Podział majątku a ukrycie pieniędzy.

Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego małżonków.

W celu ustalenia czy przedmiotem majątku wspólnego są oszczędności blokowane przez małżonka na rachunkach bądź lokatach bankowych, sąd może zasięgać w odpowiednim banku informacji o stanie, a także o zawartości skrytek sejfowych oraz przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych. Niniejsza sytuacja została uregulowana w prawie bankowym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. w artykule 105. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Co może zrobić sąd?

Sąd może również zwrócić się do funduszy emerytalnych o informacji na temat stanu jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach przez każdego z małżonków. Istnieje również możliwość uzyskania danych z zakładu ubezpieczeń na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez małżonków.

Zatem sąd ma możliwość uzyskania pewnych informacji o tym, jaki jest stan majątkowy. Zgodnie z artykułem 684. Kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu ustala skład majątku wspólnego, zaś sam podział powinien obejmować cały majątek.

W praktyce najczęściej Sąd zobowiązuje strony do ujawnienia informacji – jeżeli informacje są niepełne – wówczas podejmuje odpowiednie kroki.

Więcej: Rozwód i podział majątku

Dochodzenie sądu – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

Czy mając na uwadze przepisy regulujące podział majątku sąd musi prowadzić dochodzenie z tej sprawie? W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż sąd powinien pouczyć małżonków i zwrócić im uwagę na potrzebę wykazania wszystkich składników majątku.

MĄŻ PRZEPISAŁ MAJĄTEK NA ŻONĘ I ZOSTAŁ OSZUKANY – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Niniejszy przepis nie daje wprost możliwości przeprowadzenia z urzędu dochodzenia jakie są składniki majątku i czy w ogóle istnieją. Jednakże jeżeli dla przykładu druga strona podejrzewa, że na rachunkach oszczędnościowych są ukryte pieniądze, to nie stanowi żadnej przeszkody ku temu, aby żądać od sądu zobowiązania drugiej strony do przedłożenia salda albo bezpośredniego zwrócenia się do banku w celu uzyskania informacji.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Rolą sądu jest ustalenie składników majątku. Ukrycie pieniędzy jest ekstremalnie trudne. Jeżeli sąd będzie chciał to sprawdzić, z pewnością to zrobi. W swojej 12-letniej praktyce widziałam różne metody ukrycia majątku… 

Jednakże pytanie czy faktycznie sąd będzie zwracał się o wykaz salda. Sąd przede wszystkim będzie nakłaniał małżonków do zgodnego podziału majątku. Być może w przypadku pojawienia się problematycznej kwestii będzie chciał skierować strony do mediacji.

Więcej: Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

A może usunę pieniądze i ich nie będzie?

W orzeczeniu z 18 sierpnia 1958 r. (1 CR 547/58) Sąd Najwyższy przyjął, że w razie nieuzasadnionego zbycia przedmiotów wspólnych przez jednego z małżonków i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody, temu ostatniemu należy się odszkodowanie w wysokości wartości połowy zbytego przedmiotu

Liczy się wysokość salda na dzień rozdzielności. 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5.

Ważny wyrok – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

W przypadku zużycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasadnionych potrzebami, współmałżonek nie może domagać się rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody (postanowienie SN z 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98).

 

Więcej:

Podział majątku – Masz działalność gospodarczą? Uważaj!

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata