o cofnięcie pozwu wraz z załączonym oświadczeniem drugiej strony co do woli cofnięcia pozwu oraz wniosek o odroczenie terminu rozprawy.

  • 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

W praktyce bardzo często sąd również chce oświadczenia woli drugiej strony w momencie, gdy jest już odpowiedź na pozew o rozwód i są podjęte w sprawie określone działania – na przykład, gdy zostało już wydane postanowienie.

Przepis 

  • 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Oczywiście wszystko powinno mieć swoje uzasadnienie. Wobec tego proponuję również takie oświadczenie o cofnięciu pozwu uzasadnić. 

W uzasadnieniu najczęściej powołujemy się na to, że widzimy szanse na ratowanie związku.

Tak, wniosek o cofnięcie pozwu jest uzasadniony w sytuacji, gdy przynajmniej jedna strona pragnie przerwać postępowanie w sprawie.

Kiedy będziemy mieli pewność, że sprawa jest zakończona?

Cofnięcie pozwu prowadzi do umorzenia postępowania. W związku z tym sąd w tym zakresie musi wydać odpowiednie postanowienie dotyczące umorzenia postępowania. Takie postanowienie powinno być stronom dostarczone. 

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata