Bezumowne korzystanie z rzeczy wspólnej. Była żona mieszka w Waszym domu? Wydaje Ci się, że nie możesz nic zrobić? W takiej sytuacji warto wystąpić do Sądu o podział majątku wspólnego i zażądać od niej uregulowania tej kwestii. Ponadto w niektórych sytuacjach możesz żądać odszkodowania!

Podział majątku – Bezumowne korzystanie z rzeczy wspólnej. Co zrobić?

Warto wezwać do zapłaty i skierować sprawę do Sądu. Jak?

W tym celu należy zażądać od drugiego małżonka pieniędzy. Przykładowo: “Wnoszę o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej. Od dnia rozwiązania małżeństwa upłynęło prawie X lat, a podział nieruchomości nie został dokonany.” Przede wszystkim zastanów się, ile miesięcy żona mieszka w Twoim domu i dokładnie wszystko przelicz. PORADA PRAWNA 

Podział majątku a bezumowne korzystanie – co robić?

Zgodnie z art. 34[1] KRO każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego. Ponadto uprawniony jest również do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Po ustaniu wspólności majątkowej zastosowanie znajduje art. 206 KC.

Często wzywam drugiego małżonka do płacenia. Efekt? Znakomity! 

Co więcej, zgodnie z art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. Czyli w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Nie masz nieruchomości na własność, a drugi małżonek tam mieszka?

Reasumując, powyższe regulacje prawne pozwalają małżonkowi (byłemu małżonkowi), który nie posiada nieruchomości wyłącznie do swojego użytku, domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, że należne właścicielowi wynagrodzenie to kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie. Oznacza to, że jako właściciel, możesz domagać się wynagrodzenia zgodnego ze średnią stawką rynkową za wynajem, wydzierżawienie lub oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania. (I ACa 566/2013, LexPolonica nr 8167489). 

Nie zwlekaj i upominaj się – adwokat od rozwodów radzi

Jeżeli Twoja żona będzie tam mieszkała długo, a Ty przez ten czas zaniechasz jakichkolwiek kroków, może się okazać, że po batalii sądowej i apelacjach, nie otrzymasz jednak pieniędzy. Inna sytuacja jest w przypadku, gdy żona uniemożliwia Ci korzystanie z Waszego wspólnego mieszkania. Ważne są na pewno dowody, że faktycznie tak było, a Ty próbowałeś się z nią porozumieć w kwestii podziału zysków czy sprawiedliwego użytkowania mieszkania.

Dlatego pamiętaj, aby opracować strategię działania. Przede wszystkim w razie wątpliwości nie wahaj się zwrócić do profesjonalnego pełnomocnika. Dobry adwokat z pewnością odpowiednio Ci doradzi i pomoże pokierować sprawą. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację, możesz prosto umówić się w Kalendarzu online.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata