„Planuję rozwód. Chcę rozwodu z żoną. Mamy 2 dzieci. Chcę odejść, bo nie mogę już z żoną wytrzymać. Za wszystko płacę ja, wciąż mieszkamy razem”.

Rozwód zaczynamy od strategii: wina czy bez winy? 

Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – czy jest sens dochodzenia winy czy nie? Jeżeli żona jest osobą karaną i swoim zachowaniem znacznie przyczyniła się do rozpadu pożycia, wówczas polecam opisać kwestie, które były problematyczne, ale jednocześnie odstąpić od orzekania o winie, wskazując, że zależy Panu na jak najszybszym uregulowaniu łączących Was spraw.

Pieniądze – ważny jest dzień rozdzielności. Jeżeli nie macie umowy majątkowej zawartej u notariusza, wówczas jest kilka możliwości.

A)    Dzień uprawomocnienia się wyroku.

B)    Umowa majątkowa małżeńska – zawarta u notariusza.

C)    Ustanowienie rozdzielności przez sąd rejonowy.

Dzień rozdzielności jest kluczowy. Liczy się saldo na kontach.

Pieniądze posiadane przed zawarciem związku małżeńskiego są majątkiem osobistym i nie zaliczają się do majątku małżeńskiego.

Więcej: Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

Przede wszystkim należy pamiętać, że sąd rozwodowy (sąd okręgowy) nie zajmuje się w ogóle majątkiem – chyba że strony są zgodne. Jednakże sąd okręgowy – w przypadku sporu w zakresie alimentów – może poprosić o zeznania podatkowe, jak również wyciągi z kont.

Rzadko, ale zdarza się, że sąd składa zapytanie do systemu Ognivo.

Ja w sprawach rozwodowych zawsze proponuję jednak opisać, co działo się w małżeństwie. Nie polecam typowych wzorów pt.: „rozbieżność charakterów”. Dlaczego?

Hipotetycznie załóżmy, że opisuje Pan jej winę, jednak odstępuje od dochodzenia winy z uwagi na dobro dzieci i chęć szybkiego rozwiązania małżeństwa. Wówczas żona musi odpowiedzieć na pozew. Dobry adwokat niewątpliwie doradzi jej, że eskalacja w zakresie winy nie ma sensu.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Co daje wina w procesie rozwodowym? Planuję rozwód

Jeżeli zostanie orzeczony rozwód z wyłącznej winy, wówczas małżonek niewinny ma prawo żądać alimentów za pogorszenie sytuacji materialnej. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie można wnosić o alimenty tylko i wyłącznie wtedy, gdy małżonek popadnie w niedostatek.

Zagrożenie

Uważam, że w niektórych sytuacjach wskazane jest, żeby to mężczyzna jako pierwszy złożył pozew o rozwód. Dlaczego? Z tego względu, że małżonka może złożyć sprawę do sądu o rozwiązanie małżeństwa wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny.

Co z dziećmi przy rozwodzie? Planuję rozwód

Przede wszystkim trzeba ustalić trzy kwestie związane z dziećmi.

A) Kontakty 

Można zaproponować co 2 weekend od piątku od odebrania dzieci z placówki edukacyjnej bądź o 13:00 z domu do godziny 19:00 w niedzielę poza miejscem zamieszkania i pod nieobecność matki.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy uda nam się zrealizować kontakty w tygodniu, wówczas można porozumieć się albo zaproponować, że chciałby Pan dodatkowo, ale bez wpisywania do wyroku, albowiem obowiązki służbowe mogą hamować realizację kontaktów.

Można również ustalić kontakty w tygodniu – np. w każdą środę od odebrania dzieci z placówki oświatowej do godziny 19:00.

B) Alimenty 

Zaczynamy od kosztów utrzymania dziecka.

Przykład: dziecko – 8 lat

Przede wszystkim patrzymy, jaki jest miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Wyżywienie – 600 zł

Obiady w szkole – 300 zł.

Szkoła – prywatna czy państwowa – państwowa średnio 100 zł

Wycieczki / kolonie – 50 zł

Odzież, obuwie – średnio miesięcznie – 150 zł

Czy dziecko choruje? Przeziębienia standardowo

Czy przewlekle choruje? Nie – wówczas koszt w tym obszarze to ok. 50 zł.

Czy dziecko korzysta ze stomatologa? Tak – 50 zł

Rozrywka – 50 zł

Chemia, kosmetyki – 50 zł

Cel mieszkaniowy – 700 zł

Zajęcia dodatkowe – Na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza – 200 zł + 150 zł

Koszt utrzymania dziecka – ok. 2450 zł

Wówczas trzeba zaproponować, w jakiej wysokości życzy Pan sobie partycypować w kosztach.

Oczywiście pamiętajmy, iż przy zmianie okoliczności zawsze można zmienić wysokość świadczenia alimentacyjnego.

C) Władza rodzicielska

Ponadto należy zdecydować, czy wnosi Pan o ustalenie władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców czy ograniczenie władzy drugiemu rodzicowi. Pierwsza opcja jest wskazana, jeżeli żona nie eskaluje konfliktu.

Więcej: Władza rodzicielska – co musi wiedzieć każdy ojciec

Dowody w sprawie o rozwód Planuję rozwód

Przede wszystkim nie trzeba od razu składać wszystkich posiadanych dowodów. Faktycznie, dowody powinny zostać przekazane przy pierwszej czynności, jednakże ja zamieszczam w piśmie informację, że dowody zostaną przedstawione w późniejszym etapie w przypadku, gdy druga strona będzie chciała eskalować konflikt.

Świadek na okoliczność dobra dziecka

W województwie mazowieckim jest konieczność powołania świadka, który poświadczy o sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka (Jak wygląda sytuacja dzieci? Czy są przygotowane do rozstania?).

Ważna kwestia – ustanie więzi małżeńskich

Przede wszystkim, aby w ogóle mogło dojść do rozwodu, między małżonkami muszą ustać łącznie trzy więzi:

Gospodarcza – jeżeli mieszkacie razem, to jest problem. Trzeba zaprzestać wspólnego wykonywania czynności gospodarczych. Nie zawsze wspólne zamieszkanie oznacza wspólność gospodarczą.

Fizyczna – małżonkowie powinni zaniechać współżycia.

Duchowa – małżonkowie powinni przestać darzyć się uczuciem.

Reasumując, w takich sytuacjach trzeba spojrzeć na sprawę rodzinną strategicznie. Proponuję rozwód bez orzekania o winie, władzę dla obojga, ustalić elastycznie kontakty z dziećmi, alimenty po 1000 zł, zaś kwestię majątku i podziału zostawić na późniejszy etap postępowania.

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata