Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Czy można ubiegać się o zwrot pieniędzy?

Postanowienie o zabezpieczeniu… I co dalej?

Możliwość ubiegania się o zwrot świadczenia alimentacyjnego ustalonego w trybie zabezpieczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu. Spokojnie… Ma to charakter tymczasowy.

Dopiero po postępowaniu dowodowym Sąd określa kwotę należną na poziomie wyższym lub niższym od kwoty wskazanej w postanowieniu zabezpieczającym.

Nadto może się zdarzyć, iż sąd w całości oddali powództwo.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Postanowienie o zabezpieczeniu

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jak zmienić postanowienie? Już o tym pisałam. Na szczęście mamy taką możliwość. Zażalenie Alimenty

Pamiętaj, iż przepisy w listopadzie 2019 r. uległy zmianie.

W związku z tym postanowienie zabezpieczające można zmienić na skutek rozpoznania o zażalenia uprawnionego. Dlatego nadwyżkę należy zwrócić.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego – Co trzeba zrobić?

Przede wszystkim należy wyliczyć różnice i wnosić o zwrot.

Różnice – jak liczyć?

Dla przykładu: 6 miesięcy razy 1000 złotych. Jak skutecznie zmienić postanowienie o zabezpieczeniu?

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej: Jak obniżyć alimenty?????????????

Postanowienie o zabezpieczeniu

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jakie jest zdanie Sądu Najwyższego?

Warty uwagi wyrok: Sąd Najwyższy z dnia 3 października 1972 r. przyjął, że „Pozwany w procesie o ustalenie ojcostwa i alimenty może domagać się od małoletniego powoda – po prawomocnym oddaleniu powództwa – zwrotu kwot zapłaconych mu na podstawie postanowienia powziętego w trybie art. 753 § 1 k.p.c.”

Postanowienie o zabezpieczeniu

Reasumując, postanowienie o zabezpieczeniu jest niebezpieczne dla obowiązanego.

Inne stanowisko – Dotyczy zapewnienia dostarczenia środków utrzymania rodzinie.

Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 59/10 wydał uchwałę, w której stwierdził, że „Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.p.c.) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.”.

 

Więcej:

Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

 

Należy mieć plan… Dlatego często ze swoimi klientami spotykamy się i analizujemy krok po kroku, co zrobić.

Wtedy ustalamy plan A i plan B. Niewątpliwie nie są to proste sprawy, dlatego wymagają dużego zaangażowania z obu stron.

Postanowienie o zabezpieczeniu – Sąd Najwyższy 

Ponadto pamiętajmy, iż Sąd Najwyższy w przypadku tej uchwały kierował się przede wszystkim regułą konieczności zapewnienia „ochrony rodziny, dobra małoletnich dzieci i trwałości małżeństwa”. W odniesieniu do samego zabezpieczenia podniósł, że postanowienie zabezpieczające nie powinno podlegać weryfikacji w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej sprawie (w tym przypadku sprawy o rozwód), ale podlegać kontroli jedynie w ramach postępowania zabezpieczającego, czyli kontroli instancyjnej w związku z wniesieniem zażalenia.    

Zwrot pieniędzy – Odmienne stanowisko

Alimenty Zabezpieczenie. Kiedy płacić alimenty

Postanowienie zabezpieczające zostało zmienione na skutek rozpoznania zażalenia. Jak? W taki sposób, że zabezpieczenie w ogóle upadło lub zmniejszona została wysokość świadczenia z tego tytułu. Ewentualnie – albo gdy w wyroku kończącym postępowanie żądanie zasądzenia alimentów zostało w ogóle oddalone lub gdy alimenty orzeczone zostały w kwocie niższej niż określone zostało to w postanowieniu zabezpieczającym.

Jednakże wtedy podstawą do dochodzenia zwrotu nadpłaconych świadczeń w związku z zabezpieczeniem będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Chcesz zwrotu? – To niestety nowe powództwo

Niestety chęć zwrotu będzie wymagać nowego powództwa i dochodzenia tych roszczeń przed sądem w osobnym procesie.

Jak liczymy alimenty i czego się obawiać? Wszyscy wiemy, że dzieci kosztują. A ile? To pytanie do Ciebie.

Pan Rafał z Warszawy pyta mnie ostatnio: „Pani Mecenas, ile dostanę?”. Odpowiedziałam na to: „A ile kosztuje Pana dziecko?”. Koszty utrzymania dziecka różnią się standardem życia, lokalizacją itp… Reasumując: jest dużo różnych czynników, które mają na to wpływ.

Dla przykładu: przedszkole dla dziecka w Warszawie może kosztować 7000 zł, ale może też kosztować 200 zł pod Warszawą. Dlatego nie można generalizować. Przede wszystkim każdą sprawę należy rozpatrzeć indywidualnie. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Dlatego ważne, żeby kwestię alimentów przypilnować na tym etapie! W przeciwnym razie skutki mogą być bolesne… Mając to na uwadze nie wahaj się sięgnąć po poradę profesjonalnego pełnomocnika.

 

Więcej:

Zażalenie Alimenty

Alimenty na żonę po rozwodzie

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata