Planuję rozwod warszawa

Planuję rozwód – Pierwszy krok!

Planuję rozwód. Chcę rozwodu z żoną. Mamy 2 dzieci. Chcę odejść, bo nie mogę już z żoną wytrzymać. Za wszystko płacę ja, wciąż mieszkamy razem.

Rozwód zaczynamy od strategii: wina czy bez winy? 

Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – czy jest sens dochodzenia winy czy nie? Jeżeli żona jest osobą karaną i swoim zachowaniem znacznie przyczyniła się do rozpadu pożycia, wówczas polecam opisać kwestie, które były problematyczne, ale jednocześnie odstąpić od orzekania o winie, wskazując, że zależy Panu na jak najszybszym uregulowaniu łączących Was spraw.

Masz wątpliwości? Zapraszam na PORADĘ PRAWNĄ 

Pieniądze – ważny jest dzień rozdzielności. Jeżeli nie macie umowy majątkowej zawartej u notariusza, wówczas jest kilka możliwości.

A)    Dzień uprawomocnienia się wyroku.

B)    Umowa majątkowa małżeńska – zawarta u notariusza.

C)    Ustanowienie rozdzielności przez sąd rejonowy.

Dzień rozdzielności jest kluczowy. Liczy się saldo na kontach.

Pieniądze posiadane przed zawarciem związku małżeńskiego są majątkiem osobistym i nie zaliczają się do majątku małżeńskiego. Jeśli chcesz więcej, przeczytaj ten wpis: Majątek przed ślubem 

Przede wszystkim należy pamiętać, że sąd rozwodowy (sąd okręgowy) nie zajmuje się w ogóle majątkiem – chyba że strony są zgodne. Jednakże sąd okręgowy – w przypadku sporu w zakresie alimentów – może poprosić o zeznania podatkowe, jak również wyciągi z kont.

Rzadko, ale zdarza się, że sąd składa zapytanie do systemu Ognivo.

Ja w sprawach rozwodowych zawsze proponuję jednak opisać, co działo się w małżeństwie. Nie polecam typowych wzorów pt.: „rozbieżność charakterów”. Dlaczego? 

Hipotetycznie załóżmy, że opisuje Pan jej winę, jednak odstępuje od dochodzenia winy z uwagi na dobro dzieci i chęć szybkiego rozwiązania małżeństwa. Wówczas żona musi odpowiedzieć na pozew. Pozew o rozwód bez orzekania o winie Wzór Dobry adwokat niewątpliwie doradzi jej, że eskalacja w zakresie winy nie ma sensu.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Co daje wina w procesie rozwodowym? Planuję rozwód

Jeżeli zostanie orzeczony rozwód z wyłącznej winy, wówczas małżonek niewinny ma prawo żądać alimentów za pogorszenie sytuacji materialnej. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie można wnosić o alimenty tylko i wyłącznie wtedy, gdy małżonek popadnie w niedostatek.

Zagrożenie

Uważam, że w niektórych sytuacjach wskazane jest, żeby to mężczyzna jako pierwszy złożył pozew o rozwód. Dlaczego? Z tego względu, że małżonka może złożyć sprawę do sądu o rozwiązanie małżeństwa wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny.

Oceń gotowość do rozwodu

Poniżej znajdziesz zestaw pytań, które mogą pomóc w ocenie Twojej gotowości. Każde pytanie należy ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 „zdecydowanie się zgadzam”.

Pytania dotyczące gotowości emocjonalnej:

Czy…:

 • poczyniłem/aś wystarczające starania, aby rozwiązać problemy w małżeństwie (np. terapia małżeńska, mediacja)? 
 • czuję się emocjonalnie przygotowany/a do życia bez mojego partnera/mojej partnerki? 
 • jestem gotowy/a na zmiany w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, które mogą nastąpić po rozwodzie? 
 • zrozumiałem/am własny udział w problemach małżeńskich i pracuję nad sobą? 
 • jestem przekonany/a, że rozwód to najlepsze rozwiązanie dla mojego obecnego stanu życia?

Pytania dotyczące przygotowania merytorycznego:

Czy…:

 • zebrałem/am wszystkie niezbędne dokumenty finansowe i prawne (np. wyciągi bankowe, akty własności, polisy ubezpieczeniowe)? 
 • zapoznałem/am się z prawem rodzinnym obowiązującym w mojej jurysdykcji?
 • skonsultowałem/am się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym? 
 • mam plan finansowy na okres procesu rozwodowego i czas po jego zakończeniu? 
 • rozważyłem/am kwestie opieki nad dziećmi (jeśli dotyczy) i mam wstępny plan dotyczący ich dobra?

Ocena:

 • 45-50 pkt. – Wydajesz się być dobrze przygotowany/a zarówno emocjonalnie, jak i praktycznie do podjęcia procesu rozwodowego. 
 • 35-44 pkt. – Jesteś na dobrej drodze, ale mogą istnieć pewne obszary, które wymagają dodatkowego przygotowania lub przemyślenia. 
 • 25-34 pkt. – Możliwe, że potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie się do rozwodu, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i praktycznym.
 • Poniżej 25 pkt. – Może warto rozważyć dalsze eksplorowanie swoich opcji i uczuć, a także szukać dodatkowych informacji i wsparcia przed podjęciem decyzji o rozwodzie.

Co z dziećmi przy rozwodzie? Planuję rozwód

Przede wszystkim trzeba ustalić trzy kwestie związane z dziećmi.

A) Kontakty 

Można zaproponować co 2 weekend od piątku od odebrania dzieci z placówki edukacyjnej bądź o 13:00 z domu do godziny 19:00 w niedzielę poza miejscem zamieszkania i pod nieobecność matki.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy uda nam się zrealizować kontakty w tygodniu, wówczas można porozumieć się albo zaproponować, że chciałby Pan dodatkowo, ale bez wpisywania do wyroku, albowiem obowiązki służbowe mogą hamować realizację kontaktów.

Można również ustalić kontakty w tygodniu – np. w każdą środę od odebrania dzieci z placówki oświatowej do godziny 19:00. Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

B) Alimenty 

Zaczynamy od kosztów utrzymania dziecka.

Przykład: dziecko – 8 lat

Przede wszystkim patrzymy, jaki jest miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Wyżywienie – 600 zł

Obiady w szkole – 300 zł.

Szkoła – prywatna czy państwowa – państwowa średnio 100 zł

Wycieczki / kolonie – 50 zł

Odzież, obuwie – średnio miesięcznie – 150 zł

Dziecko choruje? Przeziębienia standardowo

Czy dziecko przewlekle choruje? Nie – wówczas koszt w tym obszarze to ok. 50 zł.

Dziecko korzysta ze stomatologa? Tak – 50 zł

Rozrywka – 50 zł

Chemia, kosmetyki – 50 zł

Cel mieszkaniowy – 700 zł

Zajęcia dodatkowe – Na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza – 200 zł + 150 zł

Koszt utrzymania dziecka – ok. 2450 zł

Wówczas trzeba zaproponować, w jakiej wysokości życzy Pan sobie partycypować w kosztach.

Oczywiście pamiętajmy, iż przy zmianie okoliczności zawsze można zmienić wysokość świadczenia alimentacyjnego. Zażalenie na alimenty. Co najważniejsze w alimentach!

C) Władza rodzicielska

Ponadto należy zdecydować, czy wnosi Pan o ustalenie władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców czy ograniczenie władzy drugiemu rodzicowi. Pierwsza opcja jest wskazana, jeżeli żona nie eskaluje konfliktu.

Dowody w sprawie o rozwód Planuję rozwód

Przede wszystkim nie trzeba od razu składać wszystkich posiadanych dowodów. Faktycznie, dowody powinny zostać przekazane przy pierwszej czynności, jednakże ja zamieszczam w piśmie informację, że dowody zostaną przedstawione w późniejszym etapie w przypadku, gdy druga strona będzie chciała eskalować konflikt.

Świadek na okoliczność dobra dziecka

W województwie mazowieckim jest konieczność powołania świadka, który poświadczy o sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka (Jak wygląda sytuacja dzieci? Czy są przygotowane do rozstania?). Świadek przy rozwodzie. O co będzie pytany?

Ważna kwestia – ustanie więzi małżeńskich

Przede wszystkim, aby w ogóle mogło dojść do rozwodu, między małżonkami muszą ustać łącznie trzy więzi:

Gospodarcza – jeżeli mieszkacie razem, to jest problem. Trzeba zaprzestać wspólnego wykonywania czynności gospodarczych. Nie zawsze wspólne zamieszkanie oznacza wspólność gospodarczą.

Fizyczna – małżonkowie powinni zaniechać współżycia.

Duchowa – małżonkowie powinni przestać darzyć się uczuciem.

Reasumując, w takich sytuacjach trzeba spojrzeć na sprawę rodzinną strategicznie. Proponuję rozwód bez orzekania o winie, władzę dla obojga, ustalić elastycznie kontakty z dziećmi, alimenty po 1000 zł, zaś kwestię majątku i podziału zostawić na późniejszy etap postępowania.

Planuję rozwód: Najczęstsze pytania

Jak rozpocząć proces rozwodowy?

Najpierw warto zastanowić się nad strategią, czy chcesz prowadzić sprawę z orzekaniem o winie czy bez winy. Następnie skonsultuj się z prawnikiem, który pomoże ci zrozumieć proces i przygotować niezbędną dokumentację.

Czy istnieje obowiązek dochodzenia winy w procesie rozwodowym?

Nie, możesz zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. Jednakże, jeśli istnieją poważne przyczyny, które przemawiają za orzeczeniem winy, możesz również podjąć taką drogę.

Kiedy następuje dzień rozdzielności majątkowej?

Dzień rozdzielności może być ustalony na kilka sposobów, w tym przez umowę majątkową u notariusza, ustanowienie przez sąd rejonowy, lub dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Czy sąd zajmuje się podziałem majątku w procesie rozwodowym?

Sąd zazwyczaj nie zajmuje się podziałem majątku, chyba że strony są zgodne. Dlatego ważne jest wcześniejsze porozumienie się w tej kwestii lub pozostawienie jej na późniejszy etap.

Jakie dokumenty i dowody są potrzebne w procesie rozwodowym?

Warto zebrać dokumenty finansowe i prawne, takie jak wyciągi bankowe, akty własności, polisy ubezpieczeniowe. Ponadto, istotne są dowody dotyczące okoliczności mających wpływ na decyzję o rozwodzie.

Jak ustalić kwestie związane z dziećmi w procesie rozwodowym?

Należy ustalić kwestie dotyczące kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów oraz władzy rodzicielskiej. Wszystkie te aspekty mogą być negocjowane między stronami lub orzeczone przez sąd.

Czy istnieje gotowa strategia rozwodowa?

Każdy przypadek jest inny, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże opracować spersonalizowaną strategię uwzględniającą wszystkie istotne czynniki.

Jak ocenić gotowość emocjonalną do rozwodu?

Istnieje zestaw pytań, które mogą pomóc ocenić gotowość emocjonalną do rozwodu, takie jak starania o rozwiązanie problemów w małżeństwie, akceptacja zmian w relacjach oraz zrozumienie własnego udziału w problemach.

Jak ustalić wysokość alimentów dla dzieci?

Wysokość alimentów zależy od kosztów utrzymania dziecka oraz możliwości finansowych rodziców. Warto sporządzić listę kosztów związanych z dzieckiem i ustalić wysokość alimentów na tej podstawie.

Czy można zmienić decyzje dotyczące rozwodu w późniejszym czasie?

Tak, wiele kwestii, takich jak kontakt z dziećmi czy wysokość alimentów, może być zmienianych w miarę zmiany okoliczności życiowych. Warto jednak mieć na uwadze, że decyzje sądu mogą być trudne do odwołania, dlatego warto rozważać je dokładnie przed podjęciem.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .