Podział majątku

Przy rozwodzie niezwykle istotną kwestią jest podział wspólnego majątku.

W zależności od tego, czy była zawarta intercyza przed ślubem, czy małżonków łączyła umowa majątkowa małżeńska lub wspólność ustawowa, podział majątku będzie przebiegał inaczej. Jeżeli planujesz rozwód, to radzę Ci zaplanować go dobrze, w szczególności, jeżeli chodzi o Twoje sprawy majątkowe!

Zacznijmy od początku.

Różnice między wspólnością majątkową ustawową i umowną

Wspólność majątkowa może być ustawowa lub umowna. Ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa.

 

Wspólność ustawowa

 

Wspólność majątkowa umowna to, jak sama nazwa wskazuje, umowa. Dlatego dzięki pewnej umowie w formie aktu notarialnego możemy określić reguły wspólności majątkowej.

Niekiedy zdarzają się sytuacje, iż chcemy w trakcie trwania związku małżeńskiego, aby wspólność ustawowa ustała. Dlatego wtedy niezbędne jest podjęcie pewnych ruchów. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak wygląda między wami współpraca. Najłatwiejsza sytuacja jest wtedy, kiedy to drugi małżonek również chce rozdzielności. Wówczas sporządzacie rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego. Sytuacja się komplikuje, gdy drugi małżonek nie chce tej rozdzielności. Przyczyny są różne, jednak oczywiście chodzi tutaj głównie o pieniądze.

Małżonek

Dla przykładu: jeden z małżonków zarabia dużo oraz podejmuje ryzykowne kroki, zaś drugi zarabia bardzo mało i nie chce, aby drugi małżonek podejmował ryzyko związane z funduszami. To najczęściej w tym obszarze powstaje konflikt i strony nie znajdują porozumienia. Sytuacja jest prosta, gdy drugi małżonek zgadza się podpisać rozdzielność u notariusza. A co w sytuacji, kiedy się nie zgadza? W takich sytuacjach proponuję rozdzielność majątkowo przez sąd. Oczywiście procedura rozdzielności majątku przez sąd nie jest taka oczywista. Są konkretne przepisy określające sytuację, w której sąd może ustanowić rozdzielność majątkową przymusową.

Podział majątku

Reasumując, rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa może nastąpić jedynie w sytuacji:

  • Zawarcia między małżonkami majątkowej umowy małżeńskiej z chwilą jej zawarcia lub z dniem oznaczonym w umowie
  • Z chwilą oznaczoną w wyroku ustanawiającym przez sąd rozdzielności majątkowej
  • Moment uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków
  • Z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków
  • Uprawomocnienia się orzeczenia o separacji.

Czy warto podpisać intercyzę?

Często małżonkowie zastanawiają się, czy warto podpisać intercyzę.

Tutaj wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Musicie przeanalizować plusy i minusy rozdzielności majątkowej. Tutaj najczęściej pytanie jest kierowane przez osobę, która mniej zarabia, gdyż najczęściej to osoby zarabiające więcej chcą ustanowić rozdzielność. Stąd też należy zwrócić uwagę, dla kogo intercyza ma korzyści, a dla kogo nie.

 

Inne ważne artykułu:

 

Jeżeli zostanie podpisana intercyza, to w przypadku, gdy jeden z małżonków bogaci się, zaś drugi dla przykładu wychowuje dzieci, to dla tego drugiego zdecydowanie nie jest to korzystna sytuacja.

Pamiętajmy: cele zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej mogą być różne, na przykład zapewnienie bytu rodziny na wypadek czy też zapewnienie stabilizacji finansowej każdemu z małżonków.

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa powstaje w dniu podpisania umowy lub w momencie wskazanym w tej umowie. Można wprowadzić intercyzę w trakcie małżeństwa lub zrobić to przed jego zawarciem. Nie można jej ustanowić z datą wsteczną – to może zrobić jedynie sąd.

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Przepisy prawne, obok umownej wspólności majątkowej opisanej powyżej, przewidują jeszcze dwa rodzaje umów majątkowych małżeńskich: rozdzielność majątkową oraz rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Po ustaniu tej rozdzielności małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać jego wyrównania poprzez zapłatę lub przekazanie praw. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

 

W przypadku pytań skonsultuj się z dobrym adwokatem.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata