Porozumienie stron Plan wychowawczy.

Bez wątpienia porozumienie rozstających się rodziców w zakresie wychowania dziecka jest niezwykle ważne. Oczywiście możemy pobrać wzory planów wychowawcze z internetu, jednakże kluczowe jest, aby najpierw poznać sens zawartych w nich zapisów. Zawsze proponuję rodzicom zacząć od sprecyzowania celu.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Co to jest porozumienie rodzicielskie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej?

Jaką masz koncepcję wychowania dziecka po rozstaniu?

Porozumienie rodzicielskie jest pismem, które ma wykazać, że rozstający się małżonkowie potrafią ze sobą współpracować w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. W piśmie rodzice przestawiają uzgodniony plan wychowawczy i sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej.

Zdarza się, że rodzice ustępują od ustalenia kontaktów. To wielki błąd, gdyż później nie będzie możliwości egzekwowania kontaktów przed sądem. Ewentualnie czeka nas sprawa o ustalenie kontaktów.

Dokument składa się podczas sprawy o rozwód lub separację. Musimy dopilnować, aby zapisy znalazły się również w wyroku.

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. sąd uwzględni porozumienie rodzicielskie, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Pismo należy złożyć do sądu okręgowego, w którym odbywa się postępowania rozwodowe lub separacyjne.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jak można zawrzeć porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie może zostać zawarte:

a) Za pomocą mediacji prywatnej lub skierowania stron do mediacji przez sąd

b) Poprzez wzajemne ustalenia stron

Niezależnie, w jakiej formie zostanie zawarte porozumienie rodzicielskie, bardzo ważne jest, aby zapisy znalazły się w wyroku.

Porozumienie rodzicielskie jest istotne, gdyż możemy dokładnie określić sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Przykładowo można ustalić, żeby dziecko było odbierane z określonego miejsca, kto będzie odrabiał lekcje domowe i tym podobne. Nie polecam Państwu podpisywać porozumienia bez konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem, gdyż konsekwencje mogą być bardzo krzywdzące.

Czy warto zawrzeć porozumienie rodzicielskie?

Z całą pewnością porozumienie rodzicielskie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrafią wypracować wspólny plan w zakresie wychowania dziecka i zamierzają stosować się do jego zapisów.

Niestety, w przypadku konfliktów na tym polu zawarcie porozumienia może okazać się nieskuteczne.

Należy bowiem pamiętać, iż porozumienie pomiędzy rodzicami nie ma mocy orzeczenia sądu.

Reasumując, jeżeli między rodzicami będzie dochodziło do konfliktów, konieczne będzie wniesienie kolejnej sprawy związanej z konkretnym problemem (regulacja kontaktów, wysokość alimentów itp.).

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata